KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання: Україна в Першій світовій війні. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> Тематичне оцінювання: Україна в Першій світовій війні. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

контролю знань

Мета

дізнатися про рівень засвоєння теми учнями та виставити оцінки за вивчення тематичного блоку

Задачі

 • повторити вивчений матеріал
 • здійснити контроль знань
 • виявити та проаналізувати типові помилки
 • повторити вивчене та поглибити знання за допомогою відеоматеріалу

План уроку

 • Привітання вчителя та оголошення теми.
 • Перевірка домашнього завдання.
 • Завдання для закріплення матеріалу
 • Дискусія на повторення та узагальнення
 • Робота з текстом
 • Контроль знань та аналіз типових помилок
 • Повторення вивченого та поглиблення знань з використанням відеоматеріалу
 • Домашнє завдання

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми.

Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми завершуємо вивчення тематичного блоку "Україна в Першій світовій війні". Цей урок відведено для здійснення контролю знань. Хто відсутній на уроці та з яких причин?

Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє словнички учнів (можна задіяти до перевірки кілька учнів) та виставляє оцінки. У цей час клас готується, повторюючи вивчене за підручником та атласом.

Карта. фото

Завдання для закріплення матеріалу

 • Покажіть на карті хід воєнних дій на Східному фронті в 1915-1916 рр. Зробіть висновки.
 • Назвіть державні й недержавні органи, які діяли в Росії з метою регулювання виробництва в умовах війни.
 • Чому провідні країни-учасниці не бажали позиційної війни, але брали в ній участь?
 • Спираючись на знання з історії та додаткову літературу, підготуйте міні-проект на тему «Основні причини кризових явищ в соціально-економічній політиці Росії 1915-1916 рр.». Обговоріть його в класі.
Київ перед ПСВ . фото
                                                                     Київ перед ПСВ

Дискусія на повторення та узагальнення

1. Поміркуйте, чому зусилля уряду й представників бізнесу з активізації роботи тилу не мали бажаного ефекту.
2. Підготуйте повідомлення на тему «Визрівання революційної ситуації в Росії в 1917 р. - випадок чи закономірність?».

Робота з текстом

Прочитайте оцінки готовності Росії до світової війни істориками різних періодів. Поміркуйте і дайте відповіді на запитання.


1. «Росія виявилася неготовою до війни не через брак озброєння чи незадовільну організацію війська, що очевидно мало місце, а через безнадійне відставання в модернізації та мобілізації суспільства. Війна ще більше ускладнила й заплутала соціальні проблеми, що сприяло посиленню соціальної кризи».
Литвин В. Історія України. - К., 2009. - С. 406.


2. «Армія програвала битву за битвою. Тил не забезпечував і не міг забезпечити всім необхідним, а надії отримати озброєння, якого
не вистачало, від союзників не виправдалися: ті в першу чергу думали про потреби своїх армій».
Шацилло А. Остання сходинка капіталізму. Книга для чтения по истории СРСР. - М., 1979. - С. 183.


1. Поясніть, чому історики, оцінюючи причини неготовності Росії до світової війни, з часом змінюють акценти.
2. Чию точку зору ви підтримуєте? Обґрунтуйте свою відповідь.


Контроль знань та аналіз типових помилок

1. Яка подія відбулася після Горлицького наступу німецьких військ на Східному фронті у 1916 р.?
A. Взяття Львова австрійцями.

Б. Галицька битва.

B. Брусиловський прорив.

Г. Повернення російськими військами фортеці Перемишль.
2. Який термін відповідає визначенню: «Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих громадян або юридичних осіб - це...»?

А. Податки.   

Б. Хлібна розкладка.

В. Репарація.

Г. Реквізиція.
3. Визначте хронологічну послідовність історичних подій, які відбулися в 1915-1916 рр.
A. Наступ німецьких військ в районі Горлиці.

Б. Виникнення комітету по створенню Українського самостійного союзу.

B. Взяття російськими військами фортеці Перемишль.

Г. Брусиловський прорив.
4. Позначте відповідність історичних осіб до партій та громадських організацій, у яких вони брали участь.
A. Ю. Романчук.      1. ТУП.

Б. В. Винниченко.    2. Партія соціалістів-революціонерів.

B. М. Залізняк.         3. Національно-демократична партія.

Г. М. Грушевський.  4. УСДРП.
5.    Чи можна стверджувати, що на початку 1917 р. у Росії склалася революційна ситуація? Свою відповідь мотивуйте.
6. «Проти військ Брусилова по всьому фронту тягнулися три укріплені смуги на відстані 3-5 км одна від одної. Кожна смуга складалася не менше, ніж з трьох ліній окопів на відстані 150-300 кроків. У глибоких окопах ходили не пригинаючись.
Укріплені смуги були обплетені колючим дротом. Перед фронтом сітка з дроту складалася з двох десятків кілків. На найбільш небезпечних ділянках до дроту був підключений струм високої напруги. Смуги містили також замасковані міни, кулеметні гнізда та запасні позиції для легких гармат».
Книга для чтения по истории СССР. Пособие для учащихся. - М., 1979. - С. 162.
Опишіть свої враження від прочитаного уривку.
Що, на вашу думку, спонукало солдат брати участь у війні?
Чиї інтереси захищали російські, українські та австро-угорські солдати?
Кладовище. фото

7. Коли і з якою метою було створено Галицько-Волинське генерал-губернаторство?
8. Чому члени російської Думи почали обговорювати українське питання саме в 1915 р.? До яких наслідків це призвело?
9. Який термін відповідає визначенню: «У міжнародному праві вимога однієї держави до іншої, яка супроводжується певними погрозами у випадку її невиконання, - це...»?
А. Меморандум.

Б. Ультиматум.
10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій.
A. Початок Галицької битви.
Б. Вторгнення російських військ у Східну Пруссію.
B. Вступ російських військ у Львів.
Г. Битва січових стрільців на горі Маківка.
11. Позначте відповідність історичних подій та дат, у яких брали участь січові стрільці.
A. Весна 1915 р.          1. Битва на горі Маківка.
Б. Вересень 1914 р.    2. Битва на Верецькому перевалі.
B. Серпень 1915 р.      3. Битва на р. Стрипа.
Г. Серпень 1916 р.      4. Битва поблизу Бережан.
12.    Документ німецького генштабу від 1 грудня 1915 р.: «Кожен, хто в дійсності знає і розуміє географічне та економічне положення, у якому знаходиться Росія, свідомий того факту, що Велика Росія може існувати тільки через посідання багатої України... Тому Україну слід вважати серцем Великої Росії».
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996. - С. 103.
1. Поясніть, чому в генштабі Німеччини стверджували, що Україна - серце Росії. Чи згодні ви з цією точкою зору?
2. У чому були переваги економічного положення України?

13. Прочитайте оцінки війні та ставлення до неї представників різних політичних сил Росії у 1914 р. та напишіть, що ви з них зрозуміли.
1. «Більшовицька фракція в IV Державній думі 26 липня 1914 р. виступила з декларацією, в якій заявила про „фальшивий патріотизм та необґрунтовані заклики до єднання народу з владою". Царський уряд звинуватив депутатів-більшовиків у державній зраді та за вироком суду у лютому 1915 р. вислав їх у Туруханський край на довічне поселення».
Хрестоматия по истории СССР. - М., 1988. - С. 113-114.
2. «26 липня 1914 р. в Таврійському палаці на екстреному засіданні Державної думи лідери всіх поміщицько-буржуазних партій та лідер трудової селянської групи О. Керенський закликали населення країни об'єднатися навколо царя для успішного ведення війни».
Історія Української СРСР. - К, 1984. - Т. 5. - С. 323.

Танк. фото
Окоп. фото
Вибух. фото


Повторення вивченого та поглиблення знань з використанням відеоматеріалуДомашнє завдання

 • Заповнити "білі плями" у власних знаннях
 • За бажанням: написати повідомлення "Чи можна було уникнути ПСВ?"
 • Випереджаюче завдання: створити презентацію на тему "Становище України після ПСВ"

Використані джерела

 • Урок контролю знань на тему "Україна у Першій світовій війні" Стеценко Г. М., учителя історії, Обухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.С.Малишка, м.Обухів
 • Урок контролю знань на тему "Україна у Першій світовій війні" Давиденка В. М., учителя історії, Скадовська спеціалізована школа 1-3 ступенів №1, м.Скадовськ, Херсонська обл.
 • Білоцерківський В. Я. Історія України. Навчальний посібник / К.: Центр учбової літератури, 2007
 • Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914-1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза.
 • udec.ntu-kpi.kiev.ua
 • www.lib.ua-ru.netНад уроком працювали

Стеценко Г. М.

Давиденко В. М.

Любименко В.В

Баннікова С.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас