KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання з теми: «Вуглеводні»

Гіпермаркет Знань>>Хімія >>Хімія 9 клас>> Хімія: Контрольна робота №4


Оцінювання до предмету Хімія 9 клас.

Тема «Тематичне оцінювання з теми: «Вуглеводні»».


Оцінювання до теми: Контрольна робота №5


                                        Тематичне оцінювання з теми: «Вуглеводні»


                                                             2 варіант


1 рівень (6 балів)


 Питання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1.  (1 б.) Вкажіть назву ряду сполук, молекули яких мають однотипну будову і відрізняються на одну або кілька —СН2-груп:

а)    ізомери;    в)мономери;
б) гомологи;     г)полімери.


 2.  (1 б.)Вкажіть загальну формулу алкенів:

а)    СnH2n-2;    в) СПН;
б)    CnH2n+2;    г) CnH2n-6


 3.(1 б.) Вкажіть основний компонент природного газу?

а)    пропан;    в) метан;
б)    бутан;    г) ацетилен.


4.(1 б.) Виберіть реакцію гідрування:

а)    СН4 +202 → С02 + 2Н20;
б)    С2Н2 + Н2 → С2Н4;
в)    СН4 +С12 → СН3С1 + HCl;
г)    С2Н4 + НСІ → СНз - СН2СІ.


 5.(1 б.) Виберіть структурну формулу бутену:


          H    H    H    H
а) H – C – C – C - C – H
           H   H   H   H


                      H   H
Б) H – C = C – C – C – H
           H    H    H   H    

                    H    H          
в)Н - С = C – C – C – H
                     H   H


г) С4Н6


6. (1б.) Вкажіть, скільки літрів вуглекислого газу (СО2) утвориться внаслідок повного згорання 5 л ацетилену ( рівняння реакції –   2С2H2 + 502 —> 4С02 + 2Н20):


а)10л;    в) 30л;
б)20л;    г) 40л.


2 рівень (9 балів)


Запитання 7,8 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.


7.    (1,5 б.) Виберіть формули алкінів:


а)С2Н4;    г) С3Н6;
б)С4Н6;    д) С5Н8
в)    С2Н2;


8.    (1,5 б.) Виберіть речовини, які утворюються внаслідок горіння ацетилену:


а)С02;    г) Н20;
б)СО;    д) С;
в)Н2;    е) 02.

3 рівень (12 балів)


9.    (2,0 б.)

Розв”яжіть задачу.

Визначте формулу вуглеводню, що містить 85,7% Карбону та має густину за вуглекислим газом 0,95.

10.    (2,0 б.)
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:


               CO2
                 ↑
 СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5С1 → С2Н4С12
                 ↓          ↓            
     CH3COH    (-СН2-СН2-)n.
                                                                                  Тематичне оцінювання з теми: «Вуглеводні»


                                                                                                 1 варіант


1 рівень (6 балів)


 Питання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.


1.(1 б.) Виберіть гомологічну різницю:

а)-СН2-;    в)-СН=;
б)СН4;    г)-СН3.


2.(1 б.)Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів:

а) СnH2n-2;    В) СnН2n;
б) CnH2n+2;    г) CnH2n-6.


3.(1 б.) Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

а)IV;    в) III;
б)II;    г) II або IV.


4.(1 б.) Виберіть реакцію заміщення:

а)    СН4 +202 → С02 + 2Н20;
б)    С2Н2 + Н2 → С2Н4;
в)    СН4 +С12 → СН3С1 + НС1;
г)    С2Н4 + НС1 → СН3 - СН2С1.


5.(1 б.) Виберіть структурну формулу бутину:

          H    H    H   H
а) H – C – C –  C -  C – H
          H    H    H   H


                       H   H
Б) H – C = C – C – C – H
           H   H    H    H
     
                    H    H          
в)Н - С = C – C – C – H
                    H   H6. (1 б.) Вкажіть, скільки літрів вуглекислого газу (С02) утвориться внаслідок повного згорання 2 л ацетилену (рівняння реакції –


2Н2 + 502 —► 4С02 + 2Н20):


а) 1л; б) 2л; в) Зл; г) 4л.

 2 рівень (9 балів)

Запитання 7,8 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.


7. (1,5 б.) Виберіть формули алкенів:

а)С2Н4;    г) С3Н6;
б)C4H10;    д) С5H10.
в)    С2Н2;


8. (1,5 б.) Виберіть речовини, які утворюються внаслідок горіння метану:

а) С02;    г) Н20;
б) СО;    д) С;
в) Н2;     е) 02.


3 рівень (12 балів)


9. (2 б.) Розв’яжіть задачу:

Визначте формулу вуглеводню, що містить 7,7% Гідрогену, а густина його пари за гелієм складає 19,5.


10.(2 б.) Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:


  CH4 → С2Н6 → С2Н4 → С2Н2 → CO2
   ↓           ↓
 СН3Cl   C2H5Br
                 ↓
             C2H4Br2

             

Надіслано Шевченко В.В, вчителем хімії та біології


Календарно-тематичне планування з хімії, відео з хімії онлайн, Хімія в школі скачати

Предмети > Хімія > Хімія 9 клас > Контрольна робота №4 > Контрольна робота №4. Оцінювання