KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 1. Для чого вивчаємо етику.

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Для чого вивчаємо етику.

1.Коли й чому виникла мораль.

2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку.

3. Що означає дотримуватися норм   етикету в буденному житті.


Після  цього уроку ви зможете:
Розповідати про роль моралі та етикету в житті людини;
Наводити приклади власної етикетної поведінки;
Аналізувати буденні ситуації з позицій моралі та етикету.
Поняття, які треба вміти застосовувати:етика,мораль,моральність,вихованість,етикет,правила етикету,звичай,традиція.
    
Що  допомагає великій кількості людей бути перейнятими святковим настроєм? Чи можливе загальне піднесення, коли учасники велелюдної події не поважають одне одного?


1. Коли й чому виникла мораль
Ви вже знаєте, що етикою називають науку про мораль. У цьому визначенні поєднано два іншомовні слова - «етика» (грецьке) та  «мораль» (латинське). У перекладі вони означають одне й те саме: галузь пізнання (тепер ми кажемо - наука), що досліджує, які риси властиві досконалій людині. Слово «етика» в цьому значенні відоме понад двадцять три століття! Утім сьогодні терміни «етика» та «мораль» розрізняються, хоч можуть вживатися і як синоніми. Для  нас важливо знати, що мораль - це норми та приписи (правила) поведінки в ставленні людей один до одного та до суспільства, а  етика - наука, що вивчає мораль.


Зрозуміло, що моральні норми й правила існували задовго часів, коли виникло й стало вживаним слово «мораль». Та й складалися приписи до поведінки людей у різних куточках світу. Втілювалися вони у звичаях та традиціях. За найдавніших часів звичаї регулювали життя громади: розподіл їжі, поведінку вождя, правила співжиття людей. Тоді від дотримання цих правил залежало  виживання людини. Найдавніші звичаї досліджувати складно,бо  здебільшого вони не збереглися.


Згодом у людських колективах виникли норми, які оцінювали вчинки людей з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості, милосердя та жорстокості тощо. Вони і є моральними нормами. Моральний досвід народу втілено в його мові, зокрема в прислів'ях та приказках.

Сформулюйте моральне правило за поданими прислів'ями.

Чи може бути прямою тінь, коли стовбур кривий (Арабське прислів’я).
Як не їла душа часнику, то й не буде від неї тхнути (Українське прислів’я).
Нема за що докоряти дзеркалу, коли лицем не вдався (Російське прислів’я).
Уявлення та норми, на основі яких виникали правила поведінки людей, змінювалися.


Найдавніший звід законів, за яким чинили суд наші предки впродовж кількох століть, - «Руська правда» - зберігає такі давні норми як кревна помста, «око за око, зуб за зуб». З утвердженням на наших землях християнства (988 р.) у звичаях та традиціях українців панівною стає християнська мораль.

Звичаї - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у житті народу, наприклад порядок відзначення яких-небудь подій, свят.


Традиція - звичаї, норми поведінки, що передаються а покоління в покоління.

2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку
Щоб зрозуміти, як саме мораль впливає на наші вчинки та поведінку, пригадайте або уявіть таку ситуацію: шкільна громада бере участь в урочистостях з нагоди ювілею школи. Учасниками свята є іі учні, і вчителі, і батьки, та інші дорослі - випускники, працівники підприємств та установ, з якими співпрацює школа. Всі зібралися на шкільному подвір'ї.


Для проведення заходу має бути підготовлено сценарій, де передбачено правила дій для кожного. Це не лише слова та ролі, а й правила розміщення для класів та груп гостей на подвір'ї, послідовність виходу зі свята, приписи на випадок дощу тощо. Свято буде вдалим, якщо кожен учасник знатиме свою роль, розумітиме, навіщо воно організоване, матиме відповідний настрій, тобто не тільки не заважатиме, а й перейматиметься загальним дійством. Мораль і є тим загальним сценарієм, загальною програмою, що дає змогу людям жити в злагоді та мирі.
Оскільки життя кожної людини складається з найрізноманітніших ситуацій, мораль варто розуміти як найзагальніші правила. Ось чому часом мораль порівнюють із дороговказом, який допомагає людині орієнтуватися в бурхливому житейському морі, щоб не схибити, обираючи добро. Моральні правила часто називають неписаними законами. Втілення приписів моралі в поведінці людей та стосунках між ними називають моральністю. З попереднього року навчання ви пам'ятаєте, що зовнішній вияв моральності називають вихованістю.
 
Прочитайте бувальщину та поміркуйте. Яку моральну настанову український філософ Григорій Сковорода вважав за дороговказ? Як ви гадаєте, чи збентежила ця настанова вельможу? Чому?


Філософ Григорій Сковорода чверть століття мандрував Україною. Якось, коли мислитель перебував у Харкові, до нього звернувся один вельможа:
-    Чесний чоловіче! Чом не кинеш тинятися та не візьмешся за якусь поважну справу?
-    Милостивий пане! - відповів Сковорода. - Світ подібний до театру: щоб грати в ньому успішно і з похвалою, беруть ролі за здібністю. Актора не за значущість ролі, а за вдалу гру хвалять. Я довго про це думав і ви
-    знав, що ще не можу в театрі світу вдало виставити нікого іншого, як лю
-    дину просту, безклопітну й усамітнену. Я цю роль вибрав і задоволений. Праця дає задоволення тільки при природженій схильності.

3. Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті.
До грецького філософа Сократа прибіг якийсь чоловік і схвильовано почав:
-    Послухай, Сократе, я мушу тобі сказати, що твій приятель…
-    Стривай, - урвав його філософ. - Спершу дізнаємось,чи те, що ти мені скажеш, просіюється крізь три сита.
-    Три сита? - здивувався чоловік.
-    Так, любий приятелю, крізь три сита! Перше сито – це правда.Ти переконаний, що все у твоїй розповіді правда?
-    Я чув про це від... - ніяковіючи почав той.
-    Так, так. Спробуємо друге сито. Це сито добра. Те, що хочеш сказати, напевно, добре?
-    Мабуть, навпаки...
-    Тоді випробуємо третє сито. Скажи, чи мені конче потрібне те, що тебе так схвилювало?
- Та ні...
-    Тоді, - усміхнувся мудрець, - коли те, що ти хотів мені сказати. правдиве, ні добре, ані.необхідне, то поховай його в собі і не переобтяжуй ні себе, ні інших.
   

I.Оцініть себе зарахувавши за відповіді на запитання 1-5 по 1 балу,    6, 7-1,5 бала,     8, 9 – по 2 бали.

1.Що таке  мораль?

2.Що таке етика?

3.Що таке моральність?

4. Що називають вихованістю?

5.Що таке етикет?

6.Коли і як виникла мораль?

7. Як виникають правила етикету й чому вони змінюються?

8. Яке значення для етикету мають мораль та традиції?

9. Чи завжди мораль була такою, як тепер? Чому норми  моралі змінюються?

ІІ. Чим близькі, а чим відрізняються поняття «мораль», «етикет», «традиції» , «моральність» ? Як мораль впливає на наші вчинки й поведінку? Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті? Наведіть приклади.


1. Доповніть речення, пояснюючи основні поняття уроку.
   «Я вважаю, що для мене важливо вивчати етику, адже...»
  «Я завжди намагаюся казати правду, бо керуюся моральним правилом… »
  «Моральність людини виявляється…»
  «Бути вихованим означає…»
  «Серед традицій нашої родини мені найбільше подобається…
 

2.Понад три з половиною тисячі років тому в одній давній державі,  про яку докладніше довідаєтеся на уроках всесвітньої історії, було укладено звід правил, які називають «Законами царя Хаммурапі». Працюючи в малих групах, прочитайте деякі з них та поміркуйте. Чому з'явилися такі приписи? Як би ви і формулювали правила тогочасної моралі, що знайшли втілення в  наведеному документі?

Із законів царя Хаммурапі
1.Якщо чоловік для роботи на своєму полі найняв працівника й дав йому зерно для посіву, а також волів, і зв'язав договором про обробіток поля, то якщо той працівник насіння та корм украв і в його руці вкрадене було виявленно, йому повинні відрубати руку.


2.Якщо син вдарив батька, йому слід відрубати руку.


3.Якщо чоловік не зміцнив греблю на своїй землі й вода прорвала поля сусідів, він має відшкодувати сусідам збитки. Якщо йому нема чим платити, слід продати все його майно та його самого, а отримане хай сусіди розділять між собою.


4. Якщо чоловік осліпив око синові іншого чоловіка, то має бути осліплений сам.


5.Якщо хтось вибив зуб чоловікові,  рівному собі йому самому повинні вибити зуб.


6. Якщо чоловік узяв за дружину жінку, але договору щодо неї не склав, то ця  жінка -  не дружина йому.


7.Якщо чоловік свою першу  дружину, яка не народила йому синів, хоче кинути,срібло,скільки становив її викуп,він має їй віддати, а також придане, що вона принесла з дому батька свого, він має їй відшкодувати,і тоді він може її кинути.


Вислано читачами з інтернет-сайтів


Реферати, домашнє завдання запитання та відповіді, конспекти етики, електронні видання безкоштовно, безкоштовні підручники

Зміст уроку

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.