KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 1. Для чого вивчаємо етику.
(Создана новая страница размером <metakeywords>етика, 6 клас, урок, на Тему, Для чого вивчаємо етику.</metakeywords>НАВІЩО В...)
Строка 1: Строка 1:
-
<metakeywords>етика, 6 клас, урок, на Тему, Для чого вивчаємо етику.</metakeywords>НАВІЩО ВИВЧАТИ ЕТИКУ
+
<metakeywords>етика, 6 клас, урок, на Тему, Для чого вивчаємо етику.</metakeywords>НАВІЩО ВИВЧАТИ ЕТИКУ  
<br>1.Коли й чому виникла мораль.  
<br>1.Коли й чому виникла мораль.  
-
2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку.
+
2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку.  
-
3. Що означає дотримуватися норм&nbsp;&nbsp; етикету в буденному житті.
+
3. Що означає дотримуватися норм&nbsp;&nbsp; етикету в буденному житті.  
-
<br>Після&nbsp; цього уроку ви зможете:<br>Розповідати про роль моралі та етикету в житті людини; <br>Наводити приклади власної етикетної поведінки; <br>Аналізувати буденні ситуації з позицій моралі та етикету.<br>Поняття, які треба вміти застосовувати:етика,мораль,моральність,вихованість,етикет,правила етикету,звичай,традиція.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Що&nbsp; допомагає великій кількості людей бути перейнятими святковим настроєм? Чи можливе загальне піднесення, коли<br>учасники велелюдної події не поважають одне одного?
+
<br>Після&nbsp; цього уроку ви зможете:<br>Розповідати про роль моралі та етикету в житті людини; <br>Наводити приклади власної етикетної поведінки; <br>Аналізувати буденні ситуації з позицій моралі та етикету.<br>Поняття, які треба вміти застосовувати:етика,мораль,моральність,вихованість,етикет,правила етикету,звичай,традиція.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Що&nbsp; допомагає великій кількості людей бути перейнятими святковим настроєм? Чи можливе загальне піднесення, коли<br>учасники велелюдної події не поважають одне одного?  
-
<br><u>1. Коли й чому виникла мораль</u><br>Ви вже знаєте, що етикою називають науку про мораль. У цьому визначенні поєднано два іншомовні слова - «етика» (грецьке) та&nbsp; «мораль» (латинське). У перекладі вони означають одне й те саме: галузь пізнання (тепер ми кажемо - наука), що досліджує, які риси властиві досконалій людині. Слово «етика» в цьому значенні відоме понад двадцять три століття! Утім сьогодні терміни «етика» та «мораль» розрізняються, хоч можуть вживатися і як синоніми. Для&nbsp; нас важливо знати, що мораль - це норми та приписи (правила) поведінки в ставленні людей один до одного та до суспільства, а&nbsp; етика - наука, що вивчає мораль.<br>Зрозуміло, що моральні норми й правила існували задовго часів, коли виникло й стало вживаним слово «мораль». Та й складалися приписи до поведінки людей у різних куточках світу. Втілювалися вони у звичаях та традиціях. За найдавніших часів звичаї регулювали життя громади: розподіл їжі, поведінку вождя, правила співжиття людей. Тоді від дотримання цих правил залежало&nbsp; виживання людини. Найдавніші звичаї досліджувати складно,бо&nbsp; здебільшого вони не збереглися.<br>Згодом у людських колективах виникли норми, які оцінювали вчинки людей з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості, милосердя та жорстокості тощо. Вони і є моральними нормами. Моральний досвід народу втілено в його мові, зокрема в прислів'ях та приказках.<br><br>Сформулюйте моральне правило за поданими прислів'ями. <br><br>Чи може бути прямою тінь, коли стовбур кривий (Арабське прислів’я).<br>Як не їла душа часнику, то й не буде від неї тхнути (Українське прислів’я).<br>Нема за що докоряти дзеркалу, коли лицем не вдався (Російське прислів’я).<br>Уявлення та норми, на основі яких виникали правила поведінки людей, змінювалися.<br>Найдавніший звід законів, за яким чинили суд наші предки впродовж кількох століть, - «Руська правда» - зберігає такі давні норми як кревна помста, «око за око, зуб за зуб». З утвердженням на наших землях християнства (988 р.) у звичаях та традиціях українців панівною стає християнська мораль.<br><br>Звичаї - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у житті народу, наприклад порядок відзначення яких-небудь подій, свят.<br>Традиція - звичаї, норми поведінки, що передаються а покоління в покоління.<br><u><br>2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку</u>
+
<br><u>1. Коли й чому виникла мораль</u><br>Ви вже знаєте, що етикою називають науку про мораль. У цьому визначенні поєднано два іншомовні слова - «етика» (грецьке) та&nbsp; «мораль» (латинське). У перекладі вони означають одне й те саме: галузь пізнання (тепер ми кажемо - наука), що досліджує, які риси властиві досконалій людині. Слово «етика» в цьому значенні відоме понад двадцять три століття! Утім сьогодні терміни «етика» та «мораль» розрізняються, хоч можуть вживатися і як синоніми. Для&nbsp; нас важливо знати, що мораль - це норми та приписи (правила) поведінки в ставленні людей один до одного та до суспільства, а&nbsp; етика - наука, що вивчає мораль.<br>Зрозуміло, що моральні норми й правила існували задовго часів, коли виникло й стало вживаним слово «мораль». Та й складалися приписи до поведінки людей у різних куточках світу. Втілювалися вони у звичаях та традиціях. За найдавніших часів звичаї регулювали життя громади: розподіл їжі, поведінку вождя, правила співжиття людей. Тоді від дотримання цих правил залежало&nbsp; виживання людини. Найдавніші звичаї досліджувати складно,бо&nbsp; здебільшого вони не збереглися.<br>Згодом у людських колективах виникли норми, які оцінювали вчинки людей з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості, милосердя та жорстокості тощо. Вони і є моральними нормами. Моральний досвід народу втілено в його мові, зокрема в прислів'ях та приказках.<br><br>Сформулюйте моральне правило за поданими прислів'ями. <br><br>Чи може бути прямою тінь, коли стовбур кривий (Арабське прислів’я).<br>Як не їла душа часнику, то й не буде від неї тхнути (Українське прислів’я).<br>Нема за що докоряти дзеркалу, коли лицем не вдався (Російське прислів’я).<br>Уявлення та норми, на основі яких виникали правила поведінки людей, змінювалися.<br>Найдавніший звід законів, за яким чинили суд наші предки впродовж кількох століть, - «Руська правда» - зберігає такі давні норми як кревна помста, «око за око, зуб за зуб». З утвердженням на наших землях християнства (988 р.) у звичаях та традиціях українців панівною стає християнська мораль.<br><br>Звичаї - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у житті народу, наприклад порядок відзначення яких-небудь подій, свят.<br>Традиція - звичаї, норми поведінки, що передаються а покоління в покоління.<br><u><br>2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку</u>  
-
<br>Щоб зрозуміти, як саме мораль впливає на наші вчинки та поведінку, пригадайте або уявіть таку ситуацію: шкільна громада бере участь в урочистостях з нагоди ювілею школи. Учасниками свята є іі учні, і вчителі, і батьки, та інші дорослі - випускники, працівники підприємств та установ, з якими співпрацює школа. Всі зібралися на шкільному подвір'ї.<br>Для проведення заходу має бути підготовлено сценарій, де перед<br>бачено правила дій для кожного. Це не лише слова та ролі, а й прави<br>ла розміщення для класів та груп гостей на подвір'ї, послідовність виходу зі свята, приписи на випадок дощу тощо. Свято буде вдалим, якщо кожен учасник знатиме свою роль, розумітиме, навіщо воно організоване, матиме відповідний настрій, тобто не тільки не заважатиме, а й перейматиметься загальним дійством. Мораль і є тим загальним сценарієм, загальною програмою, що дає змогу людям жити в злагоді та мирі.<br>Оскільки життя кожної людини складається з найрізноманітніших ситуацій, мораль варто розуміти як найзагальніші правила. Ось чому часом мораль порівнюють із дороговказом, який допомагає людині орієнтуватися в бурхливому житейському морі, щоб не схибити, обираючи добро. Моральні правила часто називають неписаними законами. Втілення приписів моралі в поведінці людей та стосунках між ними називають моральністю. З попереднього року навчання ви пам'ятаєте, що зовнішній вияв моральності називають вихованістю.<br>&nbsp;<br>Прочитайте бувальщину та поміркуйте. Яку моральну настанову український філософ Григорій Сковорода вважав за дороговказ? Як ви гадаєте, чи збентежила ця настанова вельможу? Чому?<br>Філософ Григорій Сковорода чверть століття мандрував Україною. Якось, коли мислитель перебував у Харкові, до нього звернувся один вельможа:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чесний чоловіче! Чом не кинеш тинятися та не візьмешся за якусь поважну справу?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Милостивий пане! - відповів Сковорода. - Світ подібний до театру: щоб грати в ньому успішно і з похвалою, беруть ролі за здібністю. Актора не за значущість ролі, а за вдалу гру хвалять. Я довго про це думав і ви<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; знав, що ще не можу в театрі світу вдало виставити нікого іншого, як лю<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; дину просту, безклопітну й усамітнену. Я цю роль вибрав і задоволений. Праця дає задоволення тільки при природженій схильності.<br><br>3.<u>Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті.</u><br><br>До грецького філософа Сократа прибіг якийсь чоловік і схвильовано почав:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Послухай, Сократе, я мушу тобі сказати, що твій приятель…<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стривай, - урвав його філософ. - Спершу дізнаємось,чи те, що ти мені скажеш, просіюється крізь три сита.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Три сита? - здивувався чоловік.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, любий приятелю, крізь три сита! Перше сито – це правда.Ти переконаний, що все у твоїй розповіді правда?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я чув про це від... - ніяковіючи почав той.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, так. Спробуємо друге сито. Це сито добра. Те, що хочеш сказати, напевно, добре?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мабуть, навпаки...<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоді випробуємо третє сито. Скажи, чи мені конче потрібне те, що тебе так схвилювало?<br>- Та ні...<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоді, - усміхнувся мудрець, - коли те, що ти хотів мені сказати. правдиве, ні добре, ані.необхідне, то поховай його в собі і не переобтяжуй ні себе, ні інших.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; I.Оцініть себе зарахувавши за відповіді на запитання 1-5 по 1 балу, &nbsp;&nbsp; 6, 7-1,5 бала, &nbsp; &nbsp; 8, 9 – по 2 бали.
+
<br>Щоб зрозуміти, як саме мораль впливає на наші вчинки та поведінку, пригадайте або уявіть таку ситуацію: шкільна громада бере участь в урочистостях з нагоди ювілею школи. Учасниками свята є іі учні, і вчителі, і батьки, та інші дорослі - випускники, працівники підприємств та установ, з якими співпрацює школа. Всі зібралися на шкільному подвір'ї.<br>Для проведення заходу має бути підготовлено сценарій, де перед<br>бачено правила дій для кожного. Це не лише слова та ролі, а й прави<br>ла розміщення для класів та груп гостей на подвір'ї, послідовність виходу зі свята, приписи на випадок дощу тощо. Свято буде вдалим, якщо кожен учасник знатиме свою роль, розумітиме, навіщо воно організоване, матиме відповідний настрій, тобто не тільки не заважатиме, а й перейматиметься загальним дійством. Мораль і є тим загальним сценарієм, загальною програмою, що дає змогу людям жити в злагоді та мирі.<br>Оскільки життя кожної людини складається з найрізноманітніших ситуацій, мораль варто розуміти як найзагальніші правила. Ось чому часом мораль порівнюють із дороговказом, який допомагає людині орієнтуватися в бурхливому житейському морі, щоб не схибити, обираючи добро. Моральні правила часто називають неписаними законами. Втілення приписів моралі в поведінці людей та стосунках між ними називають моральністю. З попереднього року навчання ви пам'ятаєте, що зовнішній вияв моральності називають вихованістю.<br>&nbsp;<br>Прочитайте бувальщину та поміркуйте. Яку моральну настанову український філософ Григорій Сковорода вважав за дороговказ? Як ви гадаєте, чи збентежила ця настанова вельможу? Чому?<br>Філософ Григорій Сковорода чверть століття мандрував Україною. Якось, коли мислитель перебував у Харкові, до нього звернувся один вельможа:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чесний чоловіче! Чом не кинеш тинятися та не візьмешся за якусь поважну справу?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Милостивий пане! - відповів Сковорода. - Світ подібний до театру: щоб грати в ньому успішно і з похвалою, беруть ролі за здібністю. Актора не за значущість ролі, а за вдалу гру хвалять. Я довго про це думав і ви<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; знав, що ще не можу в театрі світу вдало виставити нікого іншого, як лю<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; дину просту, безклопітну й усамітнену. Я цю роль вибрав і задоволений. Праця дає задоволення тільки при природженій схильності.<br><br>3.<u>Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті.</u><br><br>До грецького філософа Сократа прибіг якийсь чоловік і схвильовано почав:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Послухай, Сократе, я мушу тобі сказати, що твій приятель…<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стривай, - урвав його філософ. - Спершу дізнаємось,чи те, що ти мені скажеш, просіюється крізь три сита.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Три сита? - здивувався чоловік.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, любий приятелю, крізь три сита! Перше сито – це правда.Ти переконаний, що все у твоїй розповіді правда?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я чув про це від... - ніяковіючи почав той.<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, так. Спробуємо друге сито. Це сито добра. Те, що хочеш сказати, напевно, добре?<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мабуть, навпаки...<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоді випробуємо третє сито. Скажи, чи мені конче потрібне те, що тебе так схвилювало?<br>- Та ні...<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоді, - усміхнувся мудрець, - коли те, що ти хотів мені сказати. правдиве, ні добре, ані.необхідне, то поховай його в собі і не переобтяжуй ні себе, ні інших.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; I.Оцініть себе зарахувавши за відповіді на запитання 1-5 по 1 балу, &nbsp;&nbsp; 6, 7-1,5 бала, &nbsp; &nbsp; 8, 9 – по 2 бали.  
<br>1.Що таке&nbsp; мораль?  
<br>1.Що таке&nbsp; мораль?  
Строка 17: Строка 17:
2.Що таке етика?  
2.Що таке етика?  
-
3.Що таке моральність?
+
3.Що таке моральність?  
-
4. Що називають вихованістю?
+
4. Що називають вихованістю?  
-
5.Що таке етикет?
+
5.Що таке етикет?  
-
6.Коли і як виникла мораль?
+
6.Коли і як виникла мораль?  
7. Як виникають правила етикету й чому вони змінюються?  
7. Як виникають правила етикету й чому вони змінюються?  
-
8. Яке значення для етикету мають мораль та традиції?
+
8. Яке значення для етикету мають мораль та традиції?  
-
9. Чи завжди мораль була такою, як тепер? Чому норми&nbsp; моралі змінюються?
+
9. Чи завжди мораль була такою, як тепер? Чому норми&nbsp; моралі змінюються?  
-
<br>ІІ. Чим близькі, а чим відрізняються поняття «мораль», «етикет», «традиції» , «моральність» ? Як мораль впливає на наші вчинки й поведінку? Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті? Наведіть приклади.<br>1. Доповніть речення, пояснюючи основні поняття уроку.<br>&nbsp;&nbsp; «Я вважаю, що для мене важливо вивчати етику, адже...»<br>&nbsp; «Я завжди намагаюся казати правду, бо керуюся моральним правилом… »<br>&nbsp; «Моральність людини виявляється…»<br>&nbsp; «Бути вихованим означає…»<br>&nbsp; «Серед традицій нашої родини мені найбільше подобається…<br>&nbsp; 2.Понад три з половиною тисячі років тому в одній давній державі,&nbsp; про яку докладніше довідаєтеся на уроках всесвітньої історії,, було укладено звід правил, які називають «Законами царя Хаммурапі». Працюючи в малих групах, прочитайте деякі з них та поміркуйте. Чому з'явилися такі приписи? Як би ви і формулювали правила тогочасної моралі, що знайшли втілення в&nbsp; наведеному документі?
+
<br>ІІ. Чим близькі, а чим відрізняються поняття «мораль», «етикет», «традиції» , «моральність»&nbsp;? Як мораль впливає на наші вчинки й поведінку? Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті? Наведіть приклади.<br>1. Доповніть речення, пояснюючи основні поняття уроку.<br>&nbsp;&nbsp; «Я вважаю, що для мене важливо вивчати етику, адже...»<br>&nbsp; «Я завжди намагаюся казати правду, бо керуюся моральним правилом…&nbsp;»<br>&nbsp; «Моральність людини виявляється…»<br>&nbsp; «Бути вихованим означає…»<br>&nbsp; «Серед традицій нашої родини мені найбільше подобається…<br>&nbsp; 2.Понад три з половиною тисячі років тому в одній давній державі,&nbsp; про яку докладніше довідаєтеся на уроках всесвітньої історії,, було укладено звід правил, які називають «Законами царя Хаммурапі». Працюючи в малих групах, прочитайте деякі з них та поміркуйте. Чому з'явилися такі приписи? Як би ви і формулювали правила тогочасної моралі, що знайшли втілення в&nbsp; наведеному документі?  
-
<br>ІЗ ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ<br>1.Якщо чоловік для роботи на своєму полі найняв працівника й дав йому зерно для посіву, а також волів, і зв'язав договором про обробіток поля, то якщо той працівник насіння та корм украв і в його руці вкрадене було виявленно, йому повинні відрубати <br>руку.
+
<br>ІЗ ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ<br>1.Якщо чоловік для роботи на своєму полі найняв працівника й дав йому зерно для посіву, а також волів, і зв'язав договором про обробіток поля, то якщо той працівник насіння та корм украв і в його руці вкрадене було виявленно, йому повинні відрубати <br>руку.  
-
2.Якщо син вдарив батька, йому слід відрубати руку.
+
2.Якщо син вдарив батька, йому слід відрубати руку.  
-
3.Якщо чоловік не зміцнив греблю на своїй землі й вода прорвала поля сусідів, він має відшкодувати сусідам збитки. Якщо йому нема чим платити, слід продати все його майно та його самого, а отримане хай сусіди розділять між собою.
+
3.Якщо чоловік не зміцнив греблю на своїй землі й вода прорвала поля сусідів, він має відшкодувати сусідам збитки. Якщо йому нема чим платити, слід продати все його майно та його самого, а отримане хай сусіди розділять між собою.  
-
4. Якщо чоловік осліпив око синові іншого чоловіка, то має бути осліплений сам.
+
4. Якщо чоловік осліпив око синові іншого чоловіка, то має бути осліплений сам.  
-
5.Якщо хтось вибив зуб чоловікові,&nbsp; рівному собі йому самому повинні вибити зуб.
+
5.Якщо хтось вибив зуб чоловікові,&nbsp; рівному собі йому самому повинні вибити зуб.  
-
6. Якщо чоловік узяв за дружину жінку, але договору щодо неї не склав, то ця&nbsp; жінка -&nbsp; не дружина йому.
+
6. Якщо чоловік узяв за дружину жінку, але договору щодо неї не склав, то ця&nbsp; жінка -&nbsp; не дружина йому.  
-
7.Якщо чоловік свою першу&nbsp; дружину, яка не народила йому синів, хоче кинути,срібло,скільки становив її викуп,він має їй віддати, а також придане, що вона принесла з дому батька свого, він має їй відшкодувати,і тоді він може її кинути. <br><br>
+
7.Якщо чоловік свою першу&nbsp; дружину, яка не народила йому синів, хоче кинути,срібло,скільки становив її викуп,він має їй віддати, а також придане, що вона принесла з дому батька свого, він має їй відшкодувати,і тоді він може її кинути. <br><br>  
''Вислано читачами з інтернет-сайтів''  
''Вислано читачами з інтернет-сайтів''  

Версия 14:28, 26 августа 2009

НАВІЩО ВИВЧАТИ ЕТИКУ


1.Коли й чому виникла мораль.

2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку.

3. Що означає дотримуватися норм   етикету в буденному житті.


Після  цього уроку ви зможете:
Розповідати про роль моралі та етикету в житті людини;
Наводити приклади власної етикетної поведінки;
Аналізувати буденні ситуації з позицій моралі та етикету.
Поняття, які треба вміти застосовувати:етика,мораль,моральність,вихованість,етикет,правила етикету,звичай,традиція.
    
Що  допомагає великій кількості людей бути перейнятими святковим настроєм? Чи можливе загальне піднесення, коли
учасники велелюдної події не поважають одне одного?


1. Коли й чому виникла мораль
Ви вже знаєте, що етикою називають науку про мораль. У цьому визначенні поєднано два іншомовні слова - «етика» (грецьке) та  «мораль» (латинське). У перекладі вони означають одне й те саме: галузь пізнання (тепер ми кажемо - наука), що досліджує, які риси властиві досконалій людині. Слово «етика» в цьому значенні відоме понад двадцять три століття! Утім сьогодні терміни «етика» та «мораль» розрізняються, хоч можуть вживатися і як синоніми. Для  нас важливо знати, що мораль - це норми та приписи (правила) поведінки в ставленні людей один до одного та до суспільства, а  етика - наука, що вивчає мораль.
Зрозуміло, що моральні норми й правила існували задовго часів, коли виникло й стало вживаним слово «мораль». Та й складалися приписи до поведінки людей у різних куточках світу. Втілювалися вони у звичаях та традиціях. За найдавніших часів звичаї регулювали життя громади: розподіл їжі, поведінку вождя, правила співжиття людей. Тоді від дотримання цих правил залежало  виживання людини. Найдавніші звичаї досліджувати складно,бо  здебільшого вони не збереглися.
Згодом у людських колективах виникли норми, які оцінювали вчинки людей з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості, милосердя та жорстокості тощо. Вони і є моральними нормами. Моральний досвід народу втілено в його мові, зокрема в прислів'ях та приказках.

Сформулюйте моральне правило за поданими прислів'ями.

Чи може бути прямою тінь, коли стовбур кривий (Арабське прислів’я).
Як не їла душа часнику, то й не буде від неї тхнути (Українське прислів’я).
Нема за що докоряти дзеркалу, коли лицем не вдався (Російське прислів’я).
Уявлення та норми, на основі яких виникали правила поведінки людей, змінювалися.
Найдавніший звід законів, за яким чинили суд наші предки впродовж кількох століть, - «Руська правда» - зберігає такі давні норми як кревна помста, «око за око, зуб за зуб». З утвердженням на наших землях християнства (988 р.) у звичаях та традиціях українців панівною стає християнська мораль.

Звичаї - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у житті народу, наприклад порядок відзначення яких-небудь подій, свят.
Традиція - звичаї, норми поведінки, що передаються а покоління в покоління.

2. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку


Щоб зрозуміти, як саме мораль впливає на наші вчинки та поведінку, пригадайте або уявіть таку ситуацію: шкільна громада бере участь в урочистостях з нагоди ювілею школи. Учасниками свята є іі учні, і вчителі, і батьки, та інші дорослі - випускники, працівники підприємств та установ, з якими співпрацює школа. Всі зібралися на шкільному подвір'ї.
Для проведення заходу має бути підготовлено сценарій, де перед
бачено правила дій для кожного. Це не лише слова та ролі, а й прави
ла розміщення для класів та груп гостей на подвір'ї, послідовність виходу зі свята, приписи на випадок дощу тощо. Свято буде вдалим, якщо кожен учасник знатиме свою роль, розумітиме, навіщо воно організоване, матиме відповідний настрій, тобто не тільки не заважатиме, а й перейматиметься загальним дійством. Мораль і є тим загальним сценарієм, загальною програмою, що дає змогу людям жити в злагоді та мирі.
Оскільки життя кожної людини складається з найрізноманітніших ситуацій, мораль варто розуміти як найзагальніші правила. Ось чому часом мораль порівнюють із дороговказом, який допомагає людині орієнтуватися в бурхливому житейському морі, щоб не схибити, обираючи добро. Моральні правила часто називають неписаними законами. Втілення приписів моралі в поведінці людей та стосунках між ними називають моральністю. З попереднього року навчання ви пам'ятаєте, що зовнішній вияв моральності називають вихованістю.
 
Прочитайте бувальщину та поміркуйте. Яку моральну настанову український філософ Григорій Сковорода вважав за дороговказ? Як ви гадаєте, чи збентежила ця настанова вельможу? Чому?
Філософ Григорій Сковорода чверть століття мандрував Україною. Якось, коли мислитель перебував у Харкові, до нього звернувся один вельможа:
-    Чесний чоловіче! Чом не кинеш тинятися та не візьмешся за якусь поважну справу?
-    Милостивий пане! - відповів Сковорода. - Світ подібний до театру: щоб грати в ньому успішно і з похвалою, беруть ролі за здібністю. Актора не за значущість ролі, а за вдалу гру хвалять. Я довго про це думав і ви
-    знав, що ще не можу в театрі світу вдало виставити нікого іншого, як лю
-    дину просту, безклопітну й усамітнену. Я цю роль вибрав і задоволений. Праця дає задоволення тільки при природженій схильності.

3.Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті.

До грецького філософа Сократа прибіг якийсь чоловік і схвильовано почав:
-    Послухай, Сократе, я мушу тобі сказати, що твій приятель…
-    Стривай, - урвав його філософ. - Спершу дізнаємось,чи те, що ти мені скажеш, просіюється крізь три сита.
-    Три сита? - здивувався чоловік.
-    Так, любий приятелю, крізь три сита! Перше сито – це правда.Ти переконаний, що все у твоїй розповіді правда?
-    Я чув про це від... - ніяковіючи почав той.
-    Так, так. Спробуємо друге сито. Це сито добра. Те, що хочеш сказати, напевно, добре?
-    Мабуть, навпаки...
-    Тоді випробуємо третє сито. Скажи, чи мені конче потрібне те, що тебе так схвилювало?
- Та ні...
-    Тоді, - усміхнувся мудрець, - коли те, що ти хотів мені сказати. правдиве, ні добре, ані.необхідне, то поховай його в собі і не переобтяжуй ні себе, ні інших.
    I.Оцініть себе зарахувавши за відповіді на запитання 1-5 по 1 балу,    6, 7-1,5 бала,     8, 9 – по 2 бали.


1.Що таке  мораль?

2.Що таке етика?

3.Що таке моральність?

4. Що називають вихованістю?

5.Що таке етикет?

6.Коли і як виникла мораль?

7. Як виникають правила етикету й чому вони змінюються?

8. Яке значення для етикету мають мораль та традиції?

9. Чи завжди мораль була такою, як тепер? Чому норми  моралі змінюються?


ІІ. Чим близькі, а чим відрізняються поняття «мораль», «етикет», «традиції» , «моральність» ? Як мораль впливає на наші вчинки й поведінку? Що означає дотримуватися норм етикету в буденному житті? Наведіть приклади.
1. Доповніть речення, пояснюючи основні поняття уроку.
   «Я вважаю, що для мене важливо вивчати етику, адже...»
  «Я завжди намагаюся казати правду, бо керуюся моральним правилом… »
  «Моральність людини виявляється…»
  «Бути вихованим означає…»
  «Серед традицій нашої родини мені найбільше подобається…
  2.Понад три з половиною тисячі років тому в одній давній державі,  про яку докладніше довідаєтеся на уроках всесвітньої історії,, було укладено звід правил, які називають «Законами царя Хаммурапі». Працюючи в малих групах, прочитайте деякі з них та поміркуйте. Чому з'явилися такі приписи? Як би ви і формулювали правила тогочасної моралі, що знайшли втілення в  наведеному документі?


ІЗ ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ
1.Якщо чоловік для роботи на своєму полі найняв працівника й дав йому зерно для посіву, а також волів, і зв'язав договором про обробіток поля, то якщо той працівник насіння та корм украв і в його руці вкрадене було виявленно, йому повинні відрубати
руку.

2.Якщо син вдарив батька, йому слід відрубати руку.

3.Якщо чоловік не зміцнив греблю на своїй землі й вода прорвала поля сусідів, він має відшкодувати сусідам збитки. Якщо йому нема чим платити, слід продати все його майно та його самого, а отримане хай сусіди розділять між собою.

4. Якщо чоловік осліпив око синові іншого чоловіка, то має бути осліплений сам.

5.Якщо хтось вибив зуб чоловікові,  рівному собі йому самому повинні вибити зуб.

6. Якщо чоловік узяв за дружину жінку, але договору щодо неї не склав, то ця  жінка -  не дружина йому.

7.Якщо чоловік свою першу  дружину, яка не народила йому синів, хоче кинути,срібло,скільки становив її викуп,він має їй віддати, а також придане, що вона принесла з дому батька свого, він має їй відшкодувати,і тоді він може її кинути.

Вислано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими