KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 1. Загальне уявлення про сенсорні системи і їх значення.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Загальне уявлення про сенсорні системи і їх значення.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
 
Що таке сенсорні системи? Наш мозок безперервно одержує інформацію про всі зміни навколишнього середовища, а також про внутрішній стан організму. Систему, що забезпечує сприйняття і переробку цієї інформації, називають сенсорною системою (від лат. сенсус - відчуття). І.П. Павлов, підкреслюючи необхідність урахування всіх ланок системи, які сприймають подразнення, передають їх у відповідні зони кори великого мозку й аналізують одержану інформацію, назвав такі сенсорні системи аналізаторами.
Як працюють наші сенсорні системи? Загальна структура сенсорних систем однакова. Вони починаються з рецепторів - спеціальних чутливих утворень, які перетворюють різні види енергії подразнень на нервовий імпульс. Наприклад, рецептори ока перетворюють світлову енергію на нервовий імпульс; рецептори дотику, що містяться в шкірі, перетворюють механічну енергію на нервовий імпульс. Далі нервові імпульси нервовими волокнами надходять до спинного мозку, звідки передаються до нервових центрів кори великого мозку (мал. 1). Там вони аналізуються та формуються відчуття, на базі яких може виникати відповідна реакція. Саме в результаті діяльності цих центрів у нас формуються суб'єктивне ставлення до подразників, психічні процеси відчуття, враження, свідомість. Отже, сенсорну систему складають рецептори, нервові волокна, по яких проводиться збудження, та спеціальні зони кори великого мозку. Ушкодження будь-якої частини сенсорної системи спричинює втрату здатності розрізняти відповідні подразнення. Наприклад, людина може втратити здатність бачити, якщо пошкодить рецептори зору, зоровий нерв або зорову зону кори великого мозку. На підставі сприйняття інформації сенсорними системами набувається досвід, розвивається розум, формується особистість.
Скільки сенсорних систем у людини? У людини розрізняють п'ять основних сенсорних систем: зорову, слухову, смакову, нюхову, дотикову, за допомогою яких вона отримує найбільше інформації про довкілля. Часто говорять ще про так зване шосте відчуття, маючи на увазі здебільшого інтуїцію, тобто підсвідомі відчуття.
Крім зазначених класичних п'яти відчуттів, людина відчуває ще й температуру, положення тіла в просторі, біль, рухи, спрагу, голод тощо. Існують змішані відчуття, які важко чітко визначити.
Потрібно відзначити, що рецептори надзвичайно чутливі до дії подразника, на сприйнятті якого вони спеціалізуються. Наприклад, щоб виникло збудження рецепторів ока, достатньо енергії одного-двох квантів світла. Це найменша кількість енергії, яку можна виміряти.
У процесі еволюції сенсорні системи пристосувалися до сприйняття певного діапазону подразнень. Деякі з видів подразнень вони не сприймають. Наприклад, ми не відчуваємо броунівський рух молекул, увесь діапазон електромагнітних та звукових коливань, дію іонізуючого радіоактивного випромінювання та інфрачервоних променів тощо. Щоб дістати потрібну інформацію, людина створила спеціальні технічні прилади, що дають змогу «бачити» інфрачервоне проміння, «чути» ультразвуки та радіохвилі тощо.
Яке значення адаптаційних можливостей сенсорних систем? Загальною властивістю сенсорних систем є їхня здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника. Цю властивість називають адаптацією. Суть адаптації полягає в тому, що за високої інтенсивності дії подразника чутливість організму в цілому і рецепторів зокрема до нього знижується, і навпаки, при зниженні інтенсивності чутливість підвищується. Наприклад, пригадайте, як око поступово звикає до темряви. У міру насичення організму їжею нервові центри зменшують чутливість смакових рецепторів, імпульси від яких формують відчуття апетиту.
Аналізатори під дією тривалих вправ здатні підвищувати свої функціональні можливості, тобто «тренуватися». Так тренується слух у музикантів, відчуття смаку та запахів у спеціалістів-дегустаторів.
 
Яке значення має вивчення сенсорних систем? Використовуючи знання принципу будови сенсорних систем, учені створили чимало технічних приладів, здатних сприймати та розпізнавати зорові образи, мову, а також теплові, механічні й хімічні сигнали. Проте функції сенсорних систем людини відрізняються однією істотною властивістю. Сприйняті ними сигнали формують суб'єктивні відчуття, властиві конкретній людині. Ці відчуття можна передавати іншим людям за допомогою мови і рухів.
Деякі вчені вважають реальною справою створення «відчуваючих роботів» зі штучним інтелектом та психікою. Розв'язання цих питань - за майбутнім біологічної науки.

1. Дайте визначення поняття «сенсорні системи».

2. Які основні структурні елементи входять до складу всіх сенсорних систем?

3. Які сенсорні системи ви знаєте?

4. Що таке адаптація сенсорних систем?

5. Яке значення має вивчення сенсорних систем людини для розвитку інших наук?

Чи потрібне створення «відчуваючих роботів»?Вислано читачами з інтернет-сайтів

Плани уроків з біології, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, конспекти, реферати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.