KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 1. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.

Нова доба в історії України. Розглядаючи особливості розвит-ку суспільства на території нашої держави, ви познайомитесь із подальшою історією українського народу, його боротьбою за свою незалежність і пов'язаними з нею подвигами, тріумфами та трагедіями.
Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, суспільного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви вивчали давню й середньовічну історію України.

Періоди історії України
 Period.jpeg


Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися багато нового з історії України. Період, який ви вивчатимете, називають козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків означеного періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що постала внаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Ви матимете також можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу — козацькими ватажками, діячами церкви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії України цієї доби.
Політичне становище українських земель у першій половині
XVI ст Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі різних держав. Переважна більшість, а саме Підляшшя, Волинь, Східне Поділля (Брацлавщина) і Київщина, входили до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белзщина, Холмщина і Західне Поділля належали Польському королівству. Від середини XIV ст. Буковина належала Молдавському князівству. У 1514 р. Молдавське князівство разом з українськими землями потрапило в залежність до Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військово-адміністративну одиницю —

Хотинську райю. Закарпаттям із ХШ ст. володіло Угорське королівство. Унаслідок поразки від турків-османів під Могачем у 1526 р. Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття поділили Австрійські Габсбурґи (західна частина) і залежне від турків-османів Трансільванське (Семиградське) князівство (східна частина).
У Криму та частині Північного Причорномор'я від середини XV ст. існувала держава татарського народу — Кримське ханство, яке з 1475 р. було васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина внаслідок московсько-литовських війн кінця XV — початку XVI ст. увійшла до Великого князівства Московського.
Висновки
У 8 класі вивчається перша частина Нової історії України, що охоплює події ХУІ-ХУШ ст.
Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва в його подіях.
Українські землі впродовж першої половини XVI ст. входили до складу кількох різних держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.
Запитання і завдання
1. Яку назву має період історії України, що вивчається у 8 класі?
2. Якими є хронологічні межі цього періоду?
З. На які дві частини поділяється Ново історія?
4. Чому період кінця XV—XVIII ст. в українській історії називають козацькою добою?
5. У складі якої держави перебувала в першій половині XVI ст. більша частина українських земель?
6. Що ви знаєте про періодизацію історії України?
7. Схарактеризуйте політичне становище українських земель наприкінці XV — у першій половині XVI ст.
8.  Визначте за картою, у складі якої держави перебували в першій половині XVI ст. землі, де ви живете.    

 9. Складіть таблицю «Державна приналежність українських земель у середині XVI ст.».

Держава--------------------------------------------------------Які українські землі належали

10. Поясніть, як ви розумієте висновки, наведені наприкінці параграфа. Свою відповідь підтвердьте прикладами з його тексту. (Надалі таку вправу доцільно виконувати після кожного параграфа з метою перевірки своїх знань.)


Вислано читачаму з сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести