KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 10. Утопічний соціалізм і марксизм. К. Маркс. Комуністичний маніфест

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 9 клас>> Всесвітня історія: Утопічний соціалізм і марксизм. К. Маркс. Комуністичний маніфест.


1. Консервативна та ліберальна ідеології.

Формування індустріального суспільства і розвиток капіталістичних відносин сприймалися сучасниками по-різному. Одні засуджували капіталізм і бачили в ньому лише страждання і бідування, інші - можливість звільнення людини, здобуття громадянських прав, розкриття творчих здібностей, ствердження демократії в політичному житті. Частина суспільства вітала появу машин, впровадження нової техніки і технологій, що позитивно впливало на життя і добробут людей.

У першій половині XIX ст. у Західній Європі, де існували конституції, парламенти і порівняно вільна преса, остаточно оформилися три провідні ідеологи, які наклали значний відбиток на розвиток суспільства, характер і спрямованість політики держав, суспільно-політичні рухи: консервативна, ліберальна і соціалістична.

Представники консерватизму (від лат. conservo - зберігати) заперечували радикальні, революційні методи для здійснення необхідних суспільних перетворень і вкрай обережно ставилися до реформ та будь-яких нововведень. Вони надавали перевагу тим відносинам, які давно утвердилися і були випробувані часом, вважали природними нерівність людей, приватну власність, монархію тощо. Для них найбільш важливим було зберегти стабільність суспільства, недарма австрійський канцлер Меттер-ніх - ідеолог консерватизму - вважав, що спокій - найважливіша умова життя і процвітання держави.

Найважливішими цінностями лібералізму (від лат. liberalis - вільний) вважалися свобода і рівність. Француз Бенжамен Констан зазначав, що свобода - це насамперед торжество особистості над владою. Ліберали очолювали всі революції першої половини XIX ст. Вони відстоювали рівність громадян перед законом, свободу вибору, демократію в політичному житті, захищали приватну власність і свободу підприємництва від державного втручання і регулювання. Проте вони рішуче виступали проти насильницьких засобів досягнення мети і прагнули вдосконалювати суспільство шляхом реформ. Поступово ліберальні цінності стали визнаватися західним суспільством, а вимоги прийняття конституції, скликання представницьких установ і рівності громадянських прав поділялися більшістю населення.

2. Утопічний соціалізм.

Проте із знищенням станової нерівності лишалася нерівність, зумовлена особистими можливостями і здібностями людей. Зберігалася майнова нерівність, заснована на приватній власності. До того ж стихійний розвиток ринкової економіки, масове розорення людей у ході промислового перевороту посилювали злидні і бідування більшості членів суспільства. На цьому ґрунті й розвивався соціалізм, який вважав єдиним засобом подолання поділу суспільства на багатих і бідних скасування приватної власності і заміну її на суспільну.

Подібні думки висловлювалися ще за часів Середньовіччя, поширювалися у Франції напередодні революції кінця XVIII ст. Проте особливого розвитку вони набувають у XIX ст., у добу промислового перевороту та індустріалізації. Однією з течій європейського соціалізму був утопічний соціалізм. Своєю назвою він завдячує книзі Томаса Мора «Утопія» (1516), що змальовувала ідеальну державу без приватної власності, гноблення і злиднів, де кожна людина працює заради спільного блага.


Документи свідчать

Роберт Оуен. З книги про новий моральний світ

Приватна власність була і залишається причиною численних злочинів і лих, що стосуються людства... Володіння приватною власністю призводить до того, що її власники перетворюються на егоїстичних невігласів, до того ж величина цього егоїзму зазвичай пропорційна розмірам власності.
Для власного щастя людині необхідна певність у тому, що вона ніколи не потребуватиме певних зручностей і предметів, необхідних їй для існування,
Цього можна досягнути лише за рахунок улаштування великих об'єднаних родин, які матимуть достатню кількість землі та працюватимуть на ній не по-кладаючи рук.

Як ви ставитеся до думки Р. Оуена щодо приватної власності?


Видатними представниками утопічного соціалізму були французи Клод Анрі де Сен-Сімон і Шарль Фур'є, англієць Роберт Оуен. У поглядах цих діячів було багато спільного. Вони засуджували капіталізм, який, на їх думку, гальмував прогрес людства, бо не дозволяв повністю використовувати здобутки індустрії. Наука і техніка мали б служити всьому суспільству, полегшуючи працю людей. Проте в їх поглядах щодо створення ідеального суспільства були і певні відмінності.


Історичний портрет

Сен-Сімон Клод Анрі де (1760-1825) - французький мислитель, соціолог, один із засновників утопічного соціалізму. Піддав критиці капіталістичний уклад. Розглядав виробництво як розумну мету будь-якого суспільства. Командував полком під час війни за незалежність у Північній Америці (1775-1783). Запропоновані Сен-Сімоном реформи суспільного життя мали мирний характер, що виключало будь-яке насильство. Він покладав надії на освіченого монарха.

Фур'є Франсуа Марі Шарль (1772-1837) - французький соціаліст-утопіст, створив учення про нове суспільство - «лад гармонії», в якому зможуть розвиватися всі людські здібності. У системі Фур'є зберігалися приватна власність, нетрудові доходи, капіталісти та робітники. Він намагався досягти своєї мети шляхом мирної пропаганди.


Сен-Сімон, розробляючи проект гармонічного устрою суспільства, вважав головною умовою його створення планомірно організоване виробництво, загальну працю людей, розподіл національних багатств відповідно до здібностей і трудового внеску кожного. Основою суспільства мають бути не духівництво й нероби-дворяни, а його «виробничі члени» - підприємці, робітники, ремісники, селяни. Держава мала планомірно управляти економікою, обмежувати соціальну нерівність, сприяти громадянам у здобутті освіти і виборі ними занять, які відповідали б їх здібностям і нахилам. Здійснювати перетворення суспільства, вважав Сен-Сімон, слід мирно, шляхом поступового переконання монархів і правлячих кіл суспільства.

Службовець торговельної фірми Шарль Фур'є піддав гострій критиці капіталістичне суспільство - висміював крамарів, їх нечесні прийоми, прагнення за будь-яку ціну розбагатіти, обдурюючи інших громадян. Він вважав, що сучасний йому лад засновано на брехні, обмані й спекуляції, а несправедливий розподіл благ псує громадян: «Лікар хоче, щоб було яко-мога більше хвороб, а прокурор - судових процесів. Архітектор мріє про пожежі, що знищили б чверть міста».

Вихід Фур'є бачив у створенні нового, справедливого суспільства, що складалося б з громад, виробничих колективів - фаланг. До них мали входити люди різних професій, приблизно по 1600 чол. У фалангах мали працювати всі, проте праця не повинна бути примусовою, одноманітною і обтяжливою, а враховувати індивідуальні здібності людей. Центром фаланги мав стати фаланстер - поселення-палац з помешканнями, їдальнями, дитячими садками, громадськими пральнями й майстернями. Фур'є сподівався, що заможні французи дадуть гроші на влаштування фаланг. Проте багатії не поспішали відгукнутися на прохання Фур'є виділити необхідні кошти.

На відміну від Сен-Сімона і Фур'є, Роберт Оуен не лише розробляв плани створення ідеального суспільства, а й намагався здійснювати свої ідеї на практиці. Він став одним з перших фабрикантів, хто почав піклуватися про своїх робітників. Оуен скоротив робочий день, заборонив дитячу працю, організував яслі, школи для дітей робітників, намагався забезпечити їх дешевим житлом і продуктами харчування.


Історичний портрет

Оуен Роберт (1771-1858) - англійський соціаліст-утопіст. Суспільство майбутнього уявляв як федерацію невеликих трудових общин, об'єднаних на основі спільності праці, власності, рівності в розподілі. Безуспішно намагався втілити свої ідеї на практиці.

Поміркуйте!
Чим ідеологія утопічного соціалізму кардинально відрізнялася від інших течій?


Знаючи капіталістичне суспільство зсередини, Оуен вважав причиною всіх бід приватну власність. У суспільстві майбутнього їй не повинно було бути місця, а люди мали організуватись у самоврядні громади із суспільною власністю. Розподіл всіх матеріальних благ у громадах-комунах мав здійснюватися з урахуванням потреб людей, а фізична праця чергуватись із розумовою. Оуен намагався організувати трудові комуни в Англії і США. Його комуна «Нова гармонія» у штаті Індіана об'єднала близько сотні людей, що хотіли жити за принципами, запропонованими Оуеном. Проте ці експерименти виявилися невдалими. Комуни проіснували лише по декілька років.

Ідеї соціалістів-утопістів набули поширення серед робітників, вплинули на розвиток профспілкового і кооперативного руху. Але мрії про можливість створення осередків справедливого суспільства в умовах ринкової економіки і капіталістичної конкуренції так і залишилися мріями.

3. Ідеологія робітничого руху.

Наступники соціалістів-утопістів пропонували два основних варіанти перетворення суспільства: революційний і мирний, коли головним засобом змін та полегшення становища трудящих були реформи.

Французький соціаліст Луї Блан вважав, що від негараздів капіталістичного суспільства - конкуренції і криз однаково страждають як робітники, так і підприємці. Врятувати одних від безробіття, а інших від банкрутства може лише створення спільних виробничих асоціацій, на основі суспільної власності. У якості внеску у власність асоціації підприємці вноситимуть гроші, а робітники - свою працю. За допомогою держави виробничі асоціації мають витіснити приватні фірми, і в суспільстві ствердиться колективна власність.

Теорія Луї Блана набула широкого поширення в Західній Європі, як і погляди іншого соціаліста П'єра Жозефа Прудона. Останній вважав головним злом у суспільстві гроші, які дають одним надмірно багатіти, а іншим - зубожіти. Саме завдяки грошам утворюється велика власність, яка певною мірою є крадіжкою в інших членів суспільства. Щоб уникнути цього, люди мають перейти до безгрошового обміну товарами і послугами, до взаємного кредитування. Саме це дозволить створити суспільство дрібних власників, об'єднаних у самоврядні громади. Тоді ж, на думку Прудона, відпаде необхідність у державі. Ця теорія повністю заперечила необхідність будь-якої боротьби трудящих за свої права.


Документи свідчать

Л. Блан. З книги «Організація праці». 1840 р.
Правління необхідно розглядати як верховний регулятор виробництва, який охоплює виконання своєї мети всією повнотою влади.
Мета його полягає в тому, щоб використати існуючу конкуренцію для її ж знищення.
Правління має визначити позику, яку буде використано для створення громадських майстерень у найвагоміших галузях національної промисловості...
На роботу в громадських майстернях буде закликано всіх робочих, моральність яких не підлягає сумнівам, а також капіталістів, чиї кошти будуть об'єднай з метою придбання виробничого обладнання.

Як Л. Блан планував створення громадських майстерень?

П. Прудон щодо необхідності злиття робітничого класу з буржуазією
Вивищення робітничого класу не матиме наслідком ліквідацію буржуазії: робітничий клас не замінить буржуазію в її політичних перевагах, привілеях, власності й правах, а буржуазія не заступить робітничий клас. Теперішня, довол-зрозуміла усталена різниця між обома класами - робітничий клас і буржуазія -не більше як просто випадковість. Обидва класи мають злитися, поглинувши один одного в найвищій свідомості.

Чому, на вашу думку, П. Прудон вважав, що буржуазія і робітничий клас мають злитися?

Історичний портрет

Прудон П'єр Жозеф (1809-1865) - французький соціаліст. Відстоював ідею здійснення соціальної революції мирним шляхом, виступав за ліквідацію держави й запровадження замість неї системи договорів між окремими виробниками та товариствами робітників.


Найбільш відомими представниками революційного соціалізму XIX ст. були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. Вони стали основоположниками марксизму, що суворо засуджував капіталізм за експлуатацію людини людиною і вбачав єдиний шлях до звільнення трудящих у революційному перетворенні буржуазного суспільства в комуністичне. Своє завдання Маркс і Енгельс вбачали насамперед у тому, щоб організувати робітничий клас для боротьби за свої права. На їх думку, лише наймані робітники - пролетаріат, позбавлений будь-якої власності, є єдиним свідомо організованим революційним класом, який здатний безкомпромісно боротися за перетворення приватної власності у суспільну.

Створене ще в 1847 р. товариство Союз комуністів запропонувало їм написати партійну програму. Так через рік з'явився «Маніфест Комуністичної партії», що проголосив пролетарську революцію головним засобом боротьби з буржуазією. «Наймаючи тисячі робітників для своїх фабрик і заводів, буржуазія, - вказували Маркс і Енгельс, - виробляє насамперед своїх могильників. її загибель і перемога пролетаріату однаково неминучі».


Історичний портрет

Маркс Карл (1818-1883) - теоретик і організатор революційного руху. Навчався в Боннському та Берлінському університетах. З 1842 р. редагував «Рейнську газету». Один з організаторів Союзу комуністів. У «Маніфесті Комуністичної партії» спільно з Ф. Енгельсом виклав основні положення комунізму. Один із засновників І Інтернаціоналу. Розробив нову економічну теорію, яку виклав у праці «Капітал».

Енгельс Фрідріх (1820-1895) - теоретик і організатор соціалістичного руху. Народився в сім'ї фабриканта, вивчав комерційну справу. Разом з К. Марксом працював у «Рейнській газеті». Один із творців Союзу комуністів, співавтор «Маніфесту Комуністичної партії». Брав активну участь в організації та діяльності І Інтернаціоналу. Автор численних праць з філософії, соціології, історії, економіки.


Робітничі і соціалістичні організації багатьох країн, що знаходилися переважно під впливом ідей Маркса і Енгельса, у 1864 р. об'єднались у Міжнародне товариство робітників, більш відоме як І Інтернаціонал. Його завдання полягало в згуртовуванні робітників у міжнародному масштабі. Проте товариство довго не проіснувало і у 1876 р. саморозпустилось.

Соціалісти підняли чимало актуальних проблем, важливих для захисту трудящих мас. їх мрії про ідеальне суспільство багато в чому були утопічні та не виправдались. Проте критика недоліків капіталізму внесла значний вклад у мобілізацію трудящих для боротьби за свої права, а згодом сприяла становленню державного соціального законодавства у передових країнах світу та наданню капіталізму «людського обличчя».


Перевірте себе!

1. Порівняйте ідеологічні засади консерватизму й лібералізму.
2. Хто з представників утопічного соціалізму вам більше імпонує і чому?
3. Охарактеризуйте та вис ловіть ставлення до поглядів Л. Блана і П. Прудона.
4. Використавши додаткові джерела, напишіть повідомлення про життєвий шлях і погляди європейських соціалістів.
5. Як, на вашу думку, ідеологія марксизму вплинула на подальшу історію людства?


Дати і події

1847 р. - створення товариства Союз комуністів.
1848 р. - «Маніфест Комуністичної партії».
1864 р. - створення Міжнародного товариства робітників - I Інтернаціоналу.
С.О. Осмоловський, Т.В. Ладиченко. Всесвітня історія 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайту

Вся всесвітня історія онлайн, завдання і відповіді до уроків, книги та підручники згідно календарного планування, необхідні матеріали для підготовки до уроків з історії, готові домашні завдання


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - форум.