KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 10. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Члени речення.
Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні
Попрацюйте разом!
1. Доповніть речення словами за змістом і питаннями.
1. Учні вчаться (д е?) ... . 2. Учні (що р о б-л я т ь?) ... у школі. 3. У школі вчаться (х т о?) ... . 4. Учні вчаться в школі (я к?) ... .
 
Слова в реченні, що відповідають на певне питання, називаються членами речення.
Прочитайте речення. Про кого або про що в них говориться?
Продзвенів шкільний дзвінок. Ми зайшли до спортивного залу. Розпочинається урок. Іван Петрович — учитель фізичної культури. Цей предмет у нас — улюблений.

Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет відповідає на питання хто? або що?

Відшукайте члени речення, які вказують, що саме говориться про підмет. Ставте питання від підмета: дзвнок (що зроби в?) продзвенів; ми (що зробили?) зайшли; урок (щ о р о б и т ь?) розпочинається; Іван Петрович (хто він такий?) учитель фізичної культури; предмет (є який?) улюблений. Виділені слова вказують на те, що в реченні сказано про підмет.

Член речення, який вказує, що говориться про Г підмет, називається  присудком.  Присудок відповідає на різні питання: що робить? що зробить? що робив? що робили?  яким є підмет? хто він такий? та ін. Підмет і присудок — це головні члени речення, його основа.
Усі інші члени речення є другорядними.

Попрацюйте разом!
Прочитайте текст. Визначте в реченнях головні члени. Ставте питання від підмета до присудка.
Високо над Дніпром здійнявся обеліск Слави. Біля його підніжжя палахкотить Вічний вогонь. Щодня кияни приносять сюди живі квіти. Обеліск — пам'ять про загиблих героїв. А пам'ять — вічна.
Спиши речення. Підкресли в ньому основу — підмет і присудок.
З гір повіває холодний вітер.

Зверни увагу! Так зв'язуються між собою головні і другорядні члени речення:

повіває - ЗВІДКИ - з гір
 
повіває - ЩО РОБИТЬ, ЩО - вітер


вітер - ЯКИЙ - холодний
 

За поданою схемою самостійно покажи зв'язки між членами іншого речення.
Пожовкле листя злітає на землю.
що робить?
щ о?
 
яке?
 
куди?
 
Візьми до уваги! Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до підмета: листя (що р о б и т ь?) злітає; злітає (щ о?) листя.

Прочитай текст.
Восени їжак стягує у затишну місцину сухе листя і траву. Згорнувшись у клубок, він спить усю зиму. Температура тіла в нього знижується іноді до шести градусів тепла.
Визнач у реченнях основу. Одне речення (на вибір) спиши. Підкресли в ньому підмет і присудок.
 
Спиши. Визнач головні члени в кожному реченні. Підкресли їх.
1. Легкий туман підвівся. Погасла далина. (Леонід Первомайський) 2. Пішов шелест по діброві. Шепчуть густі лози. {Тарас Шевченко) 3. Лягло сонце за горою. Зірки засіяли... (Тарас Шевченко) 4. Вже вечір із повної жмені зірки розсипає зелені. (Валентин Бичко)

Постав усно питання від головних до другорядних членів речення.
У виділених реченнях усно встанови зв'язки між усіма членами за допомогою питань.
Прочитай. У кожному реченні визнач головні члени.
У Карпати прийшла золота осінь. У гірських краях осінь прекрасна. Гори одягаються в різнобарвні шати. Вони кличуть до себе мандрівників.
Шати — багате, розкішне святкове вбрання.
З третього речення випиши слова, зв'язані між собою за змістом.
 
Склади схеми речень за зразком.
Сумує жовтень у нашому саду.  Поодцвітали мальви сніжно-білі. І журавлі полинули у вирій.
Зразок схеми першого речення:

Склади речення так, щоб підметами в них виступали слова з першого рядка, а присудками — з другого.
1.    Школярі, учителька, юннати.
2.    Готуються, навчила, друзі.

Випиши з тексту вірша виділені сполучення слів. Встанови між словами зв'язок за допомогою питань.
Гуляло море на просторі...

По морю казочка пливла;

веселку хвилечка бистренька

гулять на берег принесла...
Туман закрив веселі зорі,

за хмару місяць закотивсь.
Леонід Глібов

Виконуй так:

ГУляло (де?) на просторі.
 
Додай слова за питаннями і запиши.
 
писати (щ о?) ... писав (на чом у?) ... пише (ч и м?) ...
Квітка (я к а?) ...    писати (
у небі (яком у?) ... писав (н на полях (яки х?) ...      пише (ч
 
працював (д е?) ... працювала (к о л и?) ... працювали (я к?) ...

З одним сполученням слів (на вибір) склади і запиши речення.

Прочитай текст. Чого він вчить?
Прекрасна наша Земля. Тішать око золотисті ниви, зелені гаї, голубі ріки й озера. Цю земну красу треба берегти і примножувати.
Друже, ставай до лав юних захисників природи!
Спиши. Усно постав питання до підкреслених головних членів речення.
Знайди в тексті речення із звертанням. Яке воно за метою висловлювання? Як вимовляється?

 Добери до поданих залежні слова за питаннями.
Ходити (з к и м?) ... ; відвідувати (к о г о?) ... ; гостювати (в к о г о?) ... ; слухати (щ о?) ... ; прислухатися (до ч о г о?) ... ; вслухатися (в щ о?) ... ; думати (прощ о?) ... ; задуматись (над чи м?)... ; обдумувати (щ о?) ....
Склади речення з двома сполученнями слів (на вибір).
 
Встанови зв'язок між словами за допомогою питань. Запиши за зразком.
Червона калина; чисте небо; співати пісню; зачарувалися піснею; росте в полі; перейшли місток; виписав з книги.
Зразок.
Калина (яка?) червона.

До поданих сполучень слів добери за зразком протилежні за значенням.
Виліз на дерево — зліз із дерева; забіг до лісу — ... ; доплив до берега — ... ; виїхав з дому — ....

Прочитай текст.
ДУБ І БЕРІЗКИ
На високому узліссі стоїть самотній дуб. А берізки рости поодинці не хочуть. Все вони парами, а то й цілим гайком. І здається, що ростуть з одного кореня. Он біліють у видолинку — одна, друга, третя...
Дуб із своєї висоти стежить за ними. А берізки — як дівчатка в зелених хустках, що взялися за руки і кружляють у танці.
Широкий дуб дивиться на берізки. Спиняє всі вітри.
Борис Харчук
У перших двох реченнях визнач головні члени, усно встанови зв'язок між членами речення.
Назви звуки у виділених словах, склади їх звукові моделі.

Повтори відомості про речення і підготуйся відповісти на подані запитання. Відповідаючи, наводь приклади.
1. Чим відрізняється речення від окремих слів?
2.    Які бувають речення за метою висловлювання?
3.    У кінці яких речень ставиться крапка? А знак питання?
4.    Які речення називаються окличними? Що ставиться в кінці окличних речень?
5.    Як виділяються на письмі звертання?
6.    Що є основою речення?
7.    Як зв'язуються між собою слова в реченні?


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими