KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 12. Пряма мова

ПРЯМА МОВА.  ДІАЛОГ

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте пряму мову і слова автора.
1. Журавлі курличуть: «Летимо у вирій!» (Б. Чалий). 2. А я сказав журавлику: «Мене не забувай». (М. Сингаївський). 3. «Уже осінь!» — верещить вересень. (Народна творчість). 4. Питала синичка у копанки: «А ти, криничко, не полетиш у теплий край?» (М. Воробйов).
♦    Поясніть уживання у реченнях розділових знаків.

Прочитайте, визначте пряму мову і слова автора. Поясніть уживання розділових знаків. Перепишіть. Накресліть схеми речень.
І. 1. «Козацькому роду нема переводу!» — співають в народі давно. (В. Дворецька). 2. Пита земля мене, питають ріки: «Чи ти Вкраїні син, чи син навіки?» (Д.Пилипчук). 3. «Ти до землі всім серцем прихились», — мені шепоче рідна Україна. (І. Гончар). 4. «Чи ж буває Вкраїна без верби й калини?» — дивуються наші земляки. (В. Супруненко).
II. 1. Хочеться мовити собі й кожному: «Бережімо свої таланти!» (А. Камінчук). 2. «Чим багата людина в цьому світі?» — запитують. «Собою», — відповідаю я. {О. Довгий). 3. Приказка є у народу: «З другом хорошим сміло іди у вогонь і воду». (М. Познанська). ♦ Обговоріть у парах думку, що висловлена в останньому реченні.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ
Слова автора: «Пряма мова! (?)» Са: «Пм!(?)«    Під'їхав юнак на коні і сказав: «Дай, дівчино, напитись мені!» (В. Сосюра). Питають друзі: «Що шукаєш ти?»
(А. Малишко ).
Слова автора: «Пряма мова». Са: «Пм».    Я прощаюся з літом, і воно мені каже: «Прощай». (Л. Костенко).
«Пряма мова!(?)» — слова автора. «Пм!(?)» - са.    «Беріть черешні!» — звернувся хлопчак до Богдана. (М. Стельмах). «Куди ти йдеш?» — журилась мати. (А. Семенюк ).
«Пряма мова», — слова автора. «Пм», — са.    «Добрий вечір вам», — заспівав позаду дівочий голос. (М. Стельмах ).

Перепишіть речення, додавши вибрані з довідки речення з прямою мовою. Розставте розділові знаки.
1.    Ходить гарбуз по городу, питається свого роду: ... .
2.    Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня: ... .
Довідка. Усі живі, всі здорові та й родичі гарбузові! Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?
 
Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.
1. А мати кличе нас Дивіться діти он воду із Дніпра веселка позича. (А. Малишко). 2. Я тобі і небо сину прихилила б каже мати. (М. Познанська). 3. Приїжджай Михайлику і книжку гарну привозь попрохала дівчина. (М. Стельмах). 4. Осінь каже Я все розфарбую. (Народна творчість).
♦    Визначте в реченнях звертання. Поясніть, чому вони найчастіше трапляються в реченнях із прямою мовою.
♦    Визначте фразеологізм, поясніть його значення.
♦    У виділених словах визначте орфограми.

Прочитайте речення. Усно перебудуйте їх на речення з прямою мовою. Новостворені речення вимовте з належною інтонацією.
1. Мати каже, що найбільше див у світі робиться на світанні. (М. Стельмах). 2. І сонечко тихенько запитало, чи тепло у душі моїй сьогодні. (О. Омельченко). 3. Колись люди говорили, що наша земля наповнена молоком і медом. (/. Захарченко). 4. Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна. (М. Луків).
♦    Які слова вам довелося пропустити?

 Прочитайте речення. Визначте етикетні формули («слова ВВІЧЛИВОСТІ»). Складіть і запишіть три речення з прямою мовою, використайте в них формули етикету.
1. «Добрий ранок, тітко Ганно!» — гукає Мар'яна. (М. Стельмах). 2. «Здорові були!» — пробасив Василь. (О. Миронюк). 3. «Доброго здоров'ячка!» — скоромовкою відповіла молодиця. (М. Стельмах). 4. До косарів знімав шапку і кричав на все поле: «Бог на поміч вам!» (В. Земляк). 5. Встала вона, пирогів напекла, мандрівника до воріт провела... Ще й уклонилась: «Щасти тобі, доле!» (Л. Костенко).6.    «Добрий вечір вам!» — проспівав знайомий голос. (М. Стельмах). 7.    Шапку узяв і почав її м'яти: «Що    добраніч, пора вирушати...» (Л. Костенко). 8. «Ходи здоровий, ходи здоровий, ходи здоровий!» — тричі сказав садівник. (М. Стельмах).
♦    Поясніть лексичне значення слова етикет. За потреби зверніться до тлумачного словничка. З'ясуйте походження цього слова.
♦    Яких формул етикету найчастіше вживають сучасні школярі? Запишіть п'ять із них. Яка роль етикетних формул у мовленні?
♦    Розкрийте значення прислів'я «Красне слово — золотий ключ».

Прочитайте мовчки. Визначте, скільки осіб бере участь у спілкуванні. Як називаємо спілкування двох або більше осіб? Як називається висловлювання кожного співрозмовника?
—    Що в тебе болить, яблунько?
—    А... нічого... Тільки ось цей листочок, що не хоче падати.
Г. Кирпа.
—    Хлопчику, що ти робиш на дереві?
—    Та одне яблуко впало, і я хочу повісити його на місце.
Народна творчість.
♦    Поміркуйте, чи є діалог різновидом прямої мови. Обґрунтуйте свою думку.
♦    Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.
Ці Придумайте діалог, що міг би відбуде' тися між бабусею та її онуками, зображеними на малюнку.

Речення з прямою мовою запишіть у вигляді діалогів.
1. «Чим ви, хлопці, вдома втираєтесь?» — «Батько — рукавом, мати —подолом, а я на печі так сохну!» 2. «Хтовинен?» — «Невістка». — «Так
її вдома нема!» — «Та он її плахта висить!» {Народна творчість). 3. «Де голки твої розкішні?» — запитали їжака. Каже той: «Служу у Вовка на посаді колобка». (За Г. Єлишевичем).
♦    Знайдіть у тлумачному словничку лексичне значення виділеного слова.

 До поданих етикетних формул доберіть із довідки синонімічні.
Складіть і розіграйте попарно діалог «В універмазі» (або «У поїзді»).
Використайте утворені синонімічні ряди.
Спасибі, будь ласка, прощавайте, вибачте.
Дякую (дуже вдячний); прошу; бувайте (до побачення,
до зустрічі, на все добре, бувайте здорові, ходіть здорові, з Богом); перепрошую (прошу вибачити, даруйте).
 
Прочитайте діалог за особами, правильно інтонуючи репліки. Усно продовжіть діалог двома самостійно складеними репліками. Уживайте вставні слова.
—    З усіх істот лише людина вміє сміятися.
—    А в Австралії є птах кокабура, який теж уміє сміятися.
—    Навіщо нам Австралія? У нас в Україні є сич, він регоче майже щоночі. Я розповім вам історію про сича.
—    Мабуть, щось моторошне?
За П. Загребельним.
 
Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.
1. На осінньому осонні зумкотіли оси сонні Позіхає ведмедисько значить вже морози близько! (Г. Химич). 2. Вовки в нас цілі Вівці ситі! Ведмідь зазначив у річному звіті. (С. Коваль). 3. З-під кущика сміється колючий їжачок А хто з вас доторкнеться до гострих колючок? (Н. Забіла). 4. Свиня говорила Коли б мені крила то я б полетіла в блакить! (Г. Бойко). 5. Ми в колективі дружнім жить не проти перемовлялись між собою Шпроти. (С. Коваль).
♦    Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком у кінці підручника.
♦    Визначте в реченнях емоційно забарвлені слова.
♦    Підкресліть слова з орфограмою «літери е — и, що позначають ненаголо-шені голосні звуки».

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими