KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 13. Граматичний матеріал: Present Simple, Object Pronouns

Grammar
ike...? < ike...? <
he
she
it
we you they
• Present Simple | Study the tables and complete the rules.

    NEGATIVE
1    like ...    Hi    don't like ...
you        you   
he        he   
she    likes ....    she    doesn't like ...
it        it   
we        we   
you    like ...    you    don't like ...
they        they   
Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn't.
Yes, we/you/they do. No, we/you/they don't.


We form the third person singular in the
affirmative by adding             to the main verb.
We form the third person singular in the
negative with         + main verb. In all
other persons we use         + main verb.
We form the third person singular in the
interrogative with         + subject pronoun
+ main verb. In all other persons we use
     + subject pronoun + main verb.
We use the present simple for permanent states, repeated actions and daily routines. Ann lives in Italy, (permanent state) She often goes swimming, (repeated action) She starts school at 8:30. (daily routine)

j2 Study the tables, then say when we add -5, -ies or -es to form the third person singular.
1 walk - he walks 1 like - he likes    1 wash - he washes 1 teach - he teaches 1 dress - he dresses 1 box - he boxes 1 go - he goes
1 play - he plays ' BUT: 1 fly - he flies   

12 Put the verbs in brackets into the present simple.
1    He         (go) to the cinema on Sundays.
2    She         (play) tennis on Mondays.
3    Paul         (think) Cher is brilliant.
4    Mrs Harris         (work) in a baker's.
5    Brian         (hate) playing cards.
6    Mr Black         (teach) French in our
school.
7    She         (walk) to school every day.
8    Bill         (study) German at school.
9    He         (enjoy) listening to pop music.
10 Ann         (wash) her hair every evening.
Name:    Mark Sor6^
Age:    
Address:       15,     Street,
Burley.
Phone number:   
Where Mark
studies:     College
What subjects English, Music and   
Mark studies:    
Mark wants
lessons on:    Wednesdays and    

Virginia Evans, Neil O'Sullivan, Click On 1

Надіслано читачами із інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими