KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 13. Граматичний матеріал: Present Simple, Object Pronouns

Grammar

Present Simple.  Complete the rules

AFFIRMATIVE
I

             like...............

you


he
she        likes.........
it


we

you        like..........

they
.

    NEGATIVE
I

            don't like...............

you


he
she       doesn't likes.........
it


we

you        don't like..........

they


INTERROGATIVE                                             SHORT ANSWERS

          I

Do             like...............?                                Yes? I/you do. No I/you don't.

       you


             he
Does     she        likes.........?                            Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn't.
             it


           we

Do       you        like..........?                              Yes, we/you/they do. No, we/you/they don't.

             theyWe form the third person singular in the affirmative by adding ............ to the main verb.
We form the third person singular in the negative with .............+ main verb. In all other persons we use .............+ main verb.
We form the third person singular in the  interrogative with.............+ subject pronoun + main verb. In all other persons we use..................+ subject pronoun + main verb.
We use the present simple for permanent states, repeated actions and daily routines. Ann lives in Italy, (permanent state) She often goes swimming, (repeated action) She starts school at 8:30. (daily routine)

Study, then say when we add -s, -ies or -es to form the third person singular.
I walk - he walks

I like - he likes   

I wash - he washes

I teach - he teaches

I dress - he dresses

I box - he boxes I

go - he goes
I play - he plays

BUT: I fly - he flies   

Put the verbs in brackets into the present simple.
1    He ...........(go) to the cinema on Sundays.
2    She..........(play) tennis on Mondays.
3    Paul ...........(think) Cher is brilliant.
4    Mrs Harris ........... (work) in a baker's.
5    Brian..........(hate) playing cards.
6    Mr Black ...........(teach) French in our school.
7    She..........(walk) to school every day.
8    Bill...........(study) German at school.
9    He............(enjoy) listening to pop music.
10 Ann..........(wash) her hair every evening.
   

Virginia Evans, Neil O'Sullivan, Click On 1

Надіслано читачами із інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими