KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 15. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Прочитай. У кожному реченні знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами.
1. Мир будус, війна руйнує. 2. Вчений іде, а неук слідом спотикається. 3. Незнайко на печі сидить, а знайко по дорозі біжить. 4. Більше думай, а менше говори. 5. Нових друзів май, а старих не забувай.

Які з цих речень спонукальні?
У перших трьох реченнях визнач основу.


Прочитай. Знайди антоніми. Склади з ними речення і запиши.
Папороть — це рослина-барометр. Згорнулися її листочки донизу — буде ясний день. А піднялися догори — похмурий.
Назви підмет і присудок у першому реченні.

Прочитай вірш. Знайди в ньому протилежні за значенням слова і випиши їх. Як цей вірш можна було б назвати?
З братом я живу у парі,

та не в злагоді — у сварі.

Робимо все залюбки,

тільки завжди навпаки.

Я збираюся лягати,

брат лише почав вставати,

я почну відпочивати,

він рушає працювати,

як він може веселитись,

коли мушу я журитись?

Я стою, а брат біжить,

як нас люди звуть, скажіть.
Алла Свашечко
Знайди у вірші слова, в яких звуків більше, ніж букв.


До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням.
 
свіжий хліб - ... хліб

свіжі квіти - ...квіти

солодке яблуко - ...яблуко

солодкі ліки - ...ліки

повне відро - ...відро

повний місяць - ...місяць
 
Слова для довідки: кисле, зів'ялі, молодий, порожнє, черствий, гіркі.

Добери з читанки два-три прислів'я, у яких є антоніми. Запиши їх. Антоніми підкресли.
Зразок.
На чорній землі білий хліб родить.

Порожня бочка гучить, а повна мовчить.
 
Підготуйся відповісти на подані запитання. Відповідаючи, наводь приклади.
1.    Які значення можуть мати слова?
2.    Які слова називаються синонімами?
3.    Які слова називаються антонімами?
4.    Коли найчастіше вживаються антоніми в мовленні?
5.    У яких випадках треба добирати синоніми?
6.    Які частини мови можуть бути антонімами? Наведи приклади.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими