KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Закінчення слова

. Закінчення слова
(152)1. Прочитай. Зверни увагу, як змінюється в реченнях слово А-, праця.
1. Праця прикрашає людину. 2. Без праці людина не живе. 3. Бережіть працю людей. 4. Багатства Батьківщини створюються працею. 5. Своє щастя людина бачить у праці.
2. Випиши слово праця разом з тими словами, з якими воно зв'язане в реченні. Познач змінну частину слова за зразком.
Зразок.НА
а


Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово.
Закінчення позначають так: гор

153. П оміркуйте разом!
1.    Чи можна вважати цей рядок слів реченням?
Клас, з, вікна, лунати, народна, пісня.
2.    Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речен-
ня? Побудуйте речення і запишіть.
,*154.У]!пиши, розкриваючи дужки. Що сталося зі словами, які ^^стоять у дужках? Які ще слова, потрібні для зв'язку слів у реченні, довелося вставити?
1. Діти поспішають (школа). 2. (Школа) учні привіталися (учителька). 3. Школярі сідають (парта). 4. Учень відповідає (дошка). 5. Вчителька похвалила учня (гарна відповідь).
а

Закінчення, як і прийменники, служать для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова: гор
 
гор[и], гор
 
ою
 

, 1. Спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів.
Великі дороги, що ведуть у широк.. світ, розпочинаються від стежки біля рідн.. оселі, від мате-ринськ.. пісні. Найсвятіше для нас почуття до рідн.. землі вливається в серце разом з мамин., піснею.
Якби не мамин., пісня, то убог.. було б наше життя.
2.    Назви закінчення і в двох-трьох інших словах (на вибір).
3.    Які пісні тобі доводилося чути від своєї мами? Розкажи про них або проспівай їх.

1.    Прочитай текст. Простеж, яке слово в ньому повто-
рюється. Постав до нього питання і визнач закінчення.
Хліб — народне багатство. Без хліба не можна уявити собі життя людей. Тому народ завжди віддавав і віддає шану хлібові.
З давніх-давен люди складали про хліб пісні, приказки і прислів'я.
Дорожіть хлібом! У хлібі наш добробут, здоров'я і сила.
2.    Знайди в тексті спонукальне речення і випиши його. Склади інші спонукальні речення зі словом хліб і запиши їх. Познач у цьому слові закінчення.
3.    Перебудуй останнє речення за зразком першого і запиши.
привіталися (учителька). 3. Школярі сідають (парта). 4. Учень відповідає (дошка). 5. Вчителька похвалила учня (гарна відповідь).
а

Закінчення, як і прийменники, служать для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова: гор
 
гор\и], гор
 
ою
 

155.1. Спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів.
Великі дороги, що ведуть у широк.. світ, розпочинаються від стежки біля рідн.. оселі, від мате-ринськ.. пісні. Найсвятіше для нас почуття до рідн.. землі вливається в серце разом з мамин., піснею.
Якби не мамин., пісня, то убог.. було б наше життя.
2.    Назви закінчення і в двох-трьох інших словах (на вибір).
3.    Які пісні тобі доводилося чути від своєї мами? Розкажи про них або проспівай їх.

156.1. Прочитай текст. Простеж, яке слово в ньому повторюється. Постав до нього питання і визнач закінчення.
Хліб — народне багатство. Без хліба не можна уявити собі життя людей. Тому народ завжди віддавав і віддає шану хлібові.
З давніх-давен люди складали про хліб пісні, приказки і прислів'я.
Дорожіть хлібом! У хлібі наш добробут, здоров'я і сила.
2.    Знайди в тексті спонукальне речення і випиши його. Склади інші спонукальні речення зі словом хліб і запиши їх. Познач у цьому слові закінчення.
3.    Перебудуй останнє речення за зразком першого і за-
 
157. 1. Розглянь малюнки. Розкажи, що зображено на кожному з них. Яким одним словом можна назвати зображене?
 
2. Склади і запиши коротку розповідь про те, як приходить на стіл хліб.