KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Закінчення слова

Закінчення слова
Прочитай. Зверни увагу, як змінюється в реченнях слово  праця.
1. Праця прикрашає людину. 2. Без праці людина не живе. 3. Бережіть працю людей. 4. Багатства Батьківщини створюються працею. 5. Своє щастя людина бачить у праці.
2. Випиши слово праця разом з тими словами, з якими воно зв'язане в реченні. Познач змінну частину слова за зразком.
Зразок.
Прикрашає (що?) праця;

не живе (без чого?) без праці.

Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово.
Закінчення позначають так: гор[а]

Поміркуйте разом!
Чи можна вважати цей рядок слів реченням?
Клас, з, вікна, лунати, народна, пісня.
Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Побудуйте речення і запишіть.
Спиши, розкриваючи дужки. Що сталося зі словами, які стоять у дужках? Які ще слова, потрібні для зв'язку слів у реченні, довелося вставити?
1. Діти поспішають (школа). 2. (Школа) учні привіталися (учителька). 3. Школярі сідають (парта). 4. Учень відповідає (дошка). 5. Вчителька похвалила учня (гарна відповідь).

Закінчення, як і прийменники, служать для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова: гор[а], гор[и], гор[ою].
 
Спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів.
Великі дороги, що ведуть у широк.. світ, розпочинаються від стежки біля рідн.. оселі, від мате-ринськ.. пісні. Найсвятіше для нас почуття до рідн.. землі вливається в серце разом з мамин., піснею.
Якби не мамин., пісня, то убог.. було б наше життя.
Назви закінчення і в двох-трьох інших словах (на вибір).
Які пісні тобі доводилося чути від своєї мами? Розкажи про них або проспівай їх.

Прочитай текст. Простеж, яке слово в ньому повторюється. Постав до нього питання і визнач закінчення.
Хліб — народне багатство. Без хліба не можна уявити собі життя людей. Тому народ завжди віддавав і віддає шану хлібові.
З давніх-давен люди складали про хліб пісні, приказки і прислів'я.
Дорожіть хлібом! У хлібі наш добробут, здоров'я і сила.
Знайди в тексті спонукальне речення і випиши його. Склади інші спонукальні речення зі словом хліб і запиши їх. Познач у цьому слові закінчення.
Перебудуй останнє речення за зразком першого і запиши.

У хлібі здоров'я і сила.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими