KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Зв'язок слів у реченні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Зв'язок слів у реченні


171.    Попрацюйте разом!
1. Прочитайте речення.
Старші школярі обкопували дерева.
2.  Підкресліть головні слова в реченні.
3.  Запишіть парами слова, зв'язані між собою. Встановити зв'язок між словами вам допоможуть питання, що в дужках.
Школярі (що  р о б и л и?) ... ; школярі (які?) ... ; обкопували (щ о?) ... .

172.1. Прочитай речення.
Діти прибирали шкільне подвір'я.
2. За зразком попередньої вправи встанови зв'язки між словами.
Діти (щ о р о б и л и?) ... ; прибирали (щ о?) ... ; подвір'я (я к е?) ... .

173. Повчися ставити питання від слова до слова. У кожному рядку знайди зайве слово. Поясни свій вибір.
Відчинити (щ о?) вікно, двері, книжку; поставити (щ о?) тарілку, чашку, серветку; насипати (ч о г о?) борщу, чаю, каші.
 
174. 1. Прочитай вірш. Подумай, чому він має таку назву.
Нісенітниця.
Три ведмеді вухаті
пішли сіно копати,
і картоплю косити,
і вирубувать жито,
поливати будинки
й будувати ялинки.
Надія Кір'ян
2. До слів косити, копати, будувати добери з вірша слова, які зв'язувалися б з ними за змістом.

175.1.  Прочитай і спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.
Діти пішли до лісу вони зупинилися біля сосни на сосні сиділа білка вона швидко заховалася за стовбур.
2.    Про кого говориться в другому і четвертому реченнях? Підкресли в цих реченнях головні слова.
3.    Усно встанови зв'язок між словами у третьому реченні.
Зразок. Діти (що зробили?) пішли; пішли (к у д и?) до лісу.

176. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте слова. Подумайте, скільки речень можна з них скласти.
У, достигають, полі, хліба, на, шумлять, вітрах, ясени.
2. Складіть і запишіть речення. Для цього спочатку визначте головні слова. Потім зв'яжіть їх з іншими словами.
 
177.  1. Прочитай речення. Спостерігай, як вони поширюються іншими словами.
Дмитрик читає. Дмитрик читає журнал. Дмитрик читає дитячий журнал.
2. Поміркуй і скажи, якими ще словами можна поширити речення.

178.  1. Прочитай речення. Доповни їх словами з правого стовпчика.
Стоять тополі.                 високі, при дорозі
Піднімається туман.      над річкою, ранковий
2. Запиши поширені речення. Порівняй, у яких реченнях думку виражено повніше.

179. 1. Прочитай речення.
(Коли?) повіяв (який?) вітер. (Де?) піднялися (які?) хвилі.
2.    Пошир речення словами, які відповідають на питання, що в дужках.
Слова для довідки: зранку, холодний, високі, на морі.
3.    Запиши і прочитай поширені речення.

180. 1. Поділи текст на речення і прочитай уголос.  Позначай кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.
 Осінній вечір
У лісі швидко насувається вечір темні тіні лягають попід деревами старі сосни стоять непорушно надвечірнє сонце сховалося за деревами.
2.    Спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.
3.    Підкресли головні слова у другому реченні.

181. Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте мовчки опис гри «Гуси», підготуйтеся до виразного читання.
По один бік майданчика — діти. Це «гуси», які нібито пасуться в лузі. На другому боці — їхня «мати». Осторонь гуляє «вовк» — один з гравців.
«Мати» голосно гукає до дітей:
—    Гуси, гуси! Летіть додому!
—    А для чого?
—    Вовк за горою!
—    Що він робить?
—    Гуску скубе!
—    Яку?
—    Сіру, білу, волохату! Тікайте швидко до хати!
«Гуси» біжать до «матері», а «вовк» їх ловить.
2.    Прочитайте в особах слова «матері» й «гусей» (діалог). Як ви будете читати — тихо чи голосно? Чому? А чиї слова ви будете читати швидше — «матері» чи «гусей»?

182. В уривку, який прочитали в особах (вправа 181), знайди розповідні, питальні й спонукальні речення. Спиши спонукальні. Підкресли звертання.
 
183. 1. Прочитай текст.
Так велить звичай.
Звичай, або традиція,— це правила поведінки, які склалися у народу здавна. За звичаєм, заходячи до хати, потрібно зняти шапку. Не можна розмовляти, стоячи на порозі, давати або одержувати щось через поріг.
У нашого народу є багато й інших звичаїв. Якщо запитаєш у людей про ту чи іншу традицію, то найчастіше почуєш:
—    Так прийнято.
—    Так наші діди робили.
—    Так велить звичай.
З журналу «Барвінок»
2.    Про які звичаї нашого народу йдеться в тексті? Розкажи в класі коротко про один із звичаїв, якого дотримуються у вашій сім'ї.
3.    Побудуй звукову модель слова звичай. Назви останню букву в цьому слові.

Завдання для повторення

1.    Закінчи речення.
Речення виражає ...
Речення складається зі ...
Слова в реченні пишуться ...
Перше слово в реченні треба писати ...
У кінці речення можуть ставитися ...

2.    Склади речення за схемами.Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтуКонспекти, шкільний план, відкритий урок з української мови, онлайн тести української мови, домашня робота


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.