KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Лексикологія. Етимологія

Прочитайте. У якій з колонок уміщено речення з ознаками наукового стилю? Яке речення складено в художньому стилі? Свою думку доведіть.

Слова — як крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не може злетіти.

З підручника.

Слово — найменша самостійна одиниця мови, що складається  із  граматично  оформленого комплексу звуків (рідше — з одного звука), з яким пов'язане певне значення і якому властива відтворюваність у процесі мовлення.
Ю. Мушкетик.

♦ Визначте лексичні значення виділених слів.
Слово має лексичне значення. Це зміст слова — те, що воно називає.
Лексичне значення мають тільки самостійні частини мови.
Сукупність слів мови, її словниковий склад називається ЛЕКСИКОЮ.
Знання лексики тієї чи іншої мови уможливлює спілкування.
Розділ науки про мову, що вивчає лексику, називається ЛЕКСИКОЛОГІЄЮ.
Розділ науки про мову, який вивчає наукові основи укладання словників, називається ЛЕКСИКОГРАФІЄЮ.
Мовні словники є основним засобом збирання, опису й систематизації лексики.

Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів. До якого словника ви звернетесь у разі виникнення труднощів?
Пригадуєш, коли тобі було три-чотири роки, тебе найбільше цікавило, що і як зветься:
—    Що це за дерево?
—    Як зветься ця тварина?
—    Що таке місто (якщо ти живеш у селі) і що таке село (якщо живеш у місті)?
Так збагачувався твій словник. З батьками, товаришами, знайомими ти говорив як рівноправний член суспільства: ти розумієш, і тебе розуміють.
Та на цьому оволодіння словниковим запасом не закінчилося.
Скажімо, ти ніколи не бачив моря,гір, пустелі, джунглів, айсбергів, крокодилів тощо. Але коли тебе спитати, що таке крокодил, ти відразу відповіси: це величезна
зубата ящірка, яка може проковтнути навіть людину. Це знання тобі принесла мова. Вона дала тобі слово і пояснила, що воно означає. Той, хто пояснював, можливо, й сам
ніколи не бачив крокодила, але знає про нього від інших. Більшість наявних у мові слів утілюють не індивідуальний, а колективний досвід, який часто переростає національні межі, відтворюючи знання  всього людства.
Ти в школі. Скільки нового пізнав і ще пізнаєш за роки навчання! І все, що стало і стане твоїм знанням, виражене в слові. Приказка «Вік живи — вік учись» поширюється й на мову. її пізнання не закінчується ніколи.
Спробуй читати словник і побачиш, що багато слів ти чув раніше, але пояснити їхнього лексичного значення не можеш. Можна, звичайно, на це махнути рукою: «Ет, колись довідаюсь!» Але краще відразу запитати або прочитати, який зміст укладений у це слово.
За В. Русанівським.
♦    Однозначними чи багатозначними є виділені в тексті слова? Поясніть.
♦    Однозначним чи багатозначним є слово словник? Які його лексичні значення вам відомі? До якого словника варто звернутися, щоб це перевірити?
♦    Розкажіть про будову тлумачного словника.

Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів.
1. Багатьом людям просто слід навчитися висловлюватися. Для цього необхідно знати слова. Багато слів. Тому, коли мене питають, що робити, я відповідаю: «Учіть, хлопці, слова!» (М. Вересень). 2. Нещасна, неправедна людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. (Б. Харчук). 3. Дай, Боже, недоріці ті слова, що з недоріки зроблять Цицерона. (В. Баранов).
щ  Що вам відомо про Цицерона? Прочитайте про нього у довіднику «Видатні особистості», поданому в кінці підручника. Чи хотіли б ви бути схожими на римського оратора? Чим саме? У прямому чи переносному значенні слово Цицерон ужито в реченні?
♦    Визначте лексичне значення слова слово в кожному реченні. У якому реченні його вжито в прямому значенні, у яких — у переносному?
♦    Визначте граматичні значення виділених слів. Який розділ науки про мову вивчає граматичне значення слова?

Прочитайте вірш спочатку мовчки, потім уголос. Поясніть лексичні значення виділених слів. Визначте їхні граматичні значення.
У слові, сказаному влітку, наливаються жита. Навесні промовиш слово — лист на гілці вироста. Бо нічого на цім світі не буває просто так. Бо від слів холодних може на льоту замерзнуть птах.
О. Ковальова.
♦    Визначте головну думку вірша.
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
♦    Розкажіть, який вплив на людину здійснює слово. Доберіть і запишіть 2-3 народні прислів'я, у яких про це йдеться.
Пригадайте, чи траплялась у вашому житті або в житті ваших близьких ситуація, до якої можна було б застосувати слова: «Хай красиво й гордо на весь світ українське Слово прогримить!». Розкажіть про неї товаришам.


Усний переказ тексту
 

Прочитайте текст спочатку мовчки, потім уголос за особами. Визначте кілька багатозначних слів. Укажіть слова, вжиті в переносному значенні.
Підвела Мурашка голову й бачить: якесь звірятко сидить на стеблі й дивиться на неї.
 
—    Ти хто? — запитала Мурашка.
—    Коник, — відповіло звіря.
—    Дивно, — подумала Мурашка. — Невже коні такі малі?
Раніше вона чула, що коні дуже-дуже великі, немов гора, і страшенно сильні. А цей — зовсім маленький. Чи, може, він іще не виріс?
На ту хвилину якраз нагодилося Сонечко.
—    Ха-ха, — засміялося воно. — Коні ходять по землі, а не лазять по стеблинці.
—    Так і ти ж не сяєш, як справжне сонце, проте звешся Сонечком.   
—    Але я таке ж червоне, як і те, що світить згори.
—    А я — зелений, — гордо заявив Коник.
—    Ото ж бо й воно, що зелений. Справжні коні не бувають зеленими.
—    А справжні сонця? — не здавався Коник. — Хіба вони такі маленькі, та ще й з цяточками?
—    Та я ж не сонце, я Сонечко.
—    А я не кінь, а Коник.
Раптом полився дощ. Мурашка побігла вздовж струмочка, шукаючи в ньому броду. Струмок перерізав їй дорогу. Коник почухав лапкою за вухом, посадив Мурашку на спину, напружився і — скік через потічок — опинився на тому березі.
—    Тепер я бачу, що ти справжній Коник-Стрибунець, — гукнуло навздогін Сонечко.
За В. Моругою.
♦    До якого стилю належить текст? Визначте його тему й головну думку.
♦    Складіть і запишіть план тексту.
♦    За планом усно перекажіть текст.

Усно складіть висловлювання в художньому стилі за одним із Щь поданих початків.
•    Слухає зелена трава, зелене поле і зелений гай зелену пісеньку зеленого коника. (А. Камінчук).
•    Обрій подарував сонцю червоні крила, і воно стало сонечком. (С. Мудрик).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими