KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 17. Інтернаціоналізми. Самостійні і несамостійні слова

Запозичені чужомовні слова поповнюють словниковий запас будь-якої мови. Мова збагачується, по-перше, тому, що такі запозичення збільшують кількість наявних у ній слів, а по-друге, від запозичених слів утворюються інші слова, наприклад: гуманістичний (від гуманізм), періодичний (від період) тощо.
Слова, що вживаються в багатьох мовах в одному значенні, називають інтернаціоналізмами. Інтернаціоналізми стосуються:
•    політики: конституція, парламент, мітинг, капіталізм; науки: алгебра, біологія, афікс, радіус;
техніки: проект, радіо, інженер, квазар;
•    мистецтва: арія, тріо, соната, балет, пейзаж, портрет.


Прочитайте. Визначте слова іншомовного походження.
 
Спокуса моя — телевізор.

Рушаю в пригодницькі мандри,

Бо маю підписану візу

В Торонто, у Рим чи у Анди.

Гублюся у тім розмаїтті:

Там — розкіш, престиж, хмародери.

Там свято металу (не квітів)

І всякі безбожні химери.
Розваги... Надлюди у фільмах,

Там грім... феєрверк... стрілянина.

Не очі вже в мене, а більма,

Не слух вже, а рана єдина.

Оглушений світом далеким,

Засліплений (днина вже пізня), —

Не бачу, що звідти лелеки

Вернулись і тут мостять гнізда.
П. Шкраб'юк.
 
 
Гукаю собі у кафе офіціанта:

«Борщ український, будь ласка, подайте,

Склянку узвару й вареники з м'ясом».

«Пані, ну що ви... Кафе в нас сучасне!

Стейк є в нас, гамбургер, чизбургер, піца,

(Що то він каже? І як воно їсться?)
«Фанта», «Міринда», є «Спрайт», «Кока-кола»,
Пийте «Бонакву». А ось «Пепсі-кола».  
Ще є солодощі — тільки для вас:
«Ківі», «Пікнік», «Помаранч», «Снікерс», «Марс»...
(Може, він лається?) Прошу, сідайте! —
«Ой, щось погано... Водички подайте!»
(Хто його знає, чим він нагодує...)
Дякую. Вибачте. Завтра зайду я».


♦    Визначте головну думку кожного з віршів.
♦    Доберіть і запишіть кілька іншомовних слів, що вживаються, коли йдеться про техніку, мистецтво, кулінарію. Чи можна замінити їх українськими відповідниками?


Знайдіть у довідці українські відповідники до поданих іншомовних
слів. Слова запишіть парами, уставляючи пропущені літери.
І. Анестез..я, ін'єкц..я, рандеву, с.мптом, компром..с. II. Контракт, ..люзія, б..бл..оман, л..нгвіст..ка, кал..граф..я.

І. Поступка, знеболювання, зустріч, ознака, укол.
II. Договір, мовознавство, книголюб, омана, краснопис (чистописання).
♦    Позначте в іншомовних словах вивчені орфограми, поясніть правопис цих слів.

Уявіть, що захворів ваш Зошит (Пенал, Олівець) і лікар Щоденник поставив хворому «людський» діагноз. Усно складіть казку про те, як ви його «вилікували». Уживайте іншомовні слова.

 До поданих слів доберіть із довідки антоніми. Запишіть слова парами.
Фініш, авангард, актив, егоїст, фронт.

Довідка. Альтруїст, старт, тил, пасив, ар'єргард.
♦    Позначте в словах орфограми. Поясніть написання та лексичні значення іншомовних слів.

 Прочитайте. Визначте слова, запозичені з неслов'янських мов. Скориставшись словником, з'ясуйте значення та походження іншомовних слів. Чи до кожного з них можна знайти український відповідник?
1. Американська компанія «Microsoft» оголосила про випуск комп ютерної програми, що дає змогу отримати україномовну версію найпоширенішої в світі операційної системи Windows. (З журналу). 2. Вимкнули світло — запалимо свічку. Вимкнули пам'ять — зоставсь Інтернет. (А. Перерва). 3. Тепер куди не поїдь, скрізь тільки й почуєш: «Революція, резолюція, конституція, інтелігенція!» (В. Винниченко). 4. Наш зоотехнік кожній корові дав грамотні та культурні клички: Асамблея, Квитанція, Резолюція, Організація, Накладна, Комісія. (Є. Гуцало).
 
♦    Визначте вжиті в реченнях інтернаціоналізми.
♦    Поясніть уживання великої літери у власних назвах.
♦    Випишіть іншомовні або утворені від них слова з орфограмою «літери и — і в іншомовних словах». Обґрунтуйте написання цих слів.

Поясніть лексичне значення слова Інтернет. Спробуйте придумати для світової інформаційної мережі власне українську назву.
Опишіть комп'ютерного півня, використовуючи іншомовні слова.


Прочитайте. Визначте слова іншомовного походження, витлу-мачтеїхні лексичні значення.
Звичайно, всі мови світу запозичують одна в одної слова. Скажімо,  англійська в її американському варіанті за рік «приручає» 200-300 слів (здебільшого — наукових термінів).
А от українська мова за кілька років уже встигла «прихопити» з англійської кілька тисяч слів! То вже не взаємозбагачення, а пряме витіснення корінних українських слів американізмами. До чого ж ми допозичаємось?
А всім же оцим «медіа», «брифінгам», «рейтингам», «промоуши-нам», «супермаркетам», «блокбастерам» в українській мові є свої, нормальні відповідники.
За Б. Олійником.


♦    Дайте відповідь на запитання: чи варто захоплюватися вживанням запозичених слів? Чому?
♦    Поміркуйте, чи трапляються в нашому житті випадки, коли без запозичених слів справді не можна обійтися. Наведіть приклади.
♦    Проведіть дослідження назв магазинів, кав'ярень, комп'ютерних клубів у населеному пункті, де ви мешкаєте. Чи багато з назв іншомовні? Результати дослідження обговоріть у класі.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте слова іншомовного походження, підкресліть їх.
 
1. Ро..гойдає сонце свої качелі, і бджолині вдарять в..олончелі. (А. Малишко). 2. Елег..ю бджола на скрипці грає, а сонях гра на кобзі золотій. (М. Гірник). 3. Вже й клевер прозирає крізь зело рожевими очима марс.анина. (/. Муратов). 4. Вітрила в напрузі, ясний краєвид. На пошуки, друзі, нових Атлант..д! (П. Швець). 5. Гортаєш «Оді..сею» й «Гліаду», і світ тобі на них зійшовся клином. (В. Герман). 6. Як хочеться ц..трини, в ній, кажуть, в..там..ни! (Ю. Михайлів).
♦    Поясніть лексичні значення слів іншомовного походження. У разі потреби звіртеся із тлумачним словником.
♦    У словах іншомовного походження визначте орфограми.
♦    Знайдіть у реченнях фразеологізм, поясніть його значення.
♦    Поясніть уживання розділових знаків.
♦    Зробіть синтаксичний розбір першого речення (усно).
Складіть і запишіть висловлювання про вашого улюбленого героя твору зарубіжної літератури. Використайте слова, запозичені з неслов'янських мов, підкресліть їх.
Прочитайте висловлювання. Яке з них ви вважаєте слушним? « Чому? Свою думку обговоріть у класі.
 
Обминайте чужинні слова кострубаті, що до нашої мови зухвало повзуть.
О. Лупій.
Пуризм — надмірне прагнення очистити свою мову від слів іншомовного походження. Не будьмо ж пуристами!
З газети.
 
Усно розкрийте зміст давнього латинського афоризму «Істина завжди посередині».


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими