KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 17. Архівація даних

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Архівація даних


Архівація даних


1. Для чого призначені архіви, і які документи можуть у них міститися?
2. Що таке кодування, для чого воно використовується?
3. Наведіть приклади кодування повідомлень.
4. Наведіть приклади систем кодування.
5. Як кодуються дані в комп 'ютері? Що таке 1 біт 7
6. Чому дорівнюють 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт?


Створення архіву


Збереження інформації є одним із найважливіших  інформаційних процесів, явіть собі, що банк утратив інформацію про рахунки клієнтів, авіакомпанія інформацію про продані квитки, ви - записник з телефонними номерами друзів знайомих, школа - класний журнал тощо. Усе це призведе до великих проблем. Інформація зберігається на різних носіях. Але будь-які з них не гарантують реженість інформації. Інформація може бути зруйнована внаслідок фізичного псування носія, пошкодження його покриття або просто випадково. Тому найважливішу інформацію копіюють і з цих копій створюють архіви, щоб була можливість звернутися до них у разі необхідності. Архіви створюються з паперових документів, так і з документів, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютері.
Для того щоб копії електронних документів займали в архіві менше місця або щоб їх зручніше і швидше можна було передати електронною поштою, їх обсяг зменшують за певними алгоритмами за допомогою спеціальних програм. При цьому утворюються архівні файли, які містять у стиснутому вигляді вибрані папки і файли. Програми, призначені для створення і роботи з архівними файлами, називаються архіваторами.

У залежності від алгоритму, за яким здійснюється архівація даних, розрізняють такі формати архівів: ZІР, АRJ, САВ, LZН, RАR та інші. Найчастіше, особливо в мережі Інтернет, використовують архіви формату ZІР. Не менш популярними є архіви формату RАR.
Розглянемо роботу програми WinRar, яка використовує високоефективні алгоритми стиснення даних. Вона повністю підтримує роботу з архівами формату RАR та ZІР і дозволяє виконувати основні операції з архівами деяких інших форматів.

Щоб створити новий архів, слід:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити об'єкти, які необхідно помістити до архіву.
3. Виконати команду Додати файли до архіву меню Команди. У результаті відкривається діалогове вікно Ім'я архіву та параметри.
4. Увести в поле Архів ім'я майбутнього архівного файлу. Якщо для розміщення в архіві обрано один об'єкт, то програма автоматично пропонує створювати архів з іменем цього об'єкта у поточній папці. Якщо ж для розміщення в архіві обрано кілька об'єктів, то програма автоматично пропонує створювати архів у поточній папці з іменем цієї папки. Можна ввести інше ім'я архіву, а також за допомогою кнопки Перегляд змінити диск і папку для розміщення цього архіву.
5. Установити за допомогою перемикача один з форматів архіву (RAR або ZІР). У залежності від вибраного формату архіву програма автоматично додає до введеного імені архіву відповідне розширення імені.
6. Вибрати метод стиснення в меню поля Метод стиснення. Можна обрати один із шести методів стиснення: від методу без стиснення до методу, що забезпечує максимальне стиснення. При максимальному стисненні розмір архівного файлу буде найменшим, але час архівації буде найбільшим.
7. Вибрати в меню поля Режим оновлення Додати та затінити файли.
8. Вибрати кнопку ОК.

Операції над архівами
Над архівом та його об'єктами можна виконувати такі операції-, перегляд, видалення, додавання, заміна, оновлення, видобування та розархівування.

Для перегляду вмісту існуючого архіву потрібно:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити потрібний архів.
3. Виконати команду Переглянути файл меню Команди або встановити на імені архіву вказівник і двічі клацнути ліву кнопку миші.

Для видалення об'єктів з існуючого архіву слід:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібний архів для перегляду.
3. Виділити об'єкти для видалення.
4. Виконати команду Видалити файли меню

До вже існуючих архівів можна додавати нові папки і файли, а також замінювати або оновлювати вже існуючі. Для цього необхідно:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити об'єкти, які додаються до архіву.
3. Виконати команду Додати файли до архіву меню Команди.
4. У полі Архів вікна Ім'я архіву та пара метри встановити ім'я існуючого архіву.
5. Вибрати в меню поля Режим оновлення :
• Додати та замінити файли - якщо потрібно до архіву додати файли, яких у ньому немає, і замінити файли, які вже є в архіві.
• Додати та оновити файли - якщо потрібно до архіву додати файли, яких у ньому немає, і замінити файли, які вже є в архіві, але більш ранні за датою останнього редагування, тобто оновити файли.
• Оновити лише файли, що існують - якщо потрібно лише оновити ті файли, які вже існують в архіві.
6. Вибрати кнопку ОК.
Якщо файли знаходяться в архіві, то використовувати їх не можна. Потрібно їх спочатку видобути з архіву, тобто розархівувати.

Для видобування файлів і папок з архіву слід:
1. Запустити програму WinRar
2. Виділити потрібний архів, якщо необхідно видобути з нього всі папки і файли, або переглянути цей архів і виділити ті об'єкти, які потрібно розархівувати.
3. Виконати команду Видобути файли до зазначеної папки меню Команди.
4. Вибрати у вікні Шлях для видобування та параметри папку, куди будуть поміщені розархівовані папки і файли (можна навіть указати шлях до неіснуючої папки; у такому разі ця папка буде створена).
5. Установити один із режимів оновлення і перезапису файлів, якщо вони вже існують у вказаній папці.
6. Вибрати кнопку ОК.

Багатотомні та SFХ-архіви
Якщо архівувати великі за обсягом дані, то й архіви можуть мати великий обсяг. Такий архів може не вміститися, наприклад, на один компакт-диск, його незручно пересилати електронною поштою.
У  таких  випадках  для  зручності  створюють  так  звані  багатотомні . При цьому архів утворюється не як один файл, а як кілька файлів (томів) указаного розміру. Розмір томів у байтах можна встановити в полі Розбити на томи, байти, вибираючи його зі списку або вводячи безпосередньо в поле.
Усі томи матимуть указаний розмір, лише останній том може бути меншим. Томи архіву матимуть вибране ім'я архіву, до якого перед розширенням імені автоматично додається раrt1, раrt2 і так далі.

Для розархівації багатотомного архіву потрібно виконувати відповідні операції з першою частиною архіву, усе інше відбуватиметься автоматично.

Якщо ви створили архів і маєте намір передати його іншому користувачеві, але не впевнені, що в нього на комп'ютері встановлено відповідну програму для розархівації, то можна створити так званий SFХ-архів (англ. -самовидобування). До таких архівів додаються засоби розархівації, тому вони дещо більші за розміром.
SFХ-архіви ще називають архівами, що саморозгортаються.
Для створення SFХ-архіву слід у вікні Ім'я архіву та параметри встановити позначку прапорця Створити SFХ-архів. Архіви, що саморозгортаються, автоматично одержують розширення імені ехе. Для його розархівування достатньо встановити на ім'я архіву вказівник і двічі клацнути ліву кнопку миші.
Програма WinRar при встановленні на комп'ютері інтегрується в операційну систему, і тому основні команди роботи з архівами доступні з контекстного меню файлів і папок. Тобто можна у вікні Провідника виділити об'єкти для архівації, відкрити контекстне меню виділеної групи об'єктів і виконувати відповідні команди.

Вибір команди Добавити в архів або Добавити в архів і відправити по е-таіі відкриває вікно встановлення режимів архівації програми WinRar. Вибір інших двох команд - Добавити в архів "Untitled-2.rаr" або Добавити в архів " Untitled -2.rаr" і відправити по е-mail призводить до створення архіву із запропонованим іменем (у нашому прикладі - " Untitled -2.rаr").
Відповідно контекстне меню файлу-архіву містить команди видобування файлів, які дозволяють відкривати вікно встановлення режимів видобування файлів і папок програми WinRar (Видобути файли), виконувати видобування файлів і папок у поточну папку (Видобути в поточну папку) або в папку із запропонованим іменем (Видобути в Untitled-2).


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я.Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Інформатика обучатись онлайн. Календарно-тематичний план згідно шкільної програми, підручники онлайн, вивчай інформатику безкоштовно


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.