KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 18. Видозмінені пагони

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Біологія: Видозмінені пагони

Пригадайте Які основні функції пагона? Що таке вузли, міжвузля, сплячі, пазушні та верхівкова бруньки? Що таке бульбокорені?

Які бувають видозміни пагона? Пагін, крім основних, може виконувати й додаткові функції, у зв'язку з чим і виникають його видозміни.
Кореневище пирію, бульби картоплі, вуса суниць, колючки глоду -все це видозміни пагона. Видозмінюватись можуть як надземні, так і підземні пагони (мал. 63, 64).
Видозмінами надземних пагонів є колючки, вусики, вуса та стеблові бульби (мал. 63). Колючки притаманні таким рослинам, як дика
груша, слива, терен, глід, обліпиха. Вони захищають рослину від поїдання тваринами.
У винограду, дині, огірка, гарбуза пагони видозмінюються на вусики. Ці виткі пагони, обкручуючись навколо різних опор, підтримують стебло в певному положенні. Усім добре відомі суниці. Ця рослина має дуже тонкі повзучі стебла з видовженими міжвузлями - вуса. Вони вкорінюються у вузлах і дають початок новим рослинам. Таким чином здійснюється вегетативне розмноження цих рослин.
Капуста-кольрабі має потовщене стебло, в якому запасаються поживні речовини (мал. 63, 1). Це - надземна стеблова бульба.

Мал. 63. Надземні видозміни пагона.jpg
Мал. 63. Надземні видозміни пагона: 1 - стеблові бульби у кольрабі; 2 - вуса суниць; 3 - вусики винограду; 4 - колючки гледичії; 5 - колючки глоду


Прикладами видозмін підземних пагонів є кореневища, підземні стеблові бульби, цибулини та бульбоцибулини (мал. 64). Розвиваючись під землею, вони втрачають зелене забарвлення.
Як і надземні, підземні стеблові бульби - це також потовщена частина пагона, в якій відкладаються поживні речовини, зазвичай крохмаль. Підземні стеблові бульби утворюються у таких відомих вам рослин, як картопля чи земляна груша (топінамбур). Вони загалом нагадують бульбокорені, але, на відміну від них, стеблові бульби мають бруньки.
Розглянемо утворення бульби на прикладі картоплі. Спочатку із бруньки виростає тонкий довгий підземний пагін - столон. З часом його верхівка потовщується, накопичує крохмаль і до осені перетворюється на бульбу. Кожна бульба містить певну кількість зародкових бруньок - вічок. Частина цих бруньок проростає вже наступного року, а решта бруньок сплячі (мал. 64, 1).
Кореневище своїм зовнішнім виглядом дещо нагадує корінь, проте відрізняється від нього наявністю вузлів, міжвузлів, пазушних бруньок, видозмінених листків - лусок. До того ж кореневище позбавлене кореневих волосків та кореневого чохлика. Росте воно верхівкою, де розташована верхівкова брунька. Від вузлів кореневища утворюються додаткові корені, з його бруньок розвиваються надземні пагони (мал. 64, 2, 3). Кореневище може розташовуватись у ґрунті горизонтально (вороняче око, конвалія, пирій) чи вертикально (осот польовий, хвощ, чемериця).

Мал. 64. Підземні видозміни пагона.jpg
Мал. 64. Підземні видозміни пагона: 1 - стеблові бульби; 2,3 - кореневище; 4 - цибулина; 5 - бульбоцибулина


Цибулина - підземний укорочений пагін (мал. 64, 4). Цибулини утворюються в часнику, цибулі городньої, лілій, тюльпанів, нарцисів тощо. Стеблову частину цибулини називають денцем. До нього прикріплюються численні безбарвні м'ясисті соковиті листки - луски. В них відкладаються поживні речовини. Зовнішні луски сухі, плівчасті і виконують захисну функцію. У пазухах соковитих лусок розташовані пазушні бруньки, а на верхівці денця є верхівкова брунька. Вона може розвиватися в надземний пагін. У пазухах лусок у деяких рослин (часник) із бруньок часто виникають дочірні
цибулини - так звані дітки. На нижній частині денця утворюються додаткові корені.
У деяких рослин, як-от у гладіолуса чи шафрану, видозмінений підземний пагін за будовою подібний і до стеблової бульби, і до цибулини, тому такі видозміни пагона називають бульбоцибулиною (мал. 64, 5). Луски у неї сухі, а запасні поживні речовини відкладаються у стебловій частині, тому вона і потовщується. Отже, наявність у бульбоцибулин зовнішніх сухих лусок надає їм подібності до цибулин, а потовщена стеблова частина - до бульб.
Яке значення видозмін пагона у житті рослин та людини? Видозміни пагонів мають велике значення для рослин, бо допомагають їм пристосуватися до певних умов зростання. Так, у видозмінених підземних пагонах трав'янистих рослин відкладаються запасні поживні речовини. Щорічно восени надземна частина рослин відмирає, а видозмінені підземні пагони переживають несприятливий зимовий період у ґрунті. Навесні наступного року накопичені запаси поживних речовин рослина використовує для розвитку надземної частини.
За допомогою вусів, кореневищ, підземних стеблових бульб або дочірніх цибулин рослини розмножуються вегетативно. Усім відомо, як ва^кко боротися з бур'янами, що утворюють кореневища (наприклад, з пирієм).
Важливу роль видозмінені пагони відіграють і в житті людини. Всім вам відомі бульби картоплі, кольрабі, топінамбура, цибулини часнику та цибулі городньої (мал. 65), які людина вживає в їжу. Із бульб картоплі добувають крохмаль та патоку.

Мал. 65. Щедрий урожай цибулі городньої.jpg
Мал. 65. Щедрий урожай цибулі городньої


Видозмінені пагони використовують і в медицині. Так, з цибулин часнику та цибулі отримують вітаміни (органічні біологічно активні речовини, необхідні людині та іншим живим істотам у невеликих кількостях для забезпечення нормального обміну речовин). Застосовують їх і для запобігання та лікування різноманітних захворювань. З кореневищ валеріани та конвалії виготовляють лікарські препарати. Вони заспокійливо діють на нервову систему людини.
Стеблові бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, вуса використовують для вегетативного розмноження культурних рослин. Це дає змогу отримувати багато посадкового матеріалу (пригадайте, скільки бульб може утворювати одна рослина картоплі). Деякі рослини з довгими кореневищами використовують для закріплення пісків.

Підсумки
У багатьох видів рослин пагони видозмінені, що пов'язано з виконанням ними різноманітних функцій. Так, надземні пагони можуть мати вигляд вусиків, вусів, колючок, стеблових бульб. Підземні пагони існують у вигляді стеблових бульб, кореневищ, цибулин. У таких видозмінених пагонах часто відкладаються запасні поживні речовини. Нерідко вони забезпечують вегетативне розмноження рослин. Видозмінені пагони відіграють важливу роль і у господарстві людини.

Запитання для контролю
1. Які типи видозмін пагонів вам відомі?
2. Що таке вусики і колючки? Які їхні функції?
3. Що таке стеблові бульби? Наведіть приклади рослин, здатних до утворення стеблових бульб.
4. Порівняйте будову бульби та цибулини.
5. Що таке кореневище? Які функції виконує ця видозміна пагона?
6. Яке значення мають видозмінені пагони у житті рослин та господарстві людини?

Поміркуйте
За якими ознаками можна відрізнити стеблові бульби від кореневих, а кореневище від кореня?

Лабораторна роботаТема: Видозміни пагона.
Мета: ознайомитися з різними видозмінами пагонів.
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі та гербарні зразки різних форм видозмінених пагонів (кореневища пирію, чемериці, півників; цибулини цибулі, часнику, тюльпана; бульби картоплі; вусики винограду, дині, гарбуза, огірка; вуса суниць), лупа, препарувальний набір.
Хід роботи:
1. Розгляньте будову кореневища (пирію, чемериці, півників). Знайдіть верхівкову та пазушні бруньки, видозмінені листки - луски, вузли, міжвузля, додаткові корені.
2. Роздивіться підземний пагін картоплі (столон) та бульбу на його кінці. Знайдіть бруньки (вічка).
3. Розгляньте зовнішню будову цибулини. Зверніть увагу на зовнішні покривні луски, вкорочене стебло - денце та додаткові корені. Розріжте цибулину навпіл зверху вниз. Роздивіться сухі та соковиті луски, знайдіть верхівкову та бічні бруньки.
4. Дослідіть видозміни надземних пагонів: вусики, вуса, колючки. Спробуйте довести, що вони є видозмінами пагонів.
5. Замалюйте кілька видозмін пагонів. На малюнку підпишіть їхні назви та складові частини.
6. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі виконаних досліджень.М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Книги та підручники безкоштовно скачати, шкільна програма з біології, домашнє завдання з біології

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.