KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 19. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів

Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів
Прочитай слова. Зверни увагу на зміну голосних звуків у коренях слів.
 
[о] - [і]               [е] - [і]

коня — кінь    печі   — піч
воза — віз      речі   — річ
носа — ніс     осені  — осінь
коса — кіс     лебеді — лебідь

Зміни слова так, щоб змінився    голосний звук у корені,
ночі — ніч      коти — ...        столи — ...
речі — ...        воли — ...        ножі — ...
болю — ...       роги — ...        громи — ...
Побудуй словосполучення з кожною парою слів. Запиши за зразком.
Зразок.
Темна ніч - темної ночі.


 Прочитай вірш. Зверни увагу на виділені слова. Зміни усно ці слова так, щоб голосний звук у них змінився.
БАБУСІ
Дай, бабусю, поцілую

сивину твого волосся,

теплим диханням зігрію

снігом вибілені коси.

Може, і на них розтане

лоскотливий іній срібний,

мов химерні візерунки

на замерзлій з ночі шибі.

Анатолій Костецький

Пригадай інший вірш або загадку зі словами, в яких голосні звуки в коренях змінюються.

Випиши з тексту спільнокореневі слова, в яких змінюється голосний у корені.
Що воно дзвонить? Іду, прислухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Вслухаюся і дивуюся. То дзвонять маленькі сніжинки. Висять на ялинкових гілочках, доторкуються одна до одної, немов срібні дзвіночки. І дзвенять, дзвенять...
Аж місяць прислухається до того дзвону.
Василь Сухомлинський

Усно зроби звуко-буквений аналіз слова дзвонить.
Добери до поданих слів споріднені так, щоб у корені звук [о] змінився на [і].
зоря — зірка    школа -   ...
нора — ...    робота — ...
гора — ...    ходи їй
 
Познач основу і корінь. Які ще частини основи є в дібраних тобою словах?
Прочитай слова. Які звуки чергуються в коренях? Якими буквами вони позначені?
 
нога - нозі - ніжка
луг - у лузі - лужок        [г] - [з'] - [ж]
берег - на березі - бережок


рука -руці - ручка
око - в оці - очі          [к] - [ц'] - [ч]
ріка - у руці - річка


муха - мусі - мушка

вухо - у вусі - вушко        [х] -  [с'] - [ш]

рух - у русі - рушати      

   
 Прочитай прислів'я. Спиши їх і підкресли спільнокореневі слова. Познач у них корінь. Назви звуки, які чергуються.
1. Нема друга — шукай, а знайшов — бережи. 2. Справжні друзі пізнаються в біді. 3. Де дружніші — там сильніші.


Справжні друзі пізнаються в біді.
 
Прочитай. Випиши з вірша слова, споріднені із словами мурахи, вага. Познач у них корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.
Бачиш, люди роблять в полі.

Мед несуть у вулик бджоли.

Навіть крихітка-мурашка

соломину тягне важко.
Михайло Стельмах


[ бджоли ]

Намалюй схему виділеного речення.
 
Прочитай вірш. Випиши виділені слова. Зміни їх або добери до них споріднені так, щоб відбулося чергування звуків у коренях.
Коли зроблено плуг —

він оратиме поле чи луг.

Коли зведено дім —

будуть мешкати люди у нім.

Коли квітнуть сади —

будуть спіти улітку плоди.

Коли дружба прийшла —

буде більше на світі тепла.
Платон Воронько
 
друг       луг

друзі      у лузі

дружба   лужок

До поданих слів добери за зразком споріднені, в корені яких відбувається чергування приголосних звуків.

пух  — пушок         рука — ручка    роги — ріжки
сніг — ...                ріка   — ...         ноги — ...
гак   — ...               птах — ...          щоки — ...
З двома дібраними словами склади речення і запиши їх.

Прочитай текст. Спиши, вставляючи замість крапок пропущені букви. Чергування яких приголосних звуків може відбуватися в коренях виділених слів?
КНИГИ — НАЙКРАЩІ ДРУЗІ
Хто такий архітектор? Як доглядати за чотириногим дру..ом? Ким бути?
На всі запитання тобі допоможуть відповісти кни..и. Кий..а може розвеселити тебе і посумувати з тобою.
У кожну кни..у вкладено працю багатьох людей. Тому кни..и — це наше спільне багатство. Люби і бере..и кни..у!

Яке кожне речення за метою висловлювання?
 
Чи є спільнокореневими слова бережок і бережи? Доведи свою думку.
 
Розглянь малюнок. Склади за ним невелику розповідь на тему «У бібліотеці». Вживай такі слова і вирази: у дитячій бібліотеці, багато книжок, у кожній книжці, на сторінці, біля столу.
 
Запиши в зошиті відомості про книжки, які ти недавно прочитав
 
Записуй так:
 
бібліотека
 

Автор книги                 Назва книги                                               Які герої та події запам'яталися?
Ярослав Стельмах       Голодний, злий і дуже небезпечний           Лев Толябун, зайченя Люська, мандрівник Буртіус. Кумедні пригоди звірят.

Заведи читацький щоденник і систематично роби в ньому записи. Вони допоможуть тобі швидко пригадати зміст прочитаної книжки.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими