KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях. Ненаголошені е, и, які перевіряються наголосом

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

Прочитай виразно вірш. Поділи слова на склади. Визнач наголошені склади.
Небо ясне, степ — як море,

трава зеленіє,

льон синіє, гречка пахне,

пшениця жовтіє.
Леонід Глібов
У виділених словах назви наголошений склад. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

Попрацюйте групами!
1. Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.
рідні села       — не видно села

великі озера    — велике озеро

широкий степ — широкі степи
густий дим      — легкий димок

добре жити      — щасливе життя

зелене листя   — дубовий листок

Вимовляй так:
с[еи]ла
бз[еи]ро
ст[еи]пй
д[ие]мок ж[ие]ття л[ие]сток

2. Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними [еи], [ие].
 
3. Пригадайте правило про вимову цих ненаголошених голосних, вивчене в 2 класі.

Прочитай виразно вірш. Правильно вимовляй виділені слова.
з[еи]лений в[ие]шневий
На зеленому горбочку,

у вишневому садочку,

притулилася хатинка,

мов маленькая дитинка

стиха вийшла виглядати,

чи не вийде її мати.
Леся Українка
Спиши. У виділених словах підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и]. Постав наголоси.

Під час письма слова з ненаголошеними [е], [и] тре-ба перевіряти наголосом. Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, треба  змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним.  Наприклад: земля — землі, життя — жити.

До поданих слів добери спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запиши слова парами.
Корені познач. Постав наголоси.
тепліє — тбпло вишневий — ...
темніє — ...    кленовий — ...
синіє   — ...    гречаний — ...
 
Зміни словосполучення так, щоб голосні у коренях виділених слів стали наголошеними. Запиши за зразком, вставляючи пропущені букви.
Стиглі ж..та, орлине кр..ло, сувора з..ма, безкраї ст..пи, плакуча в..рба, тонке ст..бло.
 
Прочитай. Зверни увагу на те, як оформлено розмову звірів. Як називається такий текст? Наведи інші приклади   подібних текстів.
Л..СИЦЯ ТА ЇЖАК

Поверталася л..сиця з невдалого полювання. У ж..воті бурчить від голоду. Іде, бл..скучими оченятами поз..рає. Аж назустріч їй їжак.
—    Здоров був, друже,— сказала л..сиця і підійшла бл..зенько.
—    Здоровенькі й Ви будьте,— відповів їжак.
—    Як здоров'ячко?

—    Та спасибі, добре,— т..хенько промимрив їжачок і згорнувся в клубочок.
—    Давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємося.
Згорнувся їжак ще тугіше, засопів:
—    Не можу,— відповідає.— Я ще не вм..вався.
 Випиши в стовпчик слова з пропущеними буквами. Добери до них перевірні і запиши за зразком.
Зразок.  Тихенько — тихо.

Прочитай вірш. Добери до виділених слів перевірні. Поясни написання е, и в ненаголошених складах.
Тече вода з-під явор

яром на долину.

Пишається над водою

червона калина.
Пишається калинонька,

явір молодіє,

а кругом їх верболози

й лози зеленіють.
Тарас Шевченко
Спиши друге речення. Підкресли головні й другорядні члени. Усно встанови зв'язок між ними за допомогою питань.
 
Розкажи своїм однокласникам, чому не можна гратися з вогнем. У розповіді використай такі слова і вирази: іскри, спалахнув, пожежа, багаття, сухе листя, полум'я, розносить вітром, велика небезпека, небезпечні ігри, нерозумна поведінка, може загинути ліс.

 Прочитай і відгадай загадку.
Червоненькі нам.. стинки нан..зались на ст..блинки. Под..вись на їхні личка і впізнаєш в них ... .

Спиши, вставляючи пропущені букви. Усно добери перевірні слова.

 Прочитай слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім другого звуків. Запиши подані й дібрані слова за зразком.
з..л..ніє — зелень, зелений       б..р..говий — ...
в..с..литись — ...                        д..р..в'яний — ...
б..р..зняк    — ...                         щ..б..тати    — ...
Слова для довідки: веселка, дерева, береза, дерево, березень, берег, весело, прибережний, щебет, защебече.
Зроби (усно) звуко-буквений аналіз слова дерев'яний.


Прочитай слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні.
близенько — ... вишневий — ...
блискучий — ... високий — ...
величина — ... глибокий — ...
зимовий     — ...    килимок     — ...
Чи слова блискучий і блискавка спільнокореневі? Доведи.

Спиши текст, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувались з іншими словами в реченні.
Росла в (ліс) дика яблунька. Восени зірвав з неї вітер останнє (яблучко). Прилетіла під (яблунька)
зграйка пташок. Вони склювали (смачний) яблучко.
Одне зернятко впало на (земля). Там воно пролежало (ціла зима). А навесні із (зернятко) виросла молоденька яблунька.
 У змінених словах познач закінчення.
 

Прочитай текст. Знайди в ньому зачин і основну частину.
СТРУМОК
Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він весло дзюрчав поза городом, п..тляв поміж вербами на л..ваді. А потім вибігав на луг і губився у траві.
Тарасик знає, де починається струмок! Під холодною горою є кр..ничка, на дні якої б'є джерельце. З тієї кр..нички й витікає струмок. «А куди ж він т..че?» — замислився Тарасик. Та й побіг до дідуся.
—    Всі струмки — і в..ликі, й маленькі, такі, як наш, т..чуть у річку,— сказав дідусь.— Не було б струмків, то й річки не було б. От як!
Василь Чухліб
Чи в усіх словах написання пропущеної букви вдається перевірити наголосом? Як же записати правильно слова, що не перевіряються наголосом? Запиши ці слова, перевіряючи їх написання за словником.

Продовж діалог.
—    Про що цікаве ти довідався сьогодні в школі? — запитав тато сина.
—    Ми сьогодні працювали в комп'ютерному класі. Це так цікаво! Я вже навчився набирати слова і речення, виправляти допущені помилки,— захоплено відповів син.
— Це прекрасно, синку! Але було б ще краще, якби ти помилок не допускав. — Татку, це я ...

 Запиши придуману тобою відповідь хлопчика на зауваження батька.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими