KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 20. Книжна та розмовна лексика

За вживанням усі слова поділяють на загальновживані і стилістично забарвлені.
Загальновживані слова (їх ще називають стилістично нейтральними) використовують усі люди в усному й писемному мовленні. Це такі слова, як мати, батько, син, дочка, брат, сестра, хліб, сіль, вода, пшениця, яблуня, вишня, вітер, дощ, будинок, сорочка, зелений, великий, жити, думати, тут, завтра. Таких слів у мові більшість.
Стилістично забарвлені слова вживають у текстах різних стилів.

До стилістично забарвлених слів належить:
•    книжна лексика — слова, властиві передовсім писемному мовленню: держава, мир, розгляд, спостереження, намір, меценатство, пунктуальність, істина, рішення;
•    розмовна лексика — слова, що їх уживають у побутовому мовленні і які виразно передають оцінку осіб, предметів, явищ і почуття: доця, плакса, розбишака, здоровань, гуляка, смакота, спатоньки, вештатися, швендяти, комизитися, горлопанити, шастати, байдикувати, відкарас катися, електричка (електропоїзд), багатоповерхівка (багатоповерховий будинок), маршрутка (маршрутне таксі), мобілка (мобільний телефон), велик (велосипед), відик (відеомагнітофон). У словниках біля таких слів роблять помітку «розм.».

Книжну лексику вживають не тільки в писемному мовленні. У щоденному усному спілкуванні люди часто порушують теми, які передбачають уживання книжних слів. Книжна лексика поділяється на такі групи:
•    суспільно-політична лексика — слова, пов'язані з політичним і громадським життям суспільства і людини в суспільстві: Верховна Рада, Рада Європи, без'ядерна держава, мітинг, вибори, телеміст, преса, пікетування;
•    наукова лексика — слова, що вживаються в науковій літературі та в мовленні науковців: експеримент, аргумент, дослід, спостереження, зіставлення, префікс,
іменник, відмінювання, словосполучення, речення, радіус, клітина, пульсари, магнітні хвилі;
офіційно-ділова лексика — слова, уживані у діловому спілкуванні, зокрема під час складання документів (ділових паперів): наказ, закон, заява, розписка, реєстрація, інструкція, посвідчення, відрядження, угода, протокол.
 

Прочитайте. Визначте розмовну лексику.
 
1. Заходить наш скромняга Славко, і всі отетеріли. Порушника дисципліни шпетили, а він мовчав. (/. Малишевський). 2. Двометровий здоровило Грицько був, як то кажуть, у гарячому купаний: слово йому скажи — він уже заводиться. (В. Нестайко). 3. Яка робота увечері? Іди, синашу, йди. (Леся Українка). 4. Зовсім я не ненажера, а тому-то на вечерю каші дай, спечи пампушку й не забудь найбільшу грушку. (Є. Гуцало). 5. Я все ніяк до-петрати не міг, що крутиться Земля, мов куля кругла. (Б. Олійник). 6. Він, може, часом щось і не второпав. (Л. Костенко).

♦    Які з ужитих у реченнях розмовних слів передають позитивну оцінку, які — негативну? Доведіть, що розмовна лексика емоційно забарвлена.
♦    Знайдіть у тексті фразеологізм, пояс-
ніть його значення.
Опишіть зображену на малюнку тварину, використовуючи розмовну, емоційно забарвлену лексику.

Подані слова і словосполучення запишіть у такій послідовності: суспільно-політична лексика; наукова лексика; офіційно-ділова лексика.
Орфограма, довідка, аорта, розпорядження, молекула, генеральний план розвитку держави, оголошення, суспільні інтереси, державна власність, звукопис, малий і середній бізнес, поліс про страхування, прямий кут, приватизація промисловості, договір, дзвінкий приголосний, постанова, політична партія, обмін речовин, рівняння, протокол, присудок.
 
Розподіл лексики між стилями не є застиглим і непорушним. Слова постійно переходять з одного стилю в інший. Так, слова електрика, вітамін, антена, атом, комп'ютер сьогодні вживаються не лише в науковому стилі, а й у інших стилях мовлення.
 
Прочитайте. Як ви думаєте, про одного чи різних птахів ідеться у реченнях?


1. У розфарбовані заходом села летять боцюни. (О. Радушинська). 2. Виглядали бузька ми на плеса бузькі, а до нас здалека прилетів лелека. І тепер той гайстер — жаб'ячий гангстер — ходить, як сажотрус... Сказано, чорногуз. (В.Сторожуй). 3. Я і сам на бусола схожий своєю любов'ю до отчого краю. (А. Малишко).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими