KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Складні речення. Дві основи. Зв. слів.


92. 1. Прочитай речення і порівняй його зі схемою.
Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер
завива.

=========== та  ==============  ------------------------ ...., ------------------------ ==============

2. Скільки основ у цьому реченні? Спиши речення. Основи підкресли.

Зверни увагу! Речення, в якому дві чи більше 1 основ, є складним.
Одна частина складного речення на письмі Л відділяється від іншої комою.

93. 1. Прочитай вірш.
Вогнем осіннім спалахнуть
ліси, і над лісами
пташині зграї попливуть,
підхоплені вітрами.
А потім листя облетить,
пошурхне й почорніє,
і сиве небо задощить,
і перший сніг посіє.
Микола Луків
2. З'ясуй, скільки частин має складне речення у другій строфі. У кожній його частині визнач основу.
3. Спиши ту строфу вірша, в якій є однорідні члени. Одно­рідні члени підкресли.

94. 1. Прочитай речення.
1. Тарас виразно прочитав вірш. Учителька по­ставила йому гарну оцінку. 2. Учні пішли в кіно. Закінчились уроки. 3. Була глибока ніч. Друзі ще не спали. Вони ділилися враженнями від кінофільму.
2. Об'єднай кожну групу речень в одне. Для зв'язку викори­стай сполучники і, коли, але, бо.
3. Утворені речення запиши. Не забудь поставити коми перед сполучниками.

95. 1. До речень лівого стовпчика добери продовження з правого. Поєднай їх і прочитай народні прислів'я.
Літо збирає, а у матері серце болить.
Якщо не навчив батьку то чоловік мудріє.
Краще без вечері лягати, а зима з'їдає.
Хто багато читає, то не навчить і дядько.
Як голова сивіє Той багато знає.
Дітки плачуть, але без боргів уставати.

2. Запиши утворені прислів'я. Які це речення за будовою?
3. Знайди і підкресли граматичні основи у другому реченні.

Запитання для повторення
1. Які є види речень за метою висловлювання та інтонацією?
2. Що називається граматичною основою речення?
3. За допомогою чого пов'язуються слова в реченні?
4. Які члени речення називаються однорідними? Як вони пов'язуються між собою?


Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн, книги, підручники української мови, зібрання творів, календарне планування уроків


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.