KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 21. Стилістично забарвлені слова

Слова, які вживають лише люди, котрі проживають у певній місцевості, називаються діалектними: чічка (квітка), вуйко (дядько), вуйна (тітка), колиба (житло), хупавий (красивий), клапаня (зимова шапка), пасіювати (гніватися).
Діалектні слова називають поняття, для позначення яких у літературній мові використовують інші назви: ковальня (кузня), когут (півень), трухан (індик), нецьки (ночви), лилик (кажан).
У текстах наукового стилю діалектні слова використовують тільки тоді, коли вони є предметом вивчення.
У художній літературі діалектні слова вживаються для правдивого та яскравого відображення особливостей місцевого побуту або для мовленнєвої характеристики героїв твору.
Значення діалектних слів можна з'ясувати за тлумачним словником або словником діалектних слів.
Потрібно пам'ятати, що діалектні слова незрозумілі більшості людей, тому у повсякденному мовленні ними варто користуватися обачно, не зловживаючи.

 До кожного з діалектних слів доберіть із довідки відповідник.
Запишіть слова парами.

Видіти — бачити.
І. Фамілія, кошуля, ногавиці, ожіг, коц, фая. II. Порекло, мольфар, шуфля, митна, скрегулець, фашега.
Сім'я, сорочка, штани, кочерга, ковдра, буря. II. Прізвисько, чаклун, лопата, ганчірка, яструб, волоцюга.

Прочитайте прислів'я, замінивши діалектні слова дібраними з довідки синонімами — загальновживаними словами. Чи виграли від цього прислів'я? Чому?
1. Чужими руками добре ватри брати. 2. Файний, як лялька з болота. 3. Так пливе, як тупиця попід воду. 4. Як повна скриня, то й ми ґаздині. 5. У майстра повна тайстра.
Гарний, сокира, багаття, господиня, торба.
 
♦ Пригадайте, які діалектні слова ви чули в селі, де живуть ваші родичі. Складіть усне висловлювання на тему «Що сільце, то слівце».

 Прочитайте. Визначте діалектні слова. З якою метою діалектні слова вживають у художніх творах?
Було в Космачі. Дівчина сказала: «Одягнися, як Довбуш! Сфотографуємось для пам'яті!» Вбираюся в червоні холошні, в жовті постоли, в сорочку з оранжевим нагрудником, застібаю широчезний ремінь, що сягає аж понад серце, крисаню натискаю на чоло, заглядаю в дзеркало і не впізнаю себе. Невже Олекса? 
 
♦    Що вам відомо про Олексу Довбуша? Прочитайте про нього в поданому в кінці підручника довіднику «Видатні особистості». Що вас зацікавило в цій постаті? Розкажіть про це.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте діа-лектні слова, поясніть їхню роль у творах художньої літератури.
1. Крикнув Довбуш по Карпатах: «Леґені, гуляй!» (О. Кононенко). 2. Підн..су свою молодість яру, як бартку. (Д. Кремінь). 3. Стою між тихих узб..реж. Промінятися плаї та ізвори. (/. Гущак). 4. Прозору тишу прот..нав стук ятеля по дзвінкій корі. (Ю. Яновський). 5. Стругів викохують не в струмовинні, а в чистій, охолодженій воді. (М. Рильський).
♦    Значення діалектних слів з'ясуйте за тлумачним словничком у кінці підручника.
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
♦    Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами.
♦    Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Прочитайте текст, на місці крапок вимовляючи дібрані з довідки слова. Чи відоме їхнє значення всім людям? При потребі зверніться до тлумачного словника.
У родинах художників діти змалечку стають свідками чуда. Щодня
вони бачать, як батько стоїть за ... , в одній руці в нього — ... , у другій — ... . Полотно спочатку чисте, біле. Та ось художник наносить ... . Далі бере вугіль, робить рисунок, стирає, знову накреслює. Нарешті митець видавлює з тюбика на ... відразу кілька фарб. Пензлем він торкає одну, другу, третю й починає їх змішувати. Після цього торкається ... полотна. З'являються якісь лінії, обриси, мазки.
День за днем стоїть художник біля ... й пише картину. (Живописець ніколи не скаже, що він малює). Поступово тьмяне стає чітким, вже не мазки й не лінії, а небо й хмари, простір і повітря, рослини й будівлі, людські постаті й обличчя з'являються на полотні.
За Н. Соломко.
 
Мольберт, пензель, палітра, ґрунт.
Усно опишіть майстерню художника, зображену на ілюстрації.

Професійні слова (словосполучення) (від лат.  заняття, спеціальність) уживають у спілкуванні між собою люди певної професії, наприклад:
•    ківш, штаба, валки, кліть, продування, розлив — металурги;
•    спідняк, верхняк, шпеник, п'ятка, жабка, веретено, вінця — гончарі;
•    верстка, вичитка, звірка, шмуцтитул, форзац, макет, підвал — видавці;
•    інсталяція, драйвер, форматування, архівація, ярлик — оператори ЕОМ.
Людям, які працюють в інших галузях, лексичні значення таких слів здебільшого незрозумілі.
У художніх творах професійні слова вживаються для точнішого відтворення життя, праці й побуту представників певних професій.
Деякі професійні слова стають загальновживаними: кок (кухар на кораблі), камбуз (кухня на судні), ляп (помилка у журналістів).
Терміни вживають науковці, військові, спортсмени, діячі мистецтва у своїй професійній діяльності. Це слова, що називають певні поняття:
науки: діапазон, звук, спрощення, відмінювання, екологія, абстракція, вища нервова діяльність, психоаналіз;
•    техніки: детектор, динамік, процесор, операційна система програмування;мистецтва: аріозо, інтермецо, амплуа, інженю, па-де-де, соло, нотний стан.

Прочитайте. Визначте терміни і професійні слова. З якою метою їх використано в реченнях?
1. Гігантський зореліт дрібно дрижав. «Хвильові коливання наростають, пане капітане! — доповів вахтовий. — Амплітуда коливань асиметрична! Перевантаження! Загоряння електронної навігаційної системи!» (С. Красавін). 2. Ключами розгвинчують блоки, вибивають молотами клиння, і вся споруда корабля, піднята на високому стапелі, утримується вже тільки двома курками, і трос, що зв'язує курки, натягується струною. (Олесь Гончар). 3. Дзвенять якорі. На бакборті трап тихенько скрекоче. І раптом наказ: «Повернути! Вест!» (О.Близько). 4. Залізний лом іде, і його чекають ряди порожніх мульд унизу, і ти маєш управляти своїм магнітно-грейферним краном. (Олесь Гончар). 5. Яка боротьба у вас була: ушу, карате, самбо? Я, наприклад, в інституті займався дзюдо і карате-кіокусин-кай. (З журналу). ~ш Складіть опис казкового «мишабо-та», використовуючи професійну морську лексику.

Прочитайте. Які терміни (слова і словосполучення) стосуються науки, які — мистецтва? Випишіть лише ті, що використовує наука про мову.
Електрон, кіносценарій, ділення, прикметник, мізансцена, амплуа, суфікс, тенор, корінь слова, лібрето, множення, молекула, уподібнення приголосних, кордебалет, граматична основа, минулий час дієслова, присудок, партитура, стилі мовлення, прем'єра вистави, сольфеджіо.
Чи однакове значення термінів діалог, монологу театральному мистецтві та в науці про мову?

Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Чи можна сказати, що в поданих реченнях вони є термінами? Відповідь аргументуйте.
1. Життя — це не минулий, теперішній і майбутній час. Воно — одна-єдина мить, яку людина проживає безліч разів. (В. Баранов). 2. На арені клумби під куполом неба сьогодні прем'єра весни. (С. Мудрик). 3. А на ранок новий кліп: все сріблясто-біле. 4. Боятися варто хіба що духовної гіподинамії та екологічного забруднення душі. (Я. Климентовська).
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
♦    Яке з ужитих у реченнях слів первісно є терміном: медицини; кіномистецтва; театрального мистецтва?

Пригадайте історію з вашого життя, до якої можна було б застосувати слова Ліни Костенко «І кожен фініш — це, по суті, старт».
Розкажіть її.
 
Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Підкресліть стилістично забарвлені слова, назвіть серед них діалектні, професійні та терміни.
1. Уже під'їжджали, коли заскреготіла коробка пер..дач, злісно гарикнув дв..гун і луснула хр..стовина в кардані. (О. Сенчик). 2. Кілька жінок із порожніми бесагами подалися плаєм, що сп..нався царинками й перелісками до полонини. (Р. Іваничук). 3. Бараболя у мене є, к..слячок теж, і хліб святий є. (М. Стельмах). 4. Согодні корм для худоби здобувається скрізь. Силос, сінаж, кукурудзяна січка, концентрати — все йде у діло. (Ю. Збанацький). 5. Дозвольте відвідати ваші уроки! Навчіть мене п..сати конспекти, правильно перевіряти зошити, об'єднувати актуалізац..ю, новий матер..ал і опитування. (Ю. Обжелян). 6. Часом скр..паль Нікколо Паганіні д..вував публ..ку несподіваним піцикато. (З підручника).
♦    Укажіть ужиті в реченнях іншомовні слова, визначте в них орфограми.
♦    Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими