KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Слова, які називають дії предметів

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Слова, які називають дії предметів1. 1. Розглянь малюнки. Скажи, хто що робить.
 2. Склади за кожним малюнком речення з двох слів і запиши за зразком. Постав питання до слів, які називають дії предметів.
 
2. Відгадай загадки і запиши відгадки.

1. Ходить, блудить, мандрує, мости з льоду будує. 2. Взимку, як дерева голі, він лежить, біліє в полі. А як сонце припече, він заплаче і втече. 3. В нас узимку білим цвітом сад розцвів, неначе літом.

2. Знайди в загадках слова, які називають дії предметів. Усно постав до них питання.

Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що буде робити? що зробить?

3. 1. Розглянь малюнки і прочитай запитання.

Хто катається на лижах? Хто спускається з гірки?

2.    Дай дітям імена і запиши повні відповіді на запитання.
3.    Підкресли назви дій. Усно постав до них питання.
 
4. 1. Прочитай, випиши слова — назви дій.

Морози міцно скували землю. Хлопчики розчистили у дворі майданчик і залили водою. Невдовзі вода замерзла — і ковзанка готова!

2.    Встанови зв'язок між словами у першому реченні.

Морози (що зробили?) ... ; скували (що?)  ... ; скували (як?) ... .

3.    З якими словами зв'язане слово скували?

5. 1. Прочитай і відгадай загадку. Чітко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.

Крешуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. А які швидкі вони! Це, звичайно, ... .
 
2.    Запиши загадку разом з відгадкою. Підкресли назви дій. Усно постав до них питання.
3.    Усно зміни ці слова так, щоб вони відповідали на питання що робить?

Бо охоче дні і ночі він робив: він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив.

6. Попрацюйте разом!

1. Прочитайте вірш.

У бобра добра багато: і надворі, і в оборі, і в коморі, і у хаті.
Михайло Стельмах
 
2.    Чому в бобра «добра багато»?
3.    Випишіть назви дій. Знайдіть серед них чотири слова з однаковою кількістю звуків. Складіть звукову модель слова сіяв.
4.    Як ви розумієте прислів'я?

Як дбаєш, так і маєш.
Як хто робить, так тому й родить.

7. 1. Доповни текст, замінюючи малюнки словами так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні.
2. Запиши назви дій, які відповідають на питання що зробила? З якими словами в реченні вони зв'язані?    ,    ,    ,    .
 
8.  Попрацюйте разом!
1. Прочитайте речення.

Землю  красить сонце.  Людину красить праця.

2.    Скільки речень ви прочитали? Об'єднайте їх в одне за допомогою слова а. Прочитайте утворене речення.
3.    Яке слово в утвореному реченні повторюється? Опустіть друге слово красить і запишіть речення. Перед а поставте кому. Запам'ятайте це прислів'я.

9. 1. Прочитай виразно вірш. Роби паузи в кінці кожного рядка.
 
Тим, що в поле йдуть орати, що плуги міцні кують, що будують теплі хати, пишуть книги нам читати, з шкіл науку надають,—
шана и дяка їм велика од людей на вічні віки.
Борис Грінченко

На вічні віки — назавжди.

2.    Кому дякують люди? В яких рядках говориться про письменників, хліборобів, учителів, ковалів, будівельників?
3.    Випиши назви дій. Усно постав до них питання. Підкресли слова, які відповідають на питання що робити?
 
10. Доповни правий стовпчик за зразком. Запиши. Будь уважним до виділеного слова.
Один                                      Багато
Косар (що робить?)         Косарі (що роблять?)
косить.                                косять.

Коваль кує.
Учень пише.
Спортсмен пливе.
Жайворонок співає.

2. Усно пошир речення іншими словами.

11. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?

Виховання змалку.
В Україні здавна в сім'ях виховували любов і повагу до батьків, до старших. Діти вже змалку мали свої обов'язки. Вони виконували посильну роботу. Дівчатка переймали науку від матері, бабусі. Хлопчики вчилися чоловічого ремесла у батька чи дідуся.
Дітям прищеплювалися найкращі риси характеру українського народу: працелюбність, щедрість, гостинність. А ще любов до рідної землі, до природи, до пісні.

Батьки — тут: батько й мати.

2.    Розкажи, до чого привчають тебе в твоїй родині.
3.    Знайди у тексті слова — назви дій. На які питання вони відповідають?
4.    Зміни ці слова за зразком так, щоб вони відповідали на питання що робив?
Зразок. (Що робили?) виховували — (що робив?) виховував.
 
12. 1. Прочитай уривок з вірша.

Родина.
Родина, родина — від батька до сина, від матері доньці добро передам. Родина, родина — це вся Україна...
Вадим Крищенко

2.    До слова родина добери близьке за значенням.
3.    Назви членів своєї сім'ї.
4.    Останній рядок вірша запиши з пам'яті. Перевір написане за підручником.

13. 1. Прочитай. Назви дій, що в дужках, зв'язуй з назвами предметів.
Тихо в лісі зимового ранку. (Чорніти) стовбури голих дерев. На зелених ялинках і соснах (лежати) подушки снігу. Ні шелесту, ні звуку. Раптом ліс наповнився дзвінкими тоненькими голосами. Це (прилетіти) шишкарі. 2. Запиши назви предметів і зв'язані з ними назви дій.

14. До назв явищ природи добери слова, що відповідають на питання що робить? Запиши утворені речення.
 
Сонце Вітер Хмара Дощ
 
насувається.
шумить.
ллє.
світить.

16. 1.Попрацюйте парами!
Повчіться спочатку виразно читати, а потім — удвох розповідати уривок із казки «Коза-дереза».

...Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається:
—    Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?
—    Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить?
А лисичка:
—    От я його вижену!
—    Де тобі, лисичко, його вигнати! Тут і ведмідь гнав — не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти!
—    Отже, вижену! Побігла лисичка до хати та:
—    А хто-хто в зайчиковій хатці? А коза з печі:
— Я коза-дереза, за три копи куплена, півбока луплена! Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету,— тут тобі й смерть!
От лисичка теж злякалась. — Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь...

2.    Спишіть слова кози. Підкресліть слова, які відповідають на питання що зроблю?
3.    Щоб дізнатися, хто допоміг зайчику прогнати з хати козу, прочитайте самостійно казку від початку до кінця.

17. 1. Прочитай і спиши текст.

Знати якомога більше!
З дитинства я любив працю. Влітку пас корову, гусей, допомагав батькам працювати на городі. У школі був сумлінним учнем, завжди вчився на «відмінно». Виявляється, це неважко. Важливо з перших днів зрозу¬міти правило: «Знати якомога більше!»
Павло Попович, льотчик-космонавт

2.    Що сказав космонавт про працю і про знання?
3.    Підкресли назви дій у перших двох реченнях.
4.    Склади звукову модель слова працю.

18.  1. Допиши прислів'я, користуючись довідкою.

1. Праця годує, праця одягає, праця зігріває, ... . 2. Дружно працювати — ... . 3. Тяжко тому жити, ... . 4. Робиш наспіх — ....

Слова для довідки: зробиш насміх; на розум наставляє; втоми не знати; хто не хоче робити.
 
2. Прочитай прислів'я. Як ти їх розумієш? Усно постав питання до слів — назв дій.
 
20. 1. Прочитай текст уголос, дотримуючись розділових знаків у кінці та всередині речень.

Василько задивився на щигликів. Чому вони так метушаться біля воріт? Та це ж вони викльовують насіннячко на всохлих стеблах чорнобривців!
Хлопець обережно став діставати сухі стебла з-під снігу. Скоро з холодної неволі на світ з'явилося багато всяких квіток, на яких позоставалося насіння.
Прилітайте, щиглики! Прилітайте, снігурі! Клюйте, підкріплюйтесь. Не замерзайте від холоду і голоду.
За Євгеном Гуцалом

2. Знайди у першому і третьому абзацах речення різних видів. Поясни розділові знаки.

21. 1. Дай відповіді на запитання, дібравши з довідки УУ, потрібні слова. Запиши. Що чим роблять?
 
Сокирою ... .
Косою ... . Серпом ... . Плугом ... .
Лопатою ... . Граблями ... . Ножицями ... . Пилкою ... .
 
Слова для довідки: косять, орють, жнуть, пиляють, загрібають, копають, рубають, ріжуть.

22.  1. Прочитай текст.
Як підріс Чіпка — став бігати, то як вибіжить з двору та прямо до дітвори так і чеше. А діти його не приймають. Зараз і почнуть з нього глузувати, щипати. Оступлять кругом. Та хтось і скубне малого за волосся. За ним другий, третій. Повертається Чіпка на всі боки, як ведмідь на цепу. А хлопці регочуться та за чуприну смичуть, аж поки розплачеться хлопчик. Тоді візьмуть і проженуть його геть. Іде Чіпка додому та й плаче.
За Панасом Мирним

Чеше — тут: біжить щосили.

2.    Що ти скажеш про поведінку дітей?
3.    Знайди початок, основну частину і кінцівку тексту.

23.  1. Випиши назви дій з розповіді про Чіпку (вправа 22). Підкресли слова, які відповідають на питання
що зробить? що зроблять?
2. До слова глузувати добери слово, близьке за значенням.

24.    1. Прочитай виразно вірш.

Як дитиною, бувало,
упаду собі на лихо,
то хоч в серце біль доходив,
я собі вставала тихо.
«Що, болить?» — мене питали,
але я не признавалась.
Я була малою горда,—
щоб не плакать, я сміялась.
Леся Українка
 
2.    Про що розповідає поетеса?
3.    Знайди у вірші вислів, близький за значенням до виразу дуже боліло.
4.    Спиши, підкресли слова, протилежні за значенням. Постав до них питання.

25. 1. Прочитай текст і розглянь малюнок.
 
Золотою квіткою через паркан перехилився соняшник. А поряд із соняшником Гриць. Личко світле, чубчик золотавий. Хлопчик хоче побачити, що робиться за парканом. А що там робиться?
Андрійко приніс кролям трави на сніданок. Вони по травиночці в зубки — хрум-хрум.
— Перелазь через паркан, — каже він Грицеві.— Побачиш зблизька.
Не встиг Андрійко оком мигнути, як Гриць метнувся в садок і вже несе оберемо-чок травиці.
—    Візьми собі, Грицю, двох кроленят,— усміхається Андрійко.— Матимеш, кому траву носити.
—    Задаром даєш? — недовірливо дивиться Гриць.
—    А я тобі!.. А я тобі...— задумується Гриць, що дасть за кроленят.
—    А ти будеш мені другом! Тепер Гриць і Андрійко — друзі.
За Андрієм М'ястківським

2.    Прочитай уголос розмову хлопчиків. Спиши виділені речення. Підкресли слова — назви дій.
3.    Поділи для переносу слова візьми, Андрійко.
 
26.    Попрацюйте разом!
1.    За текстом вправи 25 і малюнком складіть усно коротенький опис Гриця. Користуйтеся запитаннями.

1.    Яке у Гриця обличчя? Яке волосся?
2.    Який на ньому одяг? У що хлопець взутий?
3.    Кого Гриць тримає в руках?

2.    Запишіть опис хлопчика.

27.  Попрацюйте разом!
1. Підготуйтеся і прочитайте вірш хором.

Будем зростати,
у дружбі жити.
Будем Вітчизні
вірно служити.
Грицько Бойко

2.    Поставте питання до виділених слів.
3.    Вивчіть вірш напам'ять. Підготуйтесь і запишіть з пам'яті два останні рядки. Перевірте написане за підручником.

28.  1. Прочитай речення. Простеж, які різні дії означає слово іде.

Іде сніг. Іде пароплав. Іде поїзд. Іде весна. Іде час. Іде концерт.

2. У кожному реченні слово іде заміни іншим, близьким за значенням. Запиши утворені речення.
Слова для довідки: відбувається, їде, падає, минає, пливе, настає.

29.  1. До слів лівого стовпчика добери протилежні за значенням з правого. Запиши їх парами.
 
купувати
руйнувати
говорити
підіймати
охолоджувати
шепотіти мовчати
продавати
підігрівати
опускати
кричати
будувати
 
Зразок. Працювати — відпочивати.

2. З однією парою слів (на вибір) склади і запиши речення.

30. Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте. З якої казки цей уривок?

Журавель стук-стук дзьобом — нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла.

2.    Пригадайте і розкажіть в особах початок і кінець казки.
 
3. Слова стук-стук, шкряб-шкряб, хлюп-хлюп, стриб-стриб замініть іншими словами. Запишіть їх разом з назвами предметів за зразком.

Заєць ... . Хвилі ... . Мишка ... .

31. 1. Попрацюйте разом! Розгляньте малюнки і розкажіть, що зображено на кожному  з них.
2. Дайте хлопчикам імена і складіть зв'язну розповідь за малюнками. У цьому вам допоможуть запитання.

1. Яка була дорога? 2. Що сталося з Іванком? 3. Як поводився у цей момент Сашко? 4. Що сталося з ним пізніше? 5. Що зробив після цього Іванко? 6. Якою може бути кінцівка розповіді?
 
3.    Запишіть складений текст.
4.    Як ви розумієте прислів'я?

Чужому лихові не смійся.
Хто сміється, тому не минеться.

32. 1. Прочитай текст. Чітко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.


Зима.
Як гарно тихого зимового дня в лісі! Ви йдете вузькою лісовою стежкою. З обох боків над нею нависли білі гілки дерев. Зрідка сніг зривається з них і падає на землю. А гілки ще довго похитуються. Ще довго тремтить у повітрі блискучий сніговий пил.
За Григорієм Скребицьким

2.    Добери заголовок.
3.    Випиши слова — назви дій, усно постав до них питання.

33.  1. Прочитай. Доповни речення словами, що називають дії.

Траву косять, а дрова ... . Картоплю садять, а пшеницю ... . Пиріжки печуть, а борщ ... . Вірш читають, а пісню ... . Молоко п'ють, а хліб ... .

2. Запиши на вибір три речення. У кожному з них підкресли назви дій.

34.    Прочитай вислови зліва. Кожен з них усно заміни одним словом з правого стовпчика.
 
заливатися сміхом
слізьми вмиватися
на вус намотувати
робити з мухи слона
дерти носа

перебільшувати реготати зазнаватися ридати запам'ятовувати
 
35.    1. Прочитай речення.
1. Дід Мороз, червоний ніс, подарунки дітям ніс. 2. Сільський став укрився льодом. 3. Петрик уперше став на ковзани. 4. Своїй ляльці я шию нову спідничку. 5. Оленка пов'язала на шию блакитну хустинку.

2.    Постав питання до виділених слів. Які з них називають дії, а які — предмети?
3.    Випиши виділені слова разом з тими, з якими вони зв'язані в реченні.

36.    1. Прочитай текст, добираючи з дужок слово, яке найточніше виражає думку.

Уночі вітер нагнав сірі хмари. Вони закрили все небо. Повільно (полетіли, закружляли, падали) великі сніжинки. Потім (пішов, випав, повалив) густий лапатий сніг. До ранку він усе навкруги (засипав, укрив) білою ковдрою.

2. Запиши третє речення. Усно встанови зв'язок між словами. Підкресли головні слова.
Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас


Надіслано читачами з інтернет-сайтуВся українська мова онлайн, конспекти з української мови, календарне планування уроків, вивчай українську мову безкоштовно
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.