KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Словотворення

Прочитайте. Визначте лексичне і граматичне значення кожного
виділеного слова.
1. Життя прожить — не поле перейти... Хтось плуга тягне, хтось бреде за плугом. (В. Слапчук). 2. А так хотілося прожити, як проживає в полі жито. (О. Лупій).
♦    Визначте фразеологізми. Розкрийте їхнє значення.
♦    Визначте ужиті в реченнях форми одного слова та спільнокореневі слова. Поясніть, як ви їх розрізнили.

Необхідно розрізняти словозміну і словотворення.
СЛОВОЗМІНА — це утворення різних форм того самого слова: школа, школи, школі, школою, у школі. Форми слів різняться між собою лише граматичним значенням.
СЛОВОТВОРЕННЯ — це утворення від наявних у мові нових слів.
Наприклад: школа — шкільний (пов'язаний із навчальним процесом у школі або належний школі);
школа — школяр (учень школи); школяр — школярський (властивий школярам).
Творення нових слів від тих, які в мові вже існують, є найважливішим засобом збагачення словникового складу мови.
Від одного слова можна утворити чимало похідних слів.
Наприклад: мудрий — премудрий, немудрий, мудрість, мудрець, по-мудрому, мудрувати тощо.
Кожне з утворених слів також може стати основою для творення інших слів: мудрувати — мудрування, мудрований.
 Прочитайте. Визначте вжиті в реченнях спільнокореневі слова,
виділіть у них корінь.
1. Тоді я великий, коли будую світ щастя людського, коли творю. {Олесь Гончар). 2. Немає у світі нічого страшнішого за нелюдяних людей. (/. Жиленко). 3. Честь людини полягає в тому, щоб у задоволенні своїх потреб вона залежала тільки від свого працелюбства, своєї поведінки і свого розуму. (Г. Геґель). 4. Горджуся тим, що родом я із людства, що я живу, людина між людей. (П. Перебийте). 5. Час — тільки те, що можна віддати людям на щастя і на добро. (Д. Павличко).
♦    Яка значуща частина слова містить його лексичне значення?
♦    Визначте вжиті в реченнях різні форми одного слова.
♦    Яка значуща частина слова містить його граматичне значення?
 

Перепишіть. Визначте спіль-нокореневі слова, виділіть у них корінь.
1. Хліб. Хлібина. Хлібороб. Спервовіку святі слова! (С. Павленко). 2. Про поширеність гончарства в Україні свідчать назви сіл: Гончарі, Гончарне, Гончарівка. Та й прізвища Гончар, Гончаренко, Гончарук не рідкісні. (Н. Крутенко).
♦    Утворіть різні форми виділених слів (усно).
♦    Утворіть і запишіть різні форми слова праця. Спробуйте утворити від цього ж слова інші слова. Які значущі частини слова ви використали за такого творення?
 
ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ
Прочитайте речення. Поміркуйте: від якого слова утворено кожне з виділених слів?
1. Де сніг буде, там хліба прибуде. 2. Грудень рік кінчає, а зиму починає. (Народна творчість). 3. Упали приморозки ранні на молоду озимину. (Д. Загул). 4. У листопаді зима з осінню бореться. (Народна творчість).
 
Слова виникали й виникають не однаково. Особливості виникнення багатьох слів загубилися у віках. Слова, будову яких не пов'язуємо сьогодні з іншими спільнокореневими словами, називаються непохідними. Основи таких слів складаються лише з кореня: соиц е, добрий, іти, знати, тр и.
Більшість слів нашої мови походить від інших слів, і спосіб їхнього творення можна простежити. Такі слова називають похідними.
Способи та особливості творення похідних слів вивчає розділ науки про мову — СЛОВОТВІР.
 
Визначте, від яких слів утворено подані слова. Запишіть слова парами. За допомогою яких значущих частин утворено слова? Виділіть словотворчі префікси та суфікси.
Прочитати <— читати. Прикордонник <— кордон.
 
Прийти <—

Записати<—
Лісник <— ..

Шахтар <—
Підсніжний <—

Навушник <— ...
 
Слово, яке повністю «лягає» в основу похідного слова, називається твірним.
Наприклад: мова —> розмова; учитель —> учительська.
Проте найчастіше нові слова творяться не від слова, узятого повністю, а від основи слова.
Наприклад: мова —> мовити; учити —> учитель.
Основа, від якої утворено нове слово, називається т в і р н о ю. Наприклад: слово —> словник.

Перепишіть. У кожному з похідних слів виділіть твірне слово або твірну основу. За допомогою яких значущих частин це слово утворене?
 Кобза -> кобзар.
Дерево -> деревце; славний —> преславний; робити —> зробити; живий —» оживити; межа —> безмежний; кімната —> кімнатний; дорога —> придорожній.
♦    Позначте у словах орфограми, поясніть написання виділених слів.

До поданих похідних слів доберіть слова, від яких їх утворено.
Приїхати <— їхати.
Луговий, садочок, розгадати, приказка, праліс, назустріч, безсонний, прибережний, вечірній, голосок.
♦    За допомогою яких значущих частин слова утворено нові слова? Виділіть у словах ці частини.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими