KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. Десяткова система числення

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 4 клас>>Десяткова система числення

251.Прочитай пояснення про десяткову систему числення

Перелічуючи буд-які предмети, називають числа: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і т.д. Це натуральні числа. Якщо записати їх так, що за кожним натуральним числом буде йти число, на одиницю більше від попереднього, то дістанемо натуральний ряд чисел. У ньому найменше число - одиниця, а найбільшого не існує.


Спочатку кожному новому числу давали окрему назву. Але поступово почали застосовувати спеціальні способи для нзивання й позначення чисел. Яким би великим не було число, його можна записати за допомогою тільки десяти числових знаків - цифр: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,0. Записуючи й читаючи числа, використовуємо групування по 10: десять одиниць - десяток; десять десятків - сотня; десять сотень - тисяча; десять тисяч - десяток тисяч і т.д. Такий спосіб лічби групами по 10 характерний для десяткової системи числення, або десяткової нумерації.Десяткове групування чисел зумовило появу поняття про розряд, розрядні числа, розрядні одиниці.


В усній нумерації, крім розрядної лічби, застосовують ще спосіб групування розрядів у класи. Щоб прочитати багатоцифрове числоо, його запис розбивають на групи, по три цифри у кожній. Три перші цифри справа утворюють клас одиниць, три наступні - клас тисяч.


Фігура


Так само утворюють класи для чисел, які більші за мільйон. У кожному класі своя лічильна одиниця. Одиницею першого класу є одиниця. У другому класі лічильною одиницею є тисяча. Читаючи числа, називають число одиниць кожного класу, сам клас. Писмова нумерація грунтується на помісцевому значенні цифр (позиційний принцип), тобто значення цифри в запису числа залежить від того, яке місце (позицію) вона займає. Якщо цифру переставити на одне місце вліво, її значення з більшується в 10 раз, а якщо на одне місце вправо, то її значення зменшується в 10 раз.


Можна сказати, що нумерація грунтується ще на принципі додавання, оскільки число є не що інакше, як запис суми його розрядних доданків. Наприклад: 34 415 = 30 000 + 4000 + 400 + 10 + 5


252. Прочитай число 723 574. Скільки в цьому числі одиниць у класі тисяч; у класі одиниць?


253. 1) Порівняй числа у кожному стовпчику.

Порівняй числа

У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописують один нуль; два нулі; три нулі?

2) Як зміниться число 9000, якщо відкинути в його запису один нуль; два нулі; три нулі?


254. (Усно.) Розв'яжи рівняння з невідомим діленим.

х - 4 = 24               х : 4 = 24                     х * 4 = 24                     х : 7 = 14

255. У саду зібрали 428 кг слив. Усі сливи розклали у 20 великих і 12 малих ящиків. У великий ящик клали по 16 кг слив. Скільки кілограмів слив клали в малий ящик?


256.Учень записав усі чотирицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює трьом:

3000
2100
2010
2001
1101
1110
1200
1020
1002
1011


Запиши всі чотирицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює двом.


257. 1 ц 80 кг огірків розклали в 12 однакових ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 3 ц огірків?

258.

43 * 23
984 : 24
216 : 24
753 - 187 * 3
(442  294) * 4 8 * 109 - 618


Математика. Підручник для 4 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 
Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 
Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати 
Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 
Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.