KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. Орфографія

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ
 
НАЗВА СПОСОБУ СЛОВОТВОРЕННЯ
ПРЕФІКСАЛЬНИЙ                                     За допомогою префіксів           Принести <— нести
СУФІКСАЛЬНИЙ                                        За допомогою суфіксів            Зимовий <— зима
ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИЙ             За допомогою префіксів

                                                                  та суфіксів одночасно             Припічок <— піч
БЕЗАФІКСНИЙ                                          Відкиданням префіксів,

                                                                 суфіксів, закінчень

                                                                    (тобто афіксів)                       Переклад <— перекладати
СКЛАДАННЯ ОСНОВ або СЛІВ                Поєднанням двох або більше 

                                                                    основ слів чи їхніх частин      Снігопад <— сніг падає

♦ Значення слова афікс уточніть за словничком термінів у кінці підручника.

 Перепишіть. У кожному похідному слові виділіть твірну основу
або вкажіть твірне слово. Позначте значущі частини, за допомогою
яких утворено слово. Визначте спосіб його творення.
Бандура —> бандурист; очерет —> очеретяний; небесний —» піднебесний; сильний —> пресильний; рукав —> нарукавник; Донецький басейн —> Донбас; блакитний -4 блакить; зелений —> зелень; переїздити —> переїзд; запалити —> запал.
Від поданих слів усно утворіть по 2-3 слова суфіксальним способом. Назвіть словотворчі суфікси.
           
Клен - кленок, кленище, кленовий
Каштан, голуб, вулиця, ріка, сад, дерево, сила.

 Перепишіть, підкресліть спільнокореневі слова, утворені суфіксальним способом. Виділіть словотворчі суфікси.
1. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові: мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся! (В. Гринько). 2. У слові просвічує слово, словечко, слівце, словенятко. (П. Перебийте). 3. Мій світе, світку, світоньку, світище мій! (М. Вінграновський). 4. Понад рікою спинились і завікували там десятки полтавських міст, містечок, сіл, селищ, сілець. (/. Сенченко).
До поданих слів усно доберіть антоніми з не-. Визначте спосіб творення цих слів.
Залежність, давній, глибокий, тісно, холодно.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Підкресліть у реченнях антоніми. Визначте, від яких слів і яким способом ці слова утворені. Виділіть у них префікси.
 
1. Зійде сонце, зайде сонце, а затим настане ніч. (Б. Олійник). 2. У з..млі кроти за всякої погоди для себе риють виходи і входи. (Р. Качурівський). 3. Усе ж..ве зацвіте і чимдуж ві..цвіте. (П. Перебийте).
Від поданих слів усно утворіть по 2-3 слова префіксальним способом.
Високий — превисокий, невисокий, зависокий. Розумний, веселий, летіти, вірити, казати, вага, рада.
За таблицею «Способи словотворення»
*    визначте спосіб творення виділених слів.
1. Збираючись у дорогу, добре вибирай напарника. 2. У дорозі й палиця супутник. 3. З насмішки люди бувають, а в насмішника очі вилазять. 4. Пірнала черепаха, пірнала, та підводником так і не стала.
Народна творчість.
Від поданих слів префіксально-суфіксальним способом утворіть і запишіть нові слова. Позначте в них словотворчі префікси та суфікси.
При кордоні; за греблею; над міру; при березі; під березою; без меж.

 Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте слова, утворені префіксально-суфіксальним способом. Розберіть ці слова за будовою.
1. Згадую мамину руку на чолі, мов прохолодний л..сток подорожника на рані. (Л. Скирда). 2. Стояв свіжий осінній надв..чірок. (І. Сенченко). 3. Підпаски з поля гнали ч..реду. (Л. Костенко). 4. Дуби, як побратими, обнялися віт..ям. 5. Мене вітають в підн..бессі птиці, і я їх також пр..вітати рад. (Є. Гуцало). 6. Мере..котить підфарниками шлях. (Д. Павличко). 7. Ч..ремха зацвітає перед останнім приморозком. (Народна творчість).

 Прочитайте. У кожному слові визначте твірну основу, словотворчі суфікси та префікси. З'ясуйте спосіб словотворення.
Читанка, відзнака, зупинка, переміна, підвіконня, щоденник.

 Прочитайте. Визначте слова, утворені безафіксним способом.
1. Піднімали прапор на Вкраїні синьо-жовтий у блакитну вись. (Б. Кулик). 2. Підняли ми знамена прадавні — синь небесна, колосся пшениці. (М. Барчук). 3. Блакить мою душу обвіяла. (П. Тичина). 4. В полі птиця сива кряче, облітає шир. (А. Малишко). 5. На травах сонця плями, я п'ю духмянь ріки. (В. Сосюра). 6. Не має спочиву ріка, бо течія річки стрімка. (О. Шугай). 7. Очі вбирають безмір. (М. Луків).
♦    Визначте у словах вивчені орфограми. При потребі скористайтеся переліком основних орфограм, уміщених на форзаці підручника.
 
 Від поданих слів утворіть нові слова безафіксним способом. Слова запишіть парами.
 

Записати -> запис.
І. Заявити, перелазити, занепадати, юний, зелений, міцний, мазати, обстріляти, перекладати.
II. Переглядати, переходити, відлітати, розкладати, розтинати, запливати, щеміти, молодий, лютий.
Визначте спосіб творення поданих слів. Чому так названо явища й предмети?
 
Краєвид, небосхил, суховій, хвилеріз, хлібороб, молоковоз, зерносховище, землетрус, окомір, всюдихід, багатозначний, двобор-ство, одинадцять, семиповерховий, салон-перукарня, телефон-авто-мат, купівля-продаж, фотовиставка, радіопередача, телеміст, астронавт, космодром.

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Слова, утворені способом складання, підкресліть.
1. Засіває поле хлібороб, пр..пада душею до з..млі. (Ю. Воропай). 2. Як хліб дозріває, з..млероб не гуляє. (Народна творчість). 3. Завжди є в самоствердженні потреба, нехай то пісня, хай танок, хай вірш. (Є. Гуцало). 4. Корінь всього л..хого — грошолюбство. (З Біблії). 5. Срібно-листая осика загадалася, мовчить. (С. Черкасенко). 6.Спл..лось в один   з..лений дах дубів в..соке в..рховіття. (Д. Фальківський).

 Розкажіть про зображене на картині «Материн сад», використовуючи слова, утворені різними способами.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте спосіб і творення виділених слів. Слова, утворені способом складання, підкресліть.
Пр..родолюби пер..казують цікаву німецьку л..генду. Кущики чорниці густо вкр..вають землю в тих місцях, де ж..вуть крихітні гноми й карлики. Ці с.вобороді істоти колись марно шукали надійної схованки для себе і своїх самоцвітів. Люди знаходили їх скрізь:  у  підвалах,  льохах,   ущелинах,  лісах  і  яругах.  Їх переслідували союзники жадібних до дорогоцінного каміння людей: лопата, кирка й сокира.
Нарешті над карликами змилувався буйнолистий чорничний кущ. Він упустив блукальців під з..лене шатро чорничного ліска. У рукотворних п..черах під зел..нню яг..дних кущів і ж..ве тепер крихітний хитромудрий народець.
З журналу.


♦    Чи є це висловлювання текстом? Свою думку доведіть.
♦    Визначте речення з узагальнювальними словами при однорідних членах. Поясніть уживання в них розділових знаків.
Уявіть, що у зв'язку зі змінами клімату всі люди на Землі на півроку "**г мають ставати десятиметровими велетнями, а на наступні півроку перетворюватимуться на п'ятисантиметрових карликів. Чи корисним для людства стали б такі тимчасові перетворення? Чому? Обговоріть це з друзями.

 Від яких слів чи основ утворене кожне з імен? Хто з відомих вам історичних осіб носив котресь із цих імен? Що ви знаєте про цих людей? Прочитайте про деяких із них у довіднику «Видатні особистості».
Святослав, Володимир, Ярослав, Богдан, Добродія, Мирослава, Славомир, Дзвенислава, Борислав, Любомир, Людмила, В'ячеслав.
♦    Яких якостей прагнуть надати дитині, вибираючи для неї ім'я?
♦    Чи є серед ваших знайомих люди, імена яких утворені способом складання? Які це імена?
♦    Дізнайтеся, що означає ваше ім'я. Розкажіть про це однокласникам. Складіть усне висловлювання на тему «Чи виправдовую я своє ім'я».

  
Слова можуть утворюватися способом складання у поєднанні з суфіксальним способом:
вишгородський — високо, город + суфікс -ськ-; чорноморець — Чорне море + суфікс -ець.

Прочитайте слова. Поєднанням яких способів їх утворено?
Хліборобський, всесвітній, житомирянин, чорнобилець, милосердний, доброчинність.

 Від поданих словосполучень усно утворіть складні слова. Які способи словотворення вам довелося поєднати?

Середня Азія — середньоазіатський.
Біла Церква; Східна Європа; Чорне море; Далекий Схід.

 Прочитайте. Визначте слова, утворені поєднанням двох спо-собів словотворення. Які це способи?
1. Усміхались чорнобривці карими очима. (Б. Олійник). 2. Давно життя минуло старосвітське. (М. Рильський). 3. Від зорі хай цвіте до зорі та твоя хліборобська наука. (Л. Забашта). 4. Жадоба розкоші жене людину на злочинний шлях. (І. Захарченко). 5. Самолюбець, як ті граблі, все собі горне. (Народна творчість). 6. Я пішла шукать в бору чародійницю стару. (Я. Забіла).

♦ Виділені слова випишіть та розберіть за будовою.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими