KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. Практична робота № 11: Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Створіть документ за зразком, наведеним у лівій частині таблиці. Використовуйте інформацію правої частини таблиці.


Inf 7 1.jpeg


Inf 7 2.jpeg
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Якими клавішами або сполученнями клавіш здійснюється швидке переміщення курсора по тексту?
2. Як виділити фрагмент тексту? Чи можна виділити кілька фраг ментів, які не розташовані поруч один з одним?
3. Як відмінити результат останніх операцій?
4. Як вставити до тексту символ, якого немає на клавіатурі?
5. Як скопіювати фрагмент тексту? Поясніть усі відомі вам способи.
6. Як перемістити фрагмент тексту? Поясніть усі відомі вам способи.
7. Поясніть, для чого і як можна використовувати Буфер обміну.
8. Як можна виконати автоматичну перевірку правопису в документі?
9. Як можна змінити значення властивостей символів тексту?
10. Як можна змінити значення властивостей абзаців?
11. Як можна змінити значення властивостей сторінок документа?
12. Як вставити до документа графічне зображення?
13. Як можна змінити значення властивостей графічного зображення?
14. Як надрукувати документ?
15. Як підрахувати, скільки разів у тексті зустрілося слово комп'ютер?
16. Як виконати в тексті заміну слова я на слово ми?
17. Як налаштувати існуючі панелі інструментів?
18. Як створити нову панель інструментів?
19. Як додати до тексту буквицю?
20. Відкрийте документ, вказаний вчителем. Відформатуйте текст за вказаними в таблиці значеннями властивостей абзаців. Запи иііть документ до своєї папки.
 
21. Уведіть текст, поданий нижче.

Слово Internet увійшло до нашого життя не так давно, але кількість користувачів Іпіегпеї у всьому світі постійно збільшується.
Теорія передачі інформації між комп'ютерами з'явилась у 1961 р А вже в 1969 р. перші вузли академічних установ США з'єдналися в од ній мережі. Починаючи з 80-х років XX століття Іпіегпеі; поступово пе ретворюється на «мережу мереж». Унікальні можливості Internet починають використовувати в повсякденному житті.

Використовуючи Пошук і заміну, замініть слово Internet на Інтернет

22. Уведіть і відформатуйте текст за зразком.

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ (стаття 13)
Дитина має право висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.
Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом необхідні:
а) для поваги прав і репутації інших осіб;
б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здорові або моралі населення.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими