KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORDPAD

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 5 клас>>Інформатика: Текстовий редактор WORDPAD


Текстовий редактор WordPad

Як ви вже знаєте, у наш час комп'ютер є найбільш зручним і найбільш поширеним засобом створення і редагування документів. Допомагають це робити спеціальні програми - текстові редактори. Один з них, WordPad, ви вивчали в початковій школі.

Пригадаємо, як він завантажується. Це можна зробити або за допомогою значка на Робочому столі, або вибрати Усі програми в меню Пуск, потім Стандартні і WordPad
Для завантаження до редактора документа, що записаний на зовнішньому запам'ятовуючому пристрої, потрібно натиснути кнопку Відкрити на Панелі інструментів, або в меню Файл виконати команду Відкрити. У вікні, що відкриється, відкрийте потрібну папку, підведіть вказівник миші до значка необхідного файлу і двічі клацніть ліву кнопку миші.

Для редагування тексту потрібно виділити необхідну його частину. Пригадайте, як це зробити.

Пригадайте, як швидко виділити:
• одне слово;
• один рядок;
• кілька рядків, розташованих один за одним;
• абзац;
• кілька абзаців, розташованих один за одним.

Для видалення фрагментів тексту використовуються клавіші Deletе і Васksрасе

Клавіша Deletе видаляє символ, що знаходиться праворуч від курсору, а Васksрасе - той, що ліворуч. Ці клавіші видаляють також виділений фрагмент тексту.

Згадаємо, також, що текстовий редактор працює в одному з двох режимів: Вставка або Заміна. У режимі Вставка новий символ вставляється в текст праворуч від курсору, а решта тексту переміщується па одну позицію вправо. У режимі Заміна новий символ замінює символ, що стоїть праворуч від курсору. Для переключення цих режимів використовується клавіша Insert.

Виділений фрагмент тексту можна відформатувати, тобто змінити його зовнішній вигляд. Натиснення кнопки Ж на Панелі форматування робить виділений текст жирним, кнопки К - нахиленим (курсив), кнопки Ч - підкресленим. Можливе одночасне використання цих кнопок.

Кнопка  дозволяє викликати палітру кольорів. З її допомогою текст можна зробити різнокольоровим.

У віконці Розмір шрифту вказується розмір шрифту виділеного фрагмента, або фрагмента, в якому знаходиться курсор. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагмента тексту, можна вибрати одне із значень зі списку, що розкривається кнопкою зі стрілкою, або ввести інше значення з клавіатури.

Якщо ви вирішил и відмінити результат виконання останньої дії, то це можна зробити кнопкою Скасувати. Натиснувши цю кнопку послідовно кілька разів, ви відміните результат виконання останніх дій.

Щоб вставити до тексту новий абзац, потрібно встановити курсор в кінець попереднього абзацу і натиснути клавішу Еnter.

У текстовому редакторі є дві команди зберігання документа на зовнішніх носіях: Зберегти і Зберегти як. Вони знаходяться в меню Файл. Команда Зберегти може бути
виконана також за допомогою кнопки  Зберегти на Панелі інструментів.

Пригадайте, для чого призначені ці команди і чим відрізняється їхнє виконання.


Практична робота
♦ Завантажте до текстового редактора документ з файлу Урок 23.
♦ У тексті є орфографічні помилки. Знайдіть і виправте їх.
♦ Виділіть перший абзац. Установіть розмір шрифту 16, червоний колір, жирний текст.
♦ Виділіть другий абзац. Установіть розмір шрифту 15, синій колір, курсив, підкреслений.
♦ У третьому абзаці виділіть другий і четвертин рядки. Установіть розмір шрифту 13,5, зелений колір, жирний курсив.
♦ У четвертому абзаці виділіть друге речення. Встановіть розмір шрифту 10, колір блакитний, жирний підкреслений курсив.
♦ За вказівкою вчителя попрацюйте з клавіатурним тренажером.


Питання та завдання
1. Яке призначення текстових редакторів?
2. Як завантажити текстовий редактор WordPad?
3. Як завантажити документ до текстового редактора?
4. Які ви знаєте способи виділення фрагмента тексту?
5. Які дії виконуються за допомогою кнопок Ж,  К, Ч ?При якій умові?
6. Для чого зручно використовувати кнопку Скасувати?
7. Як зробити текст різнокольоровим?
8. Як змінити розмір шрифту фрагмента тексту?
9. Чим відрізняються режими Вставка і Заміна роботи текстового редактора?
10. Чим відрізняється результати натиснення клавіш Delete і Васksрасе?
11. Для чого призначені і чим відрізняються команди Зберегти і Зберегти як?


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 5 клас
Вислано читачаму з сайту


 Книги, підручники, конспект інформатики на допомогу вчителю та учням. Інформатика обучатись онлайнЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.