KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Складні слова

СКЛАДНІ СЛОВА
• Сполучні [о], [е] у складних словах

 Прочитайте. Випишіть складні слова, виділіть у них основи. За допомогою яких голосних звуків ці основи поєднано?
1. Вітер, вітер, вітровій біг по стежці лісовій. (Г. Чичинадзе).
2.    Вологий вітер двоє крил поклав на білий небосхил. (А. Малишко).
3.    І духмяний, мов чебрець, життєдайний вітерець. (В. Скомаров-ський). 4. І хмарини срібнокрилі тануть угорі. У душі срібляний зорепад. (В. Гужва).

♦    Виділене слово передайте звукописом. Який голосний звук сполучає в ньому твірні основи? Якою літерою передаємо цей звук на письмі?
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
 
Основи складних слів можуть з'єднуватися за допомогою сполучних звуків [о], [е]. На письмі ці звуки позначаємо літерами о, е, є.
Сполучний голосний [о] вживається у складних словах, якщо перша частина складного слова утворена від прикметника і закінчується на твердий приголосний:
чорногуз, ясноокий, рудоволосий.
Якщо основа прикметника закінчується на м'який приголосний, то перед літерою о пишемо ь: синьоокий, давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт.
Коли перша основа складного слова утворена від іменника або займенника, то:
після твердого приголосного (зокрема шиплячого) вживаємо [о]: самовчитель, крокомір, пішохід, вужоподібний;
після м'якого приголосного вживаємо [є]: землетрус, зорепад, мореплавець, волелюбний;
після [й], яким закінчується перша основа, уживаємо [е] (позначаємо літерою є): краєвид, змієподібний, боєприпаси.
 
Прочитайте. Визначте складні слова, виділіть у них твірні основи, поясніть уживання сполучного голосного.
1. Яке це славне слово — хлібороб! (М. Рильський). 2. А прозорі вітри пшениці буйногриві колишуть. (Д. Луценко). 3. Пізньоцвіт осінній — лікарська рослина. (З довідника). 4. Дівчинка ходить левадою, рве жовтоцвіт на вінки. (А. Камінчук). 5. Дуб стоїть, як витязь давньоруський у шоломі, і вартує шлях. (Є. Гуцало). 6. На буреломах сходять мухоморчики — театр ляльковий просто на траві. (Л. Костенко). 7. Я друг волелюбної птиці. (П. Перебийте).

 Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах».
Обґрунтуйте написання складних слів.
Пар..плав, земл..мір, ліс.степ, стал..вар, нафтопровід, піш..хід, місяц. .хід, каш..вар, верб..ліз, кор..їд, чорн..зем, пил..сос, житт..пис, краєзнавство, бур..вій, гряз..вод..лікарня.

Від основ поданих парами слів утворіть нові слова, запишіть їх. Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах».
Праця, любити — працелюб.
Рука, писати; чорний, слива; сіно, косити; хвиля, різати; білий, сніг; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси.

 Перепишіть, уставляючи пропущені літери й утворюючи складні слова від поданих у дужках слів.
1. Не ч..рнійте, дні, на (небо, схил)! (М. Ткач). 2. Устане ще день (ясні барви). Умиється сонце росою. (А. Малишко). 3. А треба буть таким, як небо, як (вогонь, око) бур..вій. (В. Сосюра). 4. І помчав стежками в гори (ясний, око) б..гатир. (Н. Забіла). 5. У задумі сонній (синій, око) даль. (Д. Фальківський). 6. Л..тить з д..тинства (сизий, перо) птиця. (І. Драч). 7. Кожна стежка, кож..н камінь снит..ся, (синій, крило) снят..ся вітряки. (В. Сосюра). 8. Під вікном б..різка (ніжний, кора) сух..віям виросла на зло. (В. Латанський).
♦    Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.

Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери. Складні  слова підкресліть, позначте в кожному орфограми.
1. Добро і зло. Між ними йде двобій. Нехай дістане кару лиходій. (С. Лазо). 2. Милосердними треба вам буть задля всього ж..вого! (/. Франко). 3. Народом проклято стократ діяння душ..губа. (М. Луків). 4. О ті двоногі, н..зьколобі пси, що в лапах носять вогн..пальну зброю! (Яр Славутич). 5. Ти с.ньоокий такий, рідний товаришу наш! (Б. Сосюра).
♦    Визначте речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами, поясніть уживання в них розділових знаків.
 
• Складні слова,
утворені від числівників та дієслів
Ознайомтесь із таблицею. Усно доповніть її самостійно дібраними прикладами.
ФОРМУЛА УТВОРЕННЯ СЛОВА:    ПРИКЛАДИ
Числівник + основа    П'ятирічний, семиповерховий
Дієслово + основа або слово    Горицвіт, перекотиполе

Складні слова, утворені за формулами «ЧИСЛІВНИК + основа» та «дієслово + основа», запишіть у дві колонки. З-поміж поданих слів укажіть назви рослин.
Шестикласник, здіймиголова, Тягнирядно, Переймибіда, Незови-батько, восьминіг, шестизначний, ломикамінь, дев'ятисил, тризуб, чотирикутник, двоповерховий, двоярусний, болиголов, десятиріччя, нечуйвітер, семимільйонний.
♦    Виділені слова розберіть за будовою.
♦    Поміркуйте: чи є в них звук [и] з'єднувальним голосним? Свою думку доведіть.

Прочитайте. Які людські якості увиразнюють подані складні слова?
Розберіть кожне з них за будовою, поясніть спосіб творення та написання.
Які слова утворені за формулою «дієслово + основа або слово»?
Паливода, верховода, здіймиголова, працелюб, дармоїд, перекотиполе, пустоцвіт, добродій, душогуб, любомудр, пройдисвіт, самодур, горлохват, золотослов, віршомаз, лоботряс, лицедій.
♦    Визначте слова, вжиті в переносному значенні. Яке пряме лексичне значення цих слів?
♦    Поясніть, чи є спільнокореневими виділені слова.
 
Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Складні слова підкресліть, обґрунтуйте їхнє написання.
 
1. Була та перша кобза п'ятиструнна, і в руки брав її козак Мамай. (В. Сторожук). 2. Хортів на Хортиці нема, а дуб стоїть семивіковий. (Б. Дегтярьов). 3. Хто зречеться рідної матері, той уже не буде сином жодної матері, він стане зрадником, перекотиполем, чортополохом. (О. Бердник). 4. Н..суть бор..вітри вологу й відлигу. (А. Малишко). 5. «Ах, ти шибайголова!» — ро..реготався дядько Микола. (М. Стельмах).
♦    Поясніть розділові знаки у реченні з прямою мовою.
♦    Про козака Мамая прочитайте у довіднику «Видатні особистості».

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими