KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Списки

Списки

1. Які властивості має абзац? Як можна встановити їх значення?
2. Пригадайте, де вам траплялися списки.
3. Яким чином здійснювалася нумерація в списках, які вам траплялися?

Списки є зручним способом форматування тексту за єдиним зразком і застосовуються для розміщення в документі різноманітних даних.

Наприклад, алгоритми, які ви виконували, - це один із прикладів нумерованої послідовності дій.
Панель інструментів Форматування містить кнопки формування списків різних видів:
Нумерований список
Маркірований список
Збільшити відступ


Маркіровані списки
У маркірованих списках кожен елемент позначається за допомогою маркера. Ви вжете створити список під час набору нового тексту чи на основі вже існуючого.
У першому випадку для створення маркірованого списку (наприклад, Навчальні предмети в 7-му класі) потрібно:
1. Набрати перший елемент списку — Українська мова та література.
2. Вибрати на панелі інструментів Форматування кнопку Маркірований список.  Перед першим елементом списку з'явиться маркер.
3. Натиснути клавішу Enter. Перед другим елементом списку з'явиться аналогічний маркер.
4. Увести другий елемент списку - Зарубіжна література.
5. Аналогічним способом сформувати список до кінця.
6. Для завершення маркірованого списку після введення його останнього елементу натиснути клавішу Еnter і ще раз вибрати кнопку Маркірований список на панелі інструментів.
За бажанням ви можете змінити формат маркірованого списку або його частини.

Навчальні предмети в 7-му класі
♦ Українська мова та література
♦ Зарубіжна література
♦ Математика
♦ Історія України
♦ Всесвітня історія
♦ Біологія
♦ Географія
♦ Фізика
♦ Іноземна мова

Для того щоб змінити символ маркера в списку, потрібно:
1. Виділити весь список або його частину.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. У діалоговому вікні Список, яке відкрилося, вибрати вкладку Маркірований.
4. На вкладці вибрати інший символ маркера.
5. Вибрати кнопку ОК.
яя зміни кольору, накреслення, розміру та інших параметрів списку потрібно на вкладці Маркірований вибрати кнопку Змінити.
 
У вікні Зміна маркірованого списку, що відкрилося , можна за допомогою
перемикача Знак маркера встановити вид маркера;
полів з лічильником Розташування маркер, встановити відступ маркера;
полів із лічильником Розташування тексту встановити відступ першого і всіх наступних рядків елементів списку від маркера.
Якщо ви виберете кнопку Шрифт, то у вікні, що відкрилося, на вкладці на встановити значення накреслення, розміру, кольору та інших властивостей маркірованого списку.
Якщо вибрати кнопку Знак, то можна використати будь-який символ із таблиці символів як маркер.

Якщо ж вибрати кнопку Малюнок, то можна використати як маркер будь-який малюнок, представлений у вікні Мальований маркер.

У разі створення списку на основі вже існуючого тексту потрібно:
1. Виділити абзаци, що ввійдуть до списку.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. Вибрати на вкладці Маркірований потрібний стиль списку.
4. Вибрати кнопку ОК.
Якщо потрібно додати елемент усередину списку, слід установити курсор у кі нець попереднього елементу і натиснути клавішу Еnter. Для вилучення частині списку слід її виділити та натиснути клавішу Delete.

Елементи нумерованих списків послідовно позначаються за допомогою арабських або римських чисел, букв українського або латинського алфавітів. При створенні, видаленні або переміщенні елементів нумерованого списку автоматично змінюється вся його нумерація.
Для створення нумерованого списку (наприклад, Меню шкільної їдальні) потрібно виконати алгоритм, схожий до алгоритму створення маркірованого списку:
1. Набрати слово Сніданок.
2. Вибрати кнопку Нумерований список на панелі інструментів Форматування.
3. Натиснути клавішу Еnter.
4. Увести слово Обід.
5 Створити запропонований список, натискаючи клавішу Еnter після завершення введення кожного рядка.
6. Закінчити список.
За бажанням, ви можете встановити зручний формат списку: тип нумерованого списку, розмір і накреслення шрифту, відступ номера від поля сторінки, відстань від номера до тексту.
Для зміни формату створеного вами нумерованого списку потрібно виконати такі дії:
1. Виділити список.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. У діалоговому вікні на вкладці Нумерований вибрати потрібний тип нумерованого списку, наприклад, букви латинського алфавіту.
4. Вибрати кнопку Змінити. Відкриється діалогове вікно Зміна  нумерованого списку.
5. Вибрати кнопку Шрифт та у вікні, що відкрилося, на вкладці Шрифт задати накреслення, розмір, колір, бажані видозміни.
6. Вибрати кнопку ОК.
Ви створили список, пронумерований буквами латинського алфавіту.

Багаторівневі списки
Складнішу структуру мають багаторівневі списки. У багаторівневих списках до пунктів списку більш високого рівня вставляються списки більш низького рівня - вкладені списки.
Для переходу на більш низький рівень служить кнопка Збільшити відступ. Для повернення на більш високий рівень - кнопка Зменшити відступ.
Формат вкладеного списку може збігатися з форматом основного списку, але хоже й відрізнятися від нього.

Для створення багаторівневого списку Меню шкільної їдальні потрібно виконати такі дії:
1. Вставити до Меню шкільної їдальні страви на сніданок, обід, підвечірок і вечерю.
2. Виділити рядки зі стравами із Меню шкільної їдальні, які пропонуються на сніданок.
3. Вибрати на панелі інструментів кнопку Збільшити відступ.
4. Виділити рядки зі стравами, які пропонують на обід, і знову вибрати кнопку Збільшити відступ.
5. Виконати аналогічні дії для меню підвечірку та вечері.
6. Виділити весь список.
7. Вибрати команду Список меню Формат.
8. У діалоговому вікні Список відкрити вкладку Багаторівневий та вибрати кнопку Змінити.
9. У вікні Зміна багаторівневого списку встановити формат першого рівня нумерації. Ви отримали Меню шкільної їдальні у формі багаторівневого списку.

Щоб змінити формат багаторівневого списку, потрібно:
1. На вкладці Багаторівневий вибрати кнопку Змінити.
2. У вікні Зміна багаторівневого списку задати:
• рівень списку;
• формат номера;
• варіант нумерації;
• розташування номера;
• розташування тексту;
• номер, з якого почати нумерацію тощо.
3. Натиснути кнопку ОК.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими