KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 25. Написання складних слів

• Написання складних слів через дефіс або разом
Через дефіс пишемо:
•    складні слова, утворені поєднанням незалежних слів:
школа-інтернат, кімната музей, шафа-купе, фабрика-кухня, диван-ліжко, купівля-продаж, шеф-кухар, ракета-носій;
•    імена казкових персонажів: Кабан-Іклан, Іван-Побиван, Вовчик-Братик;
•    назви деяких рослин: євшан-зілля, мати-й-мачуха, розрив-трава, сон-трава.
Слова з першою частиною іншомовного походження (фото-, кіно-, радіо-, авіа-, авто-, мото- тощо) пишемо разом: кінозірка, автоклуб, фотоальбом.

Прочитайте. Визначте слова з орфограмою «написання складних слів через дефіс або разом». Поясніть написання цих слів.
1. Микола скинув плащ-накидку, почепив на вішак, блиснули ордени й медалі. (М. Вінграновський). 2. «Що я тобі скажу, Зміїку-Братику,    Лисичка-Сестричка, — йде на тебе війною Іван-Баштанник, хоче тебе звоювати!» (Народна творчість). 3. Ми не зірвали переліт-траву, розрив-траву ми також не зірвали, без ключ-трави на світі я живу... (Є. Гуцало). 4. Рай-дерево бузковий сипле пух. (М. Доленго).

Перепишіть, знімаючи риски. Позначте орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».
Авіа/пошта, аеро/порт, гідро/масаж, фото/модель, теле/шоу, диско/тека, авто/стоп, радіо/станція, вело/мото/спорт.
♦ Підкресліть слова, які пишемо за правилом «дев'ятки». Складіть із ними речення.

 Запишіть слова, додавши на місці крапок дібрану з довідки частину іншомовного слова. Розберіть слова за будовою.
Довідка.  Аеро  -  навт.
...скоп, ...квиток, ...проба, ...запис, ...стоянка, ...сесія, ...дром, ...логія.

Авіа..., грам... , авто... , гео... , мікро... , фото... , кіно... , космо... .
 
♦ Пригадайте і запишіть якнайбільше слів, що закінчуються на -фон, та слів, що починаються з теле-. Обґрунтуйте написання таких слів.
 
У нашій мові чимало слів з іншомовними префіксами. їх пишемо разом. Наприклад: антивоєнний, архіважливий, інтернаціональний, контрудар, ультразвук, псевдонауковий.
Через дефіс пишемо слова з іншомовним елементом міні-: міні-диктант, міні-спідниця.
 

Слова перепишіть, розберіть за будовою. Із двома з них складіть і запишіть речення.
Антивірус, контррозвідка, мегамаркет, ультрамодний.
♦    Поясніть, якого лексичного значення надає слову кожен із іншомовних префіксів.
♦    У виділених словах визначте орфограми.
Доберіть назву до фотографії, використо¬вуючи слова з іншомовними префіксами.

Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.
1. Війна — це завжди анти/культура, анти/духовність. (А. Жикол). 2. І к..пів теле/граф од тр..вог, як казан. Теле/тайп зал..вавсь кул..метом. (Б. Олійник). 3. Про¬кладають путь сувору молоді аеро/навти. (М. Рильський). 4. Ро..краює небо навпіл блискавки фото/спалах. (/. Лобовик). 5. Ел..ктричок кіно/стрічки ген за гаєм м..готять. (А. Жикол). 6. І кр..чить в квартирі теле/фон: «Що у вас там діється, їй-Богу?!» (Б. Олійник).
♦ Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Прочитайте. Визначте тему та головну думку казки.
Казка про козака Боровика та чарівну бджолу Колись давно у Миргороді жив козак на ім'я Лука, на прізвисько Боровик. Як і його батько, дід і прадід, служив Лука у Миргородсько¬му козацькому полку. А коли траплялася між військовими походами перерва, козак писав ікони. Тепер художників, які створюють образи, називають іконописцями, а раніше називали богомазами.
 
Якось під час жорстокого бою козак Лука відбився від своїх. Оточили вороги Луку. «Господи, поможи!» — подумав козак, і вмить усе стихло. Завмерли вороги, уклякли їхні коні, навіть пил під ногами — і той завис. А над вухом у Луки задзижчала Божа комашка — бджола.
—    Будеш урятований, Луко, — продзум-котіла вона. — Але віддаси те, що в тебе вдома є, а ти про це ще не знаєш.
Ожило все навкруги. Кинулися вороги тікати від Луки геть.

Росте хлопчик — широкоплечий, дужий, але дивний. Хлоп'ята у війну бав¬ляться, а малий Володимир посеред гри зупиниться й задивиться — то на яблуню, то на захід сонечка... Стоїть і роздивляється.
Сяде батько ікони писати, а Володимир очей не відводить. Далі й собі почав малювати. То рідну хату намалює, то вишневий садок.
Розгнівався Лука Боровик на сина. Не картинки малювати козацький син має, а ворога бити!
Полк якраз у похід лаштувався. Покликав батько сина, той на коні під'їхав.
—    Ось що, сину, — каже йому Лука Боровик. — Не смій більше... А далі й слова вимовити не може. Онімів. Стихло все наколо.
Завмерли коні, вклякли вершники, жайворонок у небі завис. А над вухом у батька задзумкотіла Божа комашка — бджола:
—    Забув ти, козаче, нашу угоду. У сина твого — Божа іскра, талант великий. На роду йому написано не козаком бути, а художником. Уславиться рід Боровиків і твоєю шаблею, і синовим пензлем.
Сотні картин написав козацький син, славетний живописець Володимир Боровиковський. На все життя залишився він чоловіком простим і милосердним. І завжди пам'ятав рідну хату у вишневому садочку.
За Н. Соломко.


♦ Поясніть значення фразеологізму Божа іскра. Що ви думаєте про походження цього вислову?
♦    Визначте в тексті складні слова, поясніть їхнє написання.
♦    У виділених словах визначте орфограми. Обґрунтуйте написання цих слів.
♦    Складіть і запишіть план казки. Усно перекажіть її за планом.

• Написання слів з пів-, напів-

 Прочитайте. Дайте відповіді на запитання: які слова пишемо з пів- через дефіс? Які — разом?
Пів-Європи, півсвіту, пів-України, півкраїни, пів-Дніпра, піврічки.
Через дефіс із пів- пишемо слова — власні назви: пів-Львова, пів-Одещини, пів-Дунаю.
Слова — загальні назви пишемо з пів- (напів-) разом: півдерева, півозера, пів'яру, напівімла.

Перепишіть. Позначте в словах орфограму «написання складних
слів через дефіс або разом».
Півміста, пів-Вінниці, піврайону, пів-Європи, півобласті, півкла-су, півогірка, півапельсина, пів-Африки, пів'яблука, пів'явора, пів'юрби, пів-Юрмали, пів-Єгипту, пів'їдальні. ♦ Поясніть написання слів з апострофом.

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.
Позначте у словах орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».
1. Могутній дуб. Він ПІВТИСЯЧОЛІТ..Я стоїть на Хортиці. (Л. Забашта). 2. У березневі дні біля могили Кобзаря зб..рається пів-України. (Д. Петриненко). 3. Хоч ти на півпальця збреш..ш, а лиха нароб..ш на весь вік. (Г. Квітка-Основ' яненко). 4. Відцокотів я пів-Європи чавун..им цокотом коліс. (77. Перебийте). 5. На ґвалт збіглося пів-Комишанки. (Олесь Гончар). 6. Гарна в..селка півнеба підперла. (В. Самійленко). 7. День такий — ні хмарки, ні півхмарки. (77. Вольвач). 8. Тут хмари бродять напівколом. (А. Камінчук).

Перепишіть, розкриваючи дужки. Позначте у словах орфограму
«написання складних слів через дефіс або разом». Обґрунтуйте написання слів.
(Пів)майдану, (пів)вулиці, (пів)Борисполя, (пів)вікна, (пів)ягоди, пів(Ялти), (пів)вишні, (пів)абрикоси, (пів)вареника, (пів)яблука, (пів)юрти, (пів)хлібини, (пів)Євпаторії, (пів)Азії, (пів)ялини, (пів)Яготина.
 
♦    Позначте у словах орфограму «подвоєні літери», обґрунтуйте написання слів.
♦    Поясніть уживання апострофа.

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставивши дібрані з довідки слова з пів-, напів-.
1. Зранку за діло — вже .... 2. З людьми біда — .... 3. Знає кума — знає ... .4. Всяке ... — гірше від невігластва. 5. Знайко розуміє з ... . 6. ... коропів цінніше за пуд сподівань. 7. Там публіка — сім душ на .... 8. У ледаря закон свій: півзміни сиди, а ... стій.
Довідка. Півбублика. Напівзнання. Півпуда. Півділа. Півбіди. Півслова. Півзміни. Півсела.

Перепишіть речення, знімаючи риски.
І    1. А хто від правди ступить на пів/метра, душа у того сіра й напів/мертва. (Л. Костенко). 2. Пів/біди, що взялись звоювать вороги, а біда, коли друзі мовчать. (В. Козак). 3. За останні пів/століття населення планети збільшилось майже удвічі. (З журналу). 4. На сьогодні людей на прізвище Ягничі пів/Кураївки. (Олесь Гончар). 5. Забрела у гай пила, загарчала, загула. Дика грушка від рс.пуки заломила віти-руки: «Ти не руш мене, не руш, на мені пів/тонни груш». (О. Пархоменко).
♦    Поясніть розділові знаки в останньому реченні.
Складіть висловлювання на тему «На півшляху від міста до села», використавши слова: півмашини, півстежки, півозера, пів'ями.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими