KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 25. Практична робота № 12: "Робота зі списками"
(Создана новая страница размером <metakeywords>інформатика, 7 клас, урок, на Тему, Практична робота № 12: "Робота зі сп...)
 
Строка 1: Строка 1:
-
<metakeywords>інформатика, 7 клас, урок, на Тему, Практична робота № 12: "Робота зі списками"</metakeywords>ПРАКТИЧНА РОБОТА<br>1. Ви знаєте, що базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй у 1991 р. Уважно прочитайте статтю 29 цієї Конвенції. На підставі цієї статті створіть маркірований список Мета освіти.<br><br>Стаття 29<br>Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, розумових здібностей дитини в найповнішому обсязі; виховання поваги до прав людини та основних свобод; виховання поваги до дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, у якій дитина проживає; підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами; виховання поваги до навколишньої природи.<br><br>2. Із курсу географії ви знаєте, що Австралія - найменший материк Землі. Створіть нумерований список Миси Австралії на підставі наступної інформації.<br>Крайньою північною точкою Австралії є мис Йорк, південною - мис Південно-Східний. Крайня західна точка цього материка - мис Стіп-Пойнт, крайня східна - мис Байрон.<br><br>Використовуючи вкладку Шрифт, змініть накреслення, розмір та колір шрифту нумерованого списку.<br>3. На підставі наступної інформації створіть багаторівневий список Типи земної кори.<br>Розрізняють два головних типи земної кори: материковий, що складається з трьох шарів (базальтового, гранітного, осадового), і океаніч ний, утворений двома шарами (осадовим і базальтовим).<br>4. Створіть багаторівневий список меню Формат, Вікно та Довідка редактора Word, у якому команди цих меню маркіровані різними маркерами.<br><br>ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ<br>1. Яке призначення списків?<br>2. Яке призначення кнопок панелі інструментів Форматування?<br>3. Як створити маркірований список під час набору нового тексту?<br>4. Як установити зручний формат маркірованого списку?<br>5. Яке призначення у вікні Зміна маркірованого списку перемикачів Знак маркера та полів з лічильником Розташування маркера і Розташування тексту?<br>6. Що слід зробити, щоб маркером став будь-який символ із таблиці символів?<br>7. Що слід зробити, щоб маркером став малюнок?<br>8. Чим відрізняються нумеровані списки від маркірованих?<br>9. Як можуть позначатися елементи в нумерованому списку?<br>10. Як створити нумерований список на основі вже існуючого тексту?<br>11. Як змінити формат нумерованого списку?<br>12. Які списки називаються вкладеними?<br>13. Для чого використовуються багаторівневі списки?<br>14. Як перейти на більш низький рівень багаторівневого списку? Як повернутися на більш високий рівень?<br>15. Чи може багаторівневий список містити як нумеровані, так і маркіровані списки?<br>16. На уроках біології в 7-му класі ви дізналися про голонасінні рослини, їх загальну характеристику та вегетативні органи. Створіть тестові завдання у вигляді багаторівневого списку за зразком.<br><br>Виберіть правильну відповідь:<br>1. До відділу Голонасінні належить:<br>а) березf;<br>б) ялина;<br>в) груша.<br>2. До видозмін кореня належить:<br>а) кореневище;<br>б) коренеплід;<br>в) луска.<br>17. Створіть багаторівневий список вашого розкладу уроків на перші три дні тижня.
+
<metakeywords>інформатика, 7 клас, урок, на Тему, Практична робота № 12: "Робота зі списками"</metakeywords>ПРАКТИЧНА РОБОТА<br>1. Ви знаєте, що базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй у 1991 р. Уважно прочитайте статтю 29 цієї Конвенції. На підставі цієї статті створіть маркірований список Мета освіти.<br><br>Стаття 29<br>Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, розумових здібностей дитини в найповнішому обсязі; виховання поваги до прав людини та основних свобод; виховання поваги до дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, у якій дитина проживає; підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами; виховання поваги до навколишньої природи.<br><br>2. Із курсу географії ви знаєте, що Австралія - найменший материк Землі. Створіть нумерований список Миси Австралії на підставі наступної інформації.<br>Крайньою північною точкою Австралії є мис Йорк, південною - мис Південно-Східний. Крайня західна точка цього материка - мис Стіп-Пойнт, крайня східна - мис Байрон.<br><br>Використовуючи вкладку Шрифт, змініть накреслення, розмір та колір шрифту нумерованого списку.<br>3. На підставі наступної інформації створіть багаторівневий список Типи земної кори.<br>Розрізняють два головних типи земної кори: материковий, що складається з трьох шарів (базальтового, гранітного, осадового), і океаніч ний, утворений двома шарами (осадовим і базальтовим).<br>4. Створіть багаторівневий список меню Формат, Вікно та Довідка редактора Word, у якому команди цих меню маркіровані різними маркерами.<br><br>ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ<br>1. Яке призначення списків?<br>2. Яке призначення кнопок панелі інструментів Форматування?<br>3. Як створити маркірований список під час набору нового тексту?<br>4. Як установити зручний формат маркірованого списку?<br>5. Яке призначення у вікні Зміна маркірованого списку перемикачів Знак маркера та полів з лічильником Розташування маркера і Розташування тексту?<br>6. Що слід зробити, щоб маркером став будь-який символ із таблиці символів?<br>7. Що слід зробити, щоб маркером став малюнок?<br>8. Чим відрізняються нумеровані списки від маркірованих?<br>9. Як можуть позначатися елементи в нумерованому списку?<br>10. Як створити нумерований список на основі вже існуючого тексту?<br>11. Як змінити формат нумерованого списку?<br>12. Які списки називаються вкладеними?<br>13. Для чого використовуються багаторівневі списки?<br>14. Як перейти на більш низький рівень багаторівневого списку? Як повернутися на більш високий рівень?<br>15. Чи може багаторівневий список містити як нумеровані, так і маркіровані списки?<br>16. На уроках біології в 7-му класі ви дізналися про голонасінні рослини, їх загальну характеристику та вегетативні органи. Створіть тестові завдання у вигляді багаторівневого списку за зразком.<br><br>Виберіть правильну відповідь:<br>1. До відділу Голонасінні належить:<br>а) березf;<br>б) ялина;<br>в) груша.<br>2. До видозмін кореня належить:<br>а) кореневище;<br>б) коренеплід;<br>в) луска.<br>17. Створіть багаторівневий список вашого розкладу уроків на перші три дні тижня.  
-
 
+
 +
<br>
''Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас''<br>  
''Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас''<br>  

Текущая версия на 13:03, 14 сентября 2009

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Ви знаєте, що базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй у 1991 р. Уважно прочитайте статтю 29 цієї Конвенції. На підставі цієї статті створіть маркірований список Мета освіти.

Стаття 29
Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, розумових здібностей дитини в найповнішому обсязі; виховання поваги до прав людини та основних свобод; виховання поваги до дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, у якій дитина проживає; підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами; виховання поваги до навколишньої природи.

2. Із курсу географії ви знаєте, що Австралія - найменший материк Землі. Створіть нумерований список Миси Австралії на підставі наступної інформації.
Крайньою північною точкою Австралії є мис Йорк, південною - мис Південно-Східний. Крайня західна точка цього материка - мис Стіп-Пойнт, крайня східна - мис Байрон.

Використовуючи вкладку Шрифт, змініть накреслення, розмір та колір шрифту нумерованого списку.
3. На підставі наступної інформації створіть багаторівневий список Типи земної кори.
Розрізняють два головних типи земної кори: материковий, що складається з трьох шарів (базальтового, гранітного, осадового), і океаніч ний, утворений двома шарами (осадовим і базальтовим).
4. Створіть багаторівневий список меню Формат, Вікно та Довідка редактора Word, у якому команди цих меню маркіровані різними маркерами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Яке призначення списків?
2. Яке призначення кнопок панелі інструментів Форматування?
3. Як створити маркірований список під час набору нового тексту?
4. Як установити зручний формат маркірованого списку?
5. Яке призначення у вікні Зміна маркірованого списку перемикачів Знак маркера та полів з лічильником Розташування маркера і Розташування тексту?
6. Що слід зробити, щоб маркером став будь-який символ із таблиці символів?
7. Що слід зробити, щоб маркером став малюнок?
8. Чим відрізняються нумеровані списки від маркірованих?
9. Як можуть позначатися елементи в нумерованому списку?
10. Як створити нумерований список на основі вже існуючого тексту?
11. Як змінити формат нумерованого списку?
12. Які списки називаються вкладеними?
13. Для чого використовуються багаторівневі списки?
14. Як перейти на більш низький рівень багаторівневого списку? Як повернутися на більш високий рівень?
15. Чи може багаторівневий список містити як нумеровані, так і маркіровані списки?
16. На уроках біології в 7-му класі ви дізналися про голонасінні рослини, їх загальну характеристику та вегетативні органи. Створіть тестові завдання у вигляді багаторівневого списку за зразком.

Виберіть правильну відповідь:
1. До відділу Голонасінні належить:
а) березf;
б) ялина;
в) груша.
2. До видозмін кореня належить:
а) кореневище;
б) коренеплід;
в) луска.
17. Створіть багаторівневий список вашого розкладу уроків на перші три дні тижня.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими