KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 26. Вплив наркотиків і токсинів на поведінку людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Вплив наркотиків і токсинів на поведінку людини


ВПЛИВ НАРКОТИКІВ І ТОКСИНІВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ
Що таке наркотики і наркоманія? Наркотики - це група хімічних речовин (рослинного або штучного походження), вживання яких призводить до розвитку наркоманії. До них відносять: гашиш, марихуану, анашу, кокаїн, героїн та ін.
Наркоманія - це захворювання, спричинене вживанням наркотиків з метою зміни психічного стану. Вона характеризується непереборним бажанням до повторного введення наркотиків, поступовим підвищенням дози.
Які причини розвитку наркоманії? Наркоманія є одним з найнебезпечніших соціальних явищ. «Біла смерть» щороку забирає життя мільйонів людей, переважно молодого віку. Понад 30% злочинів скоєні під впливом наркотиків або ж заради того, щоб їх здобути. Наркомани є тим небезпечним середовищем, де швидко поширюється вірус СНІДу (70% наркоманів є носіями цього вірусу).
Є кілька груп факторів, які можуть спричинити вживання наркотичних речовин. Це доступність до наркотичних речовин великої кількості людей; спад духовного та економічного стану суспільства; певні традиції народу. Деякі соціальні умови життя (труднощі, невдачі, конфлікти вдома і в школі), недоліки виховання в сім'ї, школі, особливо якщо вони нашаровуються, призводять до психологічного напруження. До наркоманії, як правило, схильні емоційно нестійкі, психічно незрілі, з обмеженим колом інтересів, егоїстичні люди.
На поведінку підлітків значно впливає мода, наприклад на вживання наркотиків. Підштовхує до вживання наркотиків поведінка всупереч прийнятим правилам, демонстрація своєї «інакшості».
Причиною поширення наркоманії є також несприй-няття моральних цінностей суспільства і викривлене відстоювання своїх прав на самоствердження: бажання жити сьогоденням, швидко отримувати задоволення не від результатів своєї праці, а уявне - внаслідок вживання наркотиків.
Які біологічні механізми розвитку наркоманії? У головному мозку існують нейросекреторні клітини, які синтезують і виділяють біологічно активні речовини, що регулюють діяльність інших нервових клітин. Деякі з цих речовин за своєю дією подібні до морфіну, тому їх назвали ендорфінами, або внутрішніми морфінами. Ендорфіни діють на чутливі до них нервові клітини, які регулюють емоції людини. У нормальному стані всі фізіологічні процеси в мозку збалансовані, тому виділяється така кількість ендорфінів і лише ті, які забезпечують необхідну працездатність нервових клітин і врівноважений емоційний стан організму.
Психофізіологічна залежність від наркотиків виникає поступово. У дії наркотиків можна умовно визначити кілька стадій.

Назва стадії    та її ознаки

Стадія збудження нервових клітин - Розвиток ейфорії, виникнення ілюзій, відчуття невагомості, втрата уваги, зміна відчуттів

Стадія пригнічення - Зміна емоційного стану: виникнення то озлобленості, то благодушності, сповільнення мислення, поява страху, погіршення настрою, виникнення депресії

Стадія психофізіологічної залежності   - Значне зниження фізичної працездатності, підвищення частоти пульсу і дихання, погіршення регуляції тонусу судин. Повна втрата (без вживання наркотиків) здатності до активної діяльності

При частому і навіть не дуже тривалому вживанні наркотиків розвивається спочатку психічна, а потім фізіологічна залежність від них. Вона неоднакова до різних наркотиків й у різних людей.
Які біологічні та соціальні наслідки наркоманії? Вживання наркотиків супроводжується значними патологічними змінами всіх органів і систем. Так, у дослідах на собаках вдалося з'ясувати, що при вживанні гашишу руйнується внутрішня оболонка судин мозку і виникають мішкоподібні випини стінок                 судин -аневризми.
Порушення функції судин призводить до зменшення постачання нервових клітин киснем і поживними речовинами. Змінюється будова клітинних ядер. Частина клітин гине. Патологічні зміни в нервовій системі зумовлюють порушення психіки людини: послаблюється пам'ять, інтелект, з'являються ознаки слабоумства, страхи, нічні жахи. Наркомани стають озлобленими, підозрілими, схильними до антисоціальних вчинків. Внаслідок послаблення пам'яті, інтелекту та інтересів вони втрачають здатність до трудової діяльності. А необхідність діставати чергову дозу наркотиків спонукає їх до крадіжок і тяжких злочинів.
Що таке токсикоманія і алкоголізм? Токсикоманія -зловживання деякими лікарськими препаратами і продуктами побутової хімії. Серед лікарських препаратів токсичну дію (при передозуванні) мають психотропні речовини та снодійні. До продуктів побутової хімії належать різні види органічних розчинників (лаки, фарби). Психотропні речовини, як правило, діють повільно і звикання до них незначне. Токсичні речовини побутової хімії діють швидко і можуть спричинити гостру реакцію організму зі значними порушеннями центральної нервової системи.
Алкоголізм - це захворювання, що полягає у систематичному вживанні алкогольних напоїв. Характеризується патологічним занепадом психічної діяльності -алкогольною деградацією.
Крім психічних змін, в організмі відбуваються і фізіологічні зміни: хворі стають кволими, малоініціативними, у них зникає цікавість до життя, порушується нічний сон, виникають захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит, коліт, цироз печінки), розлади серцево-судинної системи, статева слабкість тощо.
Алкоголізм здебільшого є наслідком побутового пияцтва, впливу низки негативних факторів конкретного мікросоціального середовища в поєднанні з певними особливостями особи.
У чому полягає профілактика наркоманії? Будь-якій хворобі легше запобігти, ніж потім її лікувати. Ось чому важливо знати про наслідки наркоманії, не вживати наркотики ні за яких обставин. Найефективніше знімають психологічне напруження заняття творчістю, музикою, фізичною культурою і спортом. Треба, щоб життя було заповнене потрібною й цікавою діяльністю, яка б забезпечувала духовне та моральне задоволення. Важливим профілактичним заходом є діяльність наркологічної служби (роз'яснювальна робота серед молоді).
 

1. Що таке наркотики і наркоманія?

2. Які основні причини наркоманії?

3. Які біологічні й соціальні наслідки наркоманії? впливає на організм людини?

4. Що таке токсикоманія?

5. Що таке алкоголізм? Як він впливає на організм людини?
 
 

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.