KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 27. Власні назви

Прочитайте. Визначте слова, що означають предмет і відповідають на питання хто? або що? Що ці слова означають? Якими частинами мови є?
Київ називають містом каштанів. Це напрочуд привабливе дерево стало його символом.
Існують різні види каштанів. В Україні поширені дерева з кулястими кронами та схожим на великі віяла листям.
Чудовими каштанами милуються і кияни, і гості столиці.
За С. Івченком.
♦ Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.
 

ІМЕННИК — самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто? що?
Іменники — назви істот відповідають на питання хто?
(людина, школяр, заєць, пташеня).
Іменники — назви неістот відповідають на питання що?
(дерево, трава, будинок, стіл).
Іменники можуть позначати загальні та власні назви.
Загальні назви стосуються багатьох однакових предметів: місто, річка, гора, кінь.
Власні назви стосуються окремих предметів, щоб відрізняти їх від інших подібних: Київ, Дунай, Говерла, Орлик.
 
ДО ВЛАСНИХ НАЗВ НАЛЕЖАТЬ:
 
ПРИКЛАДИ
 

ІМЕНА, ІМЕНА ПО БАТЬКОВІ,    Микола Коваленко, Галина Петрівна,
ПРІЗВИЩА, ПСЕВДОНІМИ ЛЮДЕЙ   Леся Українка
 
КЛИЧКИ ТВАРИН
 
Жук (собака), Сніжок (кіт)
 

 
ІМЕНА ПЕРСОНАЖІВ КАЗОК, БАЙОК, ЛЕГЕНД, МІФІВ
 
Іван-Побиван, Кобиляча голова, Вовк та Ягня, Дажбог, Купайло, Зевс
 

 
ГЕОГРАФІЧНІ ТА АСТРОНОМІЧНІ НАЗВИ
Україна, Чернігів, Влтава, Чорне море, Альпи, сузір'я Чумацький Шлях
 

 
НАЗВИ РЕЛІГІЙНИХ ПОНЯТЬ, ЦЕРКОВНИХ КНИГ
Бог, Богоматір, Біблія, Євангеліє
 

 
НАЗВИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
 
Верховна Рада, Збройні сили України
 

 
НАЗВИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ, ХРАМІВ, ЗАМКІВ
Золоті ворота, Софійський собор, замок Олесько
 

 
НАЗВИ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ, свят
 
Коліївщина, Новий рік, Різдво, День учителя
 

 
НАЗВИ ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, БУЛЬВАРІВ, ПАРКІВ
 
вулиця Богдана Хмельницького, майдан Незалежності, парк Тараса Шевченка
 

 
НАЗВИ МЕХАНІЗМІВ, ЛІТАКІВ, КОРАБЛІВ, МАГАЗИНІВ І ВИРОБІВ комбайн «Нива», мотоцикл «Ява», літак «Руслан», цукерки «Ромашка»
 

 
НАЗВИ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛІВ, ХУДОЖНІХ І МУЗИЧНИХ ТВОРІВ газета «Освіта України», журнал «Соняшник», балет «Лісова пісня»
 

Власні назви пишемо з великої літери. Зверніть увагу: назви газет, журналів, книжок (крім церковних), художніх ї музичних творів, установ, виробів беремо в лапки.
 
г
 
1
 
228.    Прочитайте. Визначте іменники, поставте до кожного питання.
Які іменники є назвами істот, які — неістот? Поясніть уживання великої
літери та лапок.
1. Хай знає Європа, що ми самостійний і гордий народ. (О.Лупій). 2. Нині Біблія українською мовою стала загальнодоступною. (Є. Сверстюк). 3. Душу Тараса Шевченка і душу кожного українця не можна розділити. (З журналу). 4. Читаю, перечитую «Кобзар». (Г. Алексєєва). 5. Біла Криниця — так зветься село. (А Григорук). 5. Лише зрідка з'являється у морі вітрильник «Оріон». (Олесь Гончар). 6. Несе Телесика у човні течія, аж гульк — на березі стоїть Змія! (А Остролуцька). 7. Змовк Рекс: нема на кого гавкать. (М. Самій-ленко).
229.    Перепишіть речення, позначте в словах орфограму «велика літера
і лапки у власних назвах».
1. Нехай Мати Божа дає вам і долю добру, і здоров'я! (Марко Вовчок). 2. Добрий день, Україно, тобі на Дніпрі, на Дністрі, на Дінці. (О.Лупій). 3. Зазвучали пісні «Заповіт» і «Думи мої...» у виконанні хору. (О. Ющенко). 4. І вже хутір Лелечий Кут обіймає пречиста райдуга. (Д. Іванов). 5. Незабаром я вискочив з кімнати з «Тарасом Бульбою» в руках. (М. Стельмах). 6. Загубив ведмідь Медолюб свої сап'янці. (Л. Письменна). 7. Карамелько «Рошен», яка ж ти хороша! (Н. Калениченко).
♦    Визначте іменники, назвіть іменники — назви істот і назви неістот.
♦    Поясніть написання виділених слів.
230.    Перепишіть, уставляючи пропущені букви та добираючи з дужок
велику чи малу літеру. Свій вибір обґрунтуйте.
 
1. Сп..кла мама на (В, в)..ликдень біленькі паски. (Марійка Підгірянка). 2. Під (3, з)олотими (В, в)оротами мила малеча л..пече. (Б. Олійник). 3. Трамваєм дістанетесь до бульвару, а на бульварі і є кінотеатр «(М, м)ир». (М. Вінграновський). 4. Жив на світі цар (Г, г)о-рох, був у нього хлопчик (О, о)х. (Є. Гуцало). 5. З ч..реди вже незабаром наша (С, с)ива прийде. (П. Куліш).
Іменники належать до певного роду, змінюються за числами та відмінками.
Початковою формою для іменника е форма називного відмінка однини: козак, душа, серце.
У реченнях іменник найчастіше виступає підметом або додатком: Вишивала молоденька мати вишиванку. (Є. Лещук). Але може бути й присудком: Син для матері — відрада. (Олесь Гончар), означенням: / знов у тебе в серці розцвітуть Шевченка думи і пісні Тичини. (М. Рильський).
 
231. Перепишіть. Визначте іменники, з'ясуйте рід, число й відмінок кожного, запишіть у дужках після слова. У кожному реченні підкресліть члени речення. Якими членами речення є іменники?
ЕОЗііШЕ^ Ми бачили Говерли (ж. р., одн., Зн. в.) кр.І2.ь.тулАіі (ч. р., одн., Зн. в.). (М. Рильський).
1. Внизу Дніпро котитиме блакить, а в Києві шумітимуть каштани. (Є. Маланюк). 2. А над нашою тихою Волинню лебеді до Світязя летять. (В. Ганулич). 3. Хлоп'я у полі стежкою прошкує. (Л. Костенко). 4. День — крок життя. (А. Содомора). 5. Давні греки вважали, що конвалії виросли зі сліз Афродіти. (З довідника).
♦    Назвіть іменники — назви істот і неістот.
♦    Поясніть уживання великої літери.
□Ж 232. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та, де потрібно,
 
1. Л..тять, л..тять два джмелики у Афр..ку з Амер..ки. (М. Петренко). 2. Посут..ніло. Між Дніпром і Доном Перун переморгнувся з Посейдоном. (Л. Костенко). 3. Ми побралися за руки і співали пісню Цвіте тер..н. (М. Вінграновський). 4. Мав пан крук пр..году дивну: він знайшов на ринку гривню. Гривня птаху — зайвий клопіт, крук купив на гривню Орбіт. (М.Петренко). 5. Ой летіли л..бедоньки через темний бір, поронили біле пір'я та й у батьків двір. (М. Рильський).
♦    Обґрунтуйте вживання великої літери і лапок.
♦    У першому реченні визначте іменники, з'ясуйте їхній рід, число та відмінок.
♦    В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Якими членами речення є іменники?
Уявіть, що замість снігу взимку з неба почали сипатися цукор і сіль.
Якого вигляду набуло б ваше місто (село)? Якими стали б дерева, кущі, ліс, сад, будинки? Як би поставилися до такої зміни люди й тварини? Розкажіть про цю пригоду у телефонній розмові своєму знайомому (розіграйте діалог).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка