KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 27. Практична робота № 13: Робота з таблицями

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Ви знаєте, що майже три чверті Землі вкрито водою. Це - Світовий океан. У ньому виокремлюють Північний Льодовитий, Атлантичний, Тихий та Індійський океани.
Створіть таблицю Басейни стоку річок в океани за зразком за допомогою команди Вставити таблицю меню Таблиця.
 
Inf 7 5.jpeg


2. На уроках географії ви вивчаєте природні умови й багатства океанів і материків, ознайомлюєтеся з їх географічним положенням, рельєфом, кліматом. Використовуючи набуті знання, створіть і заповніть таблиці та виконайте завдання, наведені після кожної таблиці.


Таблиця 1

Загальна характеристика океанів
Океани                                  Географічне положення                  Рельєф                        Клімат
Тихий                                                ...                                          ...                                ...
Атлантичний           
Індійський           
Північний Льодовитий           
а) Створіть таблицю за допомогою засобів малювання таблиць.
б) Додайте новий стовпець Органічний світ і природні ресурси праворуч від стовпця Клімат і заповніть його.


Таблиця 2

Загальна характеристика материків
Материки           Географічне положення    Рельєф    Клімат    Рослинний і тваринний світ
Африка                                ...                     ...            ...                          ...
Австралія               
а) Створіть таблицю за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів.
б) Задайте кольори тексту та фону таблиці.
3. На уроках біології в розділі Відділ Голонасінні ви ознайомилися із зовнішньою будовою хвої, шишок та насіння хвойних. Користуючись підручником «Біологія» для 7-го класу, створіть таблицю, занесіть до неї відповідні дані та виконайте завдання, наведені після таблиці.

Inf 7 6.jpegНазва рослин                                             Характеристика хвої
                                  Форма               Розміщення на стеблі              Довжина              Забарвлення
Ялина.................................................................................................................................................

Сосна.................................................................................................................................................а) Додайте до таблиці два рядки Ялівець і Модрина після рядка Сосна
та заповніть їх.
б) Установіть оптимальні значення ширини стовпців і висоти рядків.

4. У 7-му класі в курсі «Всесвітня історія» вивчаються основні стани середньовічного суспільства. Створіть за зразком схему станів середньовічного суспільства, використовуючи об'єднання, розмежування та заливку відповідних клітинок таблиці.
- Ті, хто воюють
- Ті, хто моляться
- Ті, хто працюють

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Коли зручно представляти інформацію у вигляді таблиці?
2. Дані яких типів можуть зберігатися в таблицях?
3. Поясніть різні способи створення таблиць.
4. Які способи переміщення всередині таблиці ви знаєте?
5. Як можна виділити в таблиці: а) клітинку:
б)рядок;
в) стовпець:
г) кілька рядків;
д) кілька стовпців;
е) усю таблицю?
6. Як змінити тип, ширину та колір меж таблиці?
7. Як задати колір фону таблиці?
8. Чи можна видаляти межі таблиці?
9. Як змінити розташування тексту в клітинках?
10. Які ви знаєте варіанти вирівнювання тексту в клітинках?
11. Якими способами можна змінити розміри рядків або стовпців таблиці?
12. Назвіть послідовність дій, які слід виконати, щоб точно визначити ширину стовпця таблиці.
13. Як вставити до таблиці рядок або стовпець?
14. Як видалити з таблиці рядок або стовпець?
15. У яких випадках виникає необхідність об'єднання в таблиці двох або більше клітинок в одну? Як це зробити?
16. Як розділити одну клітинку на кілька?
17. У чому полягає зручність автоматичного форматування таблиць? Як це зробити?
18. Формування клімату будь-якої території відбувається під дією багатьох чинників. Розташування Африки по обидва боки від екватора, а також більшої частини материка у тропічних широтах зумовлює особливості його клімату.
а) Створіть і заповніть таблицю за поданим зразком.
б) Змініть тип, ширину та колір меж таблиці.
в) Задайте кольоровий фон заголовків стовпців.

Inf 7 7.jpeg
19. Відкрийте свій щоденник. Створіть таблицю для внесення розкладу уроків, домашніх завдань та оцінок. Застосуйте різне форматування таблиці: вирівнювання, межі, фон клітинок, шрифт тощо.
20. Створіть таблицю з інформацією про товар книжкового Інтер-нет-магазину. Використайте об'єднання, розбивку, заливку відповідних клітинок таблиці та вибір потрібних шрифтів. Скористайтесь поданим зразком.
 
Inf 7 8.jpeg


21. Створіть свою візитну картку.
22. За рішенням УЕФА Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбудеться в Україні та Польщі. Створіть та заповніть таблицю.
 
Inf 7 9.jpeg
 

Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими