KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 28. Граматична структура “ going to”. Стверджувальна форма.Тема 29. Граматична структура “ going to”. Питальна та заперечна форми.

Grammar
• "be going to'

Affirmative:        I am/You are/etc. going to ...

Negative:          I'm not/You aren't/etc. going to ...

Interrogative:      Am I/Are you/etc. going to ...

Short answers:   Yes, I am/you are/etc.
                         No, I'm not/you aren't/etc.
•    We use going to to talk about our future plans. She's going to get married soon.
[= She's planning to get married.)
•    We also use going to to talk about predictions based on what we see. Look out! You're going to fall.

Time words with the future: tomorrow, this weekend, next Monday/Tuesday/etc., next month/week/etc.

Study the examples. Which sentence expresses a future plan or intention? Which is a prediction based on what we can see?

Be1.jpeg

a) Kate is going out tonight. Look at the pictures, then, in pairs, use the prompts to ask and answer questions, as in the example.
A: Is Kate going to wear the green skirt?

B: No, it's too long.

1.      too short

2.      too small

3.      too big

4.      too tight


b) What is Kate going to wear tonight?
Kate...............................................
......................................................
......................................................
They really suit her.

Virginia Evans, Neil O'Sullivan, Click On 1

Надіслано читачами із інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими