KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 29. Роди іменника

РІД ІМЕННИКІВ.  ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ
Відгадайте загадки. Відгадки-іменники запишіть, визначте рід кожного. Що ви знаєте про роди іменників?
1. Птах із кулькою в зубах ходить дзьобом по рядках. 2. Чорний Іван, дерев'яний каптан, де носом поведе, там помітку кладе. 3. Воно належить мені, але інші вживають його частіше за мене.

Іменникові властивий граматичний рід: чоловічий, жіночий, середній. У назвах людей і тварин за допомогою роду розрізняється стать (хлопець — дівчина; півень —
курка; тигр — тигриця), інколи і вік (орел, орлиця — орля).
Існує багато назв тварин, у яких розрізнення родових іменникових форм немає: дятел, зозуля, окунь, щука, комар, муха.
Рід іменників, ужитих у множині, визначають за початковою формою: дерева (дерево) — середній рід.
Іменники, що вживаються тільки у множині, за родами не розрізняються: двері, канікули, Моринці.
Є іменники, що належать до чоловічого роду, проте можуть позначати осіб і чоловічої, і жіночої статі: професор, інженер, лейтенант, біолог. Іменники на зразок професорка, математичка належать до просторіччя.
На означення окремих професій існують форми чоловічого й жіночого родів: учитель — учителька; письменник — письменниця.
 
Прочитайте. Визначте іменники кожного.
1. Лелека з лелечихою і лелеченятами живуть на старому в'язі. (В. Чухліб). 2. Лев-татусь, левиця-мати левеня ведуть гуляти. (Л. Біленька). 3. Тигр гарчить, гарчить тигриця — пролетіла низько птиця. А смугасті тигренята шкірять гострі зубенята. (В. Гринько). 4. Під хмарами рідня крилата: орел, орлиця і орлята. (Г. Бойко). 5. Шпак шпачисі каже гнівно: «Шершень захопив шпаківню! Швидше шибеника гнати, шпаченя обороняти!» (О. Кононенко).
♦ Визначте в реченнях іменники, у яких немає розрізнення родових форм.
 
Доберіть до поданих іменників назви осіб протилежної статі. Слова запишіть парами.

Довідка. Робітник —робітниця.
І. Українець, львів'янин, герой, селянин, степовик, працівник, балакун.
II. Письменник, поет, художник, учитель, вершник, кравець, пастух.

Прочитайте. Визначте іменники, що можуть означати осіб і чоловічої, і жіночої статі.
1. Директор школи повноправно належала до сіячів розумного, доброго, вічного. (77. Загребельний). 2. Не шкодує лікар уміння й сил, ретельно розставляє він тенета недугам нашим. (К. Барановська). 3. Режисер підійшов до кінокамери, узяв мікрофон і наказав усім приготуватися до репетиції. (М. Вінграновський).
♦    Чому не варто вживати іменники директорка, менеджерка, режисерша, операторка!

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте іменники, з'ясуйте їхній рід. Укажіть іменники, у яких за допомогою роду розрізняємо стать або вік.
1. Забув бик, як т..лятком був. 2. Кожна корова своє т..ля лиже. {Народна творчість). 3. Лис у листі заховався, та над листям хвіст зостався. (Є. Гуцало). 4. Он руда л..тить л..сиця крізь кущі, немов жар-птиця. (М. Гончаров). 5. А ось дочка л..сиччина — маленьке л..сеня. (Я. Забіла). 6. К..т спить, а м..шей бачить. 7. К..шці смішки, а мишці слізки. 8. Сама в хаті не дам ради й кош..няті. (Народна творчість).
♦    Визначте іменники, у яких родові форми є спільнокореневими словами.

Прочитайте. Визначте іменники. Навіщо поетеса вжила іменники середнього роду на позначення малечі? Що вона хотіла цим підкреслити?
Прийшли до річки дві верби З маленьким вербенятком. Прийшла калина зі своїм Малим калиненятком. Прийшла і вільха з вільшеням, Тополя з тополятком. Та й залишились тут усі, Щоб потім гаєм розростись, Зеленим гаєм стати.
Леся Силенко.
♦    Визначте рід кожного ужитого у вірші іменника.
 
До кожного з іменників доберіть виражене прикметником означення. Утворені словосполучення запишіть. До якого словника потрібно звернутися в разі утруднення з визначенням роду?
 Гарний тюль.
Рукопис, туш, собака, степ, шампунь, магістраль, Сибір.
♦    Яке з поданих слів має омонім? Якого роду ці іменники-омоніми?
♦    Який з іменників можна визначити як іменник чоловічого роду та іменник жіночого (як біологічний вид) роду? Усно складіть із цим іменником речення.
Деякі іменники можуть означати осіб і чоловічої, і жіночої статі. Це іменники спільного роду: бідолаха, сирота, староста, задавака.
Рід особи, названої іменником спільного роду, визначають за змістом речення чи за родом прикметника або займенника, який стосується іменника: Іде молода листоноша. (В. Сосюра).
Іменники — назви осіб за характерними ознаками на -о (ледащо, незнайко, забудько, базікало) можуть означати осіб чоловічого або середнього роду. Рід таких іменників визначаємо за змістом речення або за граматичною формою інших частин мови: Одне ледащо сонцю докоряло: «Ні, хоч би раз ти до обід проспало...» (В. Симоненко).

 Прочитайте. Визначте іменники спільного роду.
1. Що за життя козакові з такими плаксами! (П. Куліш). 2. А заброди так і не можуть нас перемогти. (/. Гнатюк). 3. Ой нелегко працювати, юні мої друзі, та не думайте, що легше жити ледацюзі! (В. Литвиненко).
 
Складіть по два речення, щоб в одному поданий іменник спільного роду називав особу чоловічої статі, у другому — жіночої. Речення запишіть.
Непосида, листоноша, шульга, забіяка (задирака).
Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки іменники спільного роду.
1. ... набалака — і в торбу не збереш. 2. ... й себе раз на рік любить. 3. ... гуляв: ні чобіт, ні халяв, а додому прийшов — не знайшов підошов. 4. ... — дармоїд і недоучка.
Довідка.  Вереда. Гуляка. Білоручка. Базіка.
 
Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте
рід ужитих у реченнях іменників.
1. Дідусь дає лошаті теплий хліб. Воно радіє вибиває дріб у барабан розбитого шосе. (77. Воронько). 2. Тоді суддя в суддівській чорній мантії сказав Життя — це справа без гарантії. (Л. Костенко). 3. Режисер кінофільму «Ярослав Мудрий» разом із директором картини обходили поле де щойно знята була битва київської дружини з печенігами. (77. Загребе льний). 4. Крім водія в машині ще доктор наук у брилі й окулярах. (Олесь Гончар).
♦ Які з ужитих у реченнях іменників можуть називати осіб і чоловічої, і жіночої статі? Визначте рід цих іменників.
Рід невідмінюваних іменників визначаємо так. Усі невідмінювані іменники — назви неістот — належать до середнього роду: ательє, меню, депо, бюро.
У невідмінюваних іменниках — назвах істот рід визначаємо відповідно до позначених ними осіб певної статі:
 -  кюре, месьє, Ксав'є, маестро — чоловічого роду;
 - леді, мадам, фрау, Мері — жіночого.
Невідмінювані іменники — назви тварин переважно належать до чоловічого роду: какаду, шимпанзе, поні, але кенгуру — до чоловічого і жіночого.
Рід невідмінюваних іменників — географічних назв, газет, журналів визначаємо за іменниками — загальними назвами: острів Борнео (чоловічий рід), гора Кіліманджаро (жіночий рід), місто Сан-Франциско (середній рід). Рід складноскороченого слова визначаємо за родом головного слова, що входить до такого найменування: НЛО (непізнаний літаючий об'єкт) — чоловічий рід.

З дужок виберіть прикметник-означення до незмінюваного іменника.
Утворені словосполучення запишіть. З двома з них складіть речення.
(Балакучий, балакуче) какаду; (вертлявий, вертлява) шимпанзе; (смачний, смачне) капучино; (спортивний, спортивне) кімоно; (багатолюдний, багатолюдне) Токіо; (піщана, піщане) Гобі; (сонячний, сонячне) Душанбе; (мальовниче, мальовничий) Капрі; (дотепний, дотепне) конферансьє; (змістовний, змістовне) лібрето; (авторитетна, авторитетне) ООН; (гостинний, гостинне) ТЮГ.
 
 До поданих іменників доберіть прикметники. Утворені словосполучення запишіть.
 
Зразок. Глибоководна Міссісіпі (річка).
Тбілісі, Баку, Онтаріо, Таїті, ему, кольрабі, Джузеппе, Бетті.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими