KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 3. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 11 клас>>Українська мова: Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.

§ 12. Слово, словосполучення, речення
Суть словосполучення найкраще виявляється при зіставленні його, з одного боку, зі словом, а з другого боку — з реченням.


213. Пригадайте: що таке словосполучення, що є спільне і відмінне між словосполученням і словом, словосполученням і реченням; якими за будовою і видами бувають словосполучення; зв'язок слів у словосполученні. Наведіть приклади. При потребі користуйтесь таблицями:
 Mova3.jpg


Словосполучення — це сполучення двох або кількох самостійних слів, пов'язаних одне з одним змістом і граматично. Як і слово, словосполучення називає певний предмет, ознаку чи дію, проте дає їм конкретнішу, точнішу назву. Якщо речення є одиницею повідомлення, служить засобом комунікації (спілкування), то словосполучення — це номінативна одиниця, одиниця називання, позначення. На відміну від речення словосполучення не виражає закінченої думки, виступаючи засобом спілкування лише через речення. Воно позбавлене основної ознаки речення — предикативності (присудковості). Тому сполучення підмета і присудка не слід вважати словосполученням «між підметом і присудком існують відношення, характерні для речення.

214.    І. Прочитайте речення. Виділіть у них словосполучення.
Складіть схеми словосполучень, визначте їхню будову і вид.


II. Пригадайте інші висловлювання видатних письменників, діячів науки і культури про національну самобутність української мови, її багатство і красу.


1. Ой, яка чудова українська моваї (О. Підсуха.) 2. Ти наше слово калинове, кохана українська мово! (Д. Білоус.) 3. Буду я навчатись мови золотої. (А. Малишко.) 4. Мова — це доля нашого народу. (О. Гончар.) 5. Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. (В. Русанівський.)


215.    Напишіть твір-мініатюру за опорними словосполученнями.
Рідна школа; вчитель української мови; уважно слухати; робота за підручником; виконання вправ; у кінці уроку; гарні оцінки; дзвінок на перерву.


216.    Визначте юши синтаксичного зв'язку в словосполученнях і реченнях. Поясніть правопис виділених слів.
I.    Навчальний рік; старанно вчитися; слухати розповідь; дуже цікаво; здобувати знання; мої захоплення.


II.    1. Колишеться м'ята, і тремтить далина, і доріг  багато, а Вітчизна одна. (В. Сосюра.) 2. Як парость виноградної лози, плекайте мову. (М. Рильський.) 3. Святковим здається вечір, коли тобі добре попрацювалося вдень. (О. Гончар.)


217.    З'ясуйте, які пари слів є словосполученнями, а які — реченнями.
Польові квіти; ростуть у полі; чудовий ранок; уранці прохолодно; чай — напій; чай у чашці; діти читають; читання книжки; жовте листя; жовтіє листя.


218.    Випишіть із тексту словосполучення з зв'язком: 1) узгодження, 2) керування, 3) прилягання. Позначте головне слово. Вкажіть, чим виражене залежне слово.


Земля! Це безглуздий чорний шматок, що лине безтямно в просторі. Навіщо? І люди теж чорні, вони теж шматки і собі метушаться без упину. Вони горді, опанували природу, вони творять мистецтво, будують хмарочоси, мріють про рай. Навіщо? Перед цим питанням блідне мистецтво, падають хмарочоси й розлітаються мрії. Навіщо? Це прекрасне питання для людини й землі! (В. Підмогильний.)


219.    Що вам відомо про життя і творчість Архипа Куїнджі? З якими полотнами художника ви знайомі? Пригадайте, що на них зображено. Складіть усну розповідь «Чарівний світ Куїнджі» за опорними словосполученнями.
Живописець-пейзажист; художник-реаліст; широтг задуму; лаконічність живопису; ефект денного й нічно го освітлення; декоративне чуття.


«Забуте село», «Чумацький тракт», «Українська ніч», «Вечір на Україні», «Березовий гай», «Місячна ніч на Дніпрі», «Дніпро вранці».


220.    Перекладіть словосполучення українською мовою. Порівняйте написання їх в українській та російській мовах.
Скучать по другу; благодарить кого-то; оценка по языку; в семь часов; плыть по течению; к вашему сведению; синий по цвету; в ста метрах; согласно приказу; билет по заказу; остановка по требованию; иметь в виду; обратиться по адресу; по окончании школы.
 
221. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть правильність вимови і написання в українській мові.
Підручник по літературі. Вчитися мові. Згідно розпорядження. Дякувати водія. В одинадцять годин. У ліс за грибами. Купити в розстрочку. Вниз по берегу річки. Вибачити товариша. Хворіти грипом. По законах природи.


О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Вся українська мова онлайн, безкоштовні підручники, електронні видання безкоштовно, реферати онлайн, курс української мови, готові домашні завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.