KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 3. Слово. Речення
Строка 3: Строка 3:
<br>  
<br>  
-
''<br>''
+
''<br>''  
-
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас<br>''
+
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас<br>''  
-
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br>
+
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br>  
-
 
+
-
<br>
+
 +
<br>
 +
<br>
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості

Версия 07:16, 7 сентября 2009

35. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте текст.
У ці осінні дні багато птахів готуються у вирій. Уже полетіли ластівки, швидкокрилі стрижі. У галасливі зграйки збираються шпаки. В дальню путь вирушають дикі гуси. Покидають рідні болота довгоногі журавлі.
Іван Соколов-Микитов
2.    Випишіть назви птахів. Усно поставте до них питання.
3.    Зверніть увагу, які різні слова, що відповідають на питання що роблять? що зробили?, добирає письменник, описуючи відліт птахів. Запишіть ці слова.

36. 1.  У тексті попередньої вправи знайди слова, якими автор характеризує птахів. Запиши їх за зразком.
Стрижі (я к і?) швидкокрилі, зграйки шпаків (які?) ...,  гуси (які?) ...,    журавлі (я к і?) ... .
2.    Поділи для переносу виділені в тексті слова.
 
37. 1. Прочитай. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.
1.    Молодий, роги, олень, має, гарні.
2.    На, червоніє, лісовій, горобина, галявині.
3.    Які слова у першому реченні не можна поділити для переносу? Чому?
4.    Поділи для переносу слово червоніє.

П а м'я т а й! Слова в реченні пишуться окремо одне від одного.
 
39. 1. Прочитай текст.
ДО ПОБАЧЕННЯ, РІДНИЙ КРАЮ!
Тихий осінній вечір. Сіло за гору сонечко. Коли це з-за лісу лунає тривожний крик лебедів: «Курли, курли...» Здається, вони щось забирають із рідної землі.
Пригадалась мені казка, що її розповідала бабуся: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль.
—    А коли повертаються лебеді, що вони сіють крильми? — запитав я.
—    Радість! — була відповідь.
За Василем Сухомлинським
2.    Чому лебеді тривожно курликали? Знайди відповідь у тексті і скажи про це своїми словами.
3.    Поділи виділені слова для переносу.
4.    Спиши речення, яке відповідає схемі.

40. Попрацюйте разом!
1. Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.
2.    Виразно прочитайте запитання і запишіть відповіді.
1. Що консервує мама? 2. Хто їй допомагає? 3. Що робить Дениско? 4. Що робить Мар'янка?
3.    Прочитайте складену розповідь. Доберіть до неї заголовок.

41. Попрацюйте парами!
1.    Якщо вимовите перше злиття звуків у кожному слові, то відгадаєте назви двох овочів: 1) поле, місяць, дорога, риба; 2) цифра, булка, лялька.
2.    Запишіть слова-відгадки. Усно складіть з ними речення. Порівняйте складені вами речення.

42. 1. Розглянь малюнок і прочитай речення.
Дуб високий. А береза?
2.    Склади речення за схемою.
3.    Запиши спочатку подані речення, а потім — складене тобою.
 
43. 1. Склади і запиши речення, використовуючи малюнки.
краї, у, відлітають, теплі.
на, їжу, заготовляє, зиму.
барлозі, у, засинає.
 2. Закрий підручник і розкажи батькам, хто як готується до зими

Запитання і завдання для повторення
1.    З чого складаються слова?
2.    Для чого служать букви?
3.    Які ти знаєш правила переносу слів? Наведи приклади.
4.    З чого складається речення?
5.    Як пишуться слова в реченні?
6.    Як пишеться перше слово в реченні?
7.    Які розділові знаки можуть стояти в кінці речення?Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Статті по темі

Головні слова в реченні
Зв'язок слів у реченні
Тема 25. Звуки і букви. Алфавіт
Питальні речення
Поняття про речення