KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 30. Однина і множина

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ.
ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ множини

Прочитайте. Визначте число виділених іменників.
1. Коли мати виряджала сина в далеку дорогу, вона дарувала йому вишитий рушник. (В. Супруненко). 2. Цілує сонце рушники у чистій материній хаті. (Д. Луценко). 3. Пісня любові й дитинства в серці бринить, як струна. (Д. Луценко). 4. Люблю пісні мойого краю! (М. Рильський).

Більшість іменників може вживатися в однині йу множині: артист — артисти, кінь — коні, стіл — столи.
Іменник у формі однини вживається для позначення одного предмета, іменник у формі множини — для позначення двох і більше предметів.
Проте є іменники, що мають лише форму однини. До таких іменників належать назви:
•    речовин: молоко, масло, залізо, руда;
•    почуттів: радість, піднесення, вірність, кохання;
•    власні назви: Вінниця, Дунай, Місяць, Леся Українка.
Деякі іменники мають тільки форму множини. Це назви:
•    парних або таких, що складаються з кількох частин, предметів: ножиці, окуляри, двері, сани, меблі, шахи;
•    речовин: вершки, дріжджі, консерви, парфуми;
•    сукупностей предметів: гроші, джунглі, надра, хащі;
•    відрізків часу, свят, обрядів: канікули, іменини, вечорниці;
•    почуттів, станів: жалощі, гордощі, веселощі, прикрощі;
•    географічні назви: Черкаси, Альпи, Афіни.
Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як єдине ціле, називаємо збірними: товариство, колосся, коріння, молодь.
Збірні іменники мають форму однини: золоте листя.

Прочитайте. Визначте іменники, що вживаються тільки у формі однини, та іменники, що вживаються лише у формі множини.
1. Ти за спини інших не ховайся — слово «совість» завжди в однині. (А. Бортняк). 2. У кожного з нас Україна — одна, хоч і скільки мільйонів нас буде. (І. Багрійчук). 3. Годі, діброво, тобі сумувати. Глянь, зеленіють високі Карпати. (3. Красівський). 4. Скрізь біля хати пахощі м'яти. (А. Камінчук). 5. За ворітьми долина, в тій долині калина. (Народна творчість).
 
Перепишіть прислів'я, доповнюючи їх дібраними з довідки збірними іменниками у потрібній формі. З'ясуйте їхній рід. Вставте пропущені літери.
1. Яке ... , таке й насіння. 2. Куди віт..р дме, туди ... хилит..ся. 3. Знявши голову, за ... не плачуть. 4. Не носи ... під чужу хату. 5. 3..мою бійся вовка, а літом ... .
Довідка. Волосся. Коріння. Гілля. Мушва. Сміття.

До поданих слів доберіть спільнокореневі збірні іменники. Слова запишіть парами.
Зразок. Товариші — товариство.
Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти.

♦ Визначте рід збірних іменників. З трьома іменниками складіть речення.

Прочитайте. Спробуйте пояснити, навіщо форму множини іменників ужито замість форми однини. Зверніть увагу: якщо прізвища або географічні назви вживаються у зневажливому значенні, то вони пишуться з малої літери.
1. Вітчизни є різні на світі, а в мене найкраща — одна. (А. Малишко). 2. Тих чужих земель, чужих америк не ношу в своєму серці я. (А Малишко). 3. Де ж ви, Богдани, і де ви, Максими й Сірки? (М. Шевченко). 4. Вівса, пшениці, ячмені — все те зіллялось в одну могутню хвилю. (М. Коцюбинський). 5. Тут люди щедрі. Тут річок без ліку. Всілякі руди в надрах залягли. (Л. Костенко).
Іменники, що вживаються лише у формі однини, інколи можуть уживатися в множині:
•    якщо власні назви вживаються з метою створення узагальненої назви ряду осіб, предметів, країн, міст: Вітер горді знамена підносить, йде славетний коша родовід: Богуни, Палії, Кривоноси, Нечаї... (С. Гаряча)',
•    якщо загальні назви передають узагальнення: Заберіть з собою всі лиха, всі зла. (Т. Шевченко) або вказують на сукупність предметів: Тут співали мені дуби, степ гойдав пшениці і вівса. (Д.Луценко);
•    якщо географічні назви вжиті в переносному значенні (у такому разі їх пишемо з малої літери): Усі ми осягали еверести світової і рідної літератури. (Л. Пастушенко);
•    у ролі термінів: болі й шуми у серці (термін медицини); мінеральні води (термін харчової промисловості); високоякісні сталі (термін важкої промисловості).
З метою узагальнення форма однини може бути вжита замість форми множини: В усі часи українська жінка дивувала своєю силою й незламністю. (3 газети).
 
Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, з якою метою замість форми множини вжито форму однини іменників.
1. Особливо шанували наші предки пер..літну птицю: ластівок, жайворонків, леб..дів, журавлів, л..лек. (З довідника). 2. Бука тут росте б..гато в закарпатському краю. (М. Познанська). 3. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір. (Л. Глібов). 4. А у воді риба: і щучки, і л..нки, і краснопер. (Остап Вишня).
♦ Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати      1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими