KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 32. Відміни іменника
Строка 1: Строка 1:
<metakeywords>украънська мова, 6 клас, урок, на Тему, Відміни іменника</metakeywords>ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ<br>&nbsp;<br>За особливостями відмінювання іменники поділено на чотири угруповання, що називаються відмінами. У певному відмінку іменники кожної з відмін мають однакові закінчення.<br>Щоб визначити, до якої відміни належить іменник, його потрібно поставити у початковій формі, тобто в називному відмінку однини, й визначити в ньому закінчення й основу.<br>До жодної відміни не належать:<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; незмінювані іменники (табу, бюро, таксі, кутюр'є);<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; іменники, що вживаються тільки у формі множини<br>(Гребінки, двері, ворота, ножиці, сани, консерви).<br>&nbsp;  
<metakeywords>украънська мова, 6 клас, урок, на Тему, Відміни іменника</metakeywords>ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ<br>&nbsp;<br>За особливостями відмінювання іменники поділено на чотири угруповання, що називаються відмінами. У певному відмінку іменники кожної з відмін мають однакові закінчення.<br>Щоб визначити, до якої відміни належить іменник, його потрібно поставити у початковій формі, тобто в називному відмінку однини, й визначити в ньому закінчення й основу.<br>До жодної відміни не належать:<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; незмінювані іменники (табу, бюро, таксі, кутюр'є);<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; іменники, що вживаються тільки у формі множини<br>(Гребінки, двері, ворота, ножиці, сани, консерви).<br>&nbsp;  
-
Ознайомтеся з таблицею. Подані нижче іменники згрупуйте за відмінами й запишіть у чотири колонки.<br>ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp; ЗАКІНЧЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ФОРМІ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ПРИКЛАДИ<br>,.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; чоловічий, 1 (перша)<br>ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ж,НОЧИИ:<br>спільний&nbsp;&nbsp;&nbsp; -а(-я)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Олекса, Ілля, книжка, вулиця, староста<br>II (друга)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; чоловічий, ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; середній&nbsp;&nbsp;&nbsp; □ (нульове) або -о, -е, -а (на письмі -я)&nbsp;&nbsp;&nbsp; степО, батько, жито, сонце, подвір'я<br>III (третя)<br>„.г...і,і.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; жіночий ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp; □ (нульове)&nbsp;&nbsp;&nbsp; честьО, любовО, а також іменник мати<br>IV (четверта)<br>ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; СЄРЄДЖИ&nbsp;&nbsp;&nbsp; -а (-я) - у словах, що за відмінювання мають суфікси -аг-, -яг-, -єн-&nbsp;&nbsp;&nbsp; дівча (дівчати^, хлоп'я (хлоп'яти ), ім'я (імені)<br><br>Доля, хата, рік, душа, борщ, молоко, дихання, вчинок, золото, зілля, куля, маля, сіль, звістка, різнотрав'я, гордість, листя, тім'я, кисіль, гантель, пташеня, вивчення, пуща, щастя, курча, читання, місяць, купіль, калюжа, ягня, тополя, птиця, роздоріжжя, каченя, зерно, зерня.<br>
+
Ознайомтеся з таблицею. Подані нижче іменники згрупуйте за відмінами й запишіть у чотири колонки.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>ВІДМІНА&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ЗАКІНЧЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ФОРМІ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ПРИКЛАДИ<br>І відміна &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; чоловічий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -а (-я)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Олекса, Ілля, книжка, вулиця, староста
-
&nbsp;Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З'ясуйте відміни інших іменників.<br>1. Я ділю із вербою всю журбу до краплини, обнімаю тополю і горнусь до калини. (/. Шевченко). 2. Виводить соло півень на тину. (М. Сіренко). 3. Він горланить, розчепірює дзьоба ножицями. (Григір Тютюнник). 4. Селяни всі потроху філософи, бо все життя ходять біля землі, хліба, меду, сонця. (М. Стельмах). 5. У маляти заболить пальчик, а у матері — серце. (Народна творчість). 6. Доброта виховується добротою, справедливість — справедливістю. (Олесь Гончар).<br>
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; жіночий
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; спільний&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
 +
 +
ІІ відміна &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; чоловічий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; нульове або -о, -е, -а&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; степ, батько, жито, сонце, подвір'я
 +
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; середній&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (на письмі -я)&nbsp; <br>ІІІ відміна&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; жіночий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; нульве&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; честь, любов, а також іменник мати
 +
 +
ІV відміна &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; середній &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -а, -я&nbsp; у словах, що за відмінювання&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; дівча (дівчати), хлоп'я (хлоп'яти), ім'я (імені)
 +
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; мають суфікси -ат-, -ят-, -ен-&nbsp; <br><br>Доля, хата, рік, душа, борщ, молоко, дихання, вчинок, золото, зілля, куля, маля, сіль, звістка, різнотрав'я, гордість, листя, тім'я, кисіль, гантель, пташеня, вивчення, пуща, щастя, курча, читання, місяць, купіль, калюжа, ягня, тополя, птиця, роздоріжжя, каченя, зерно, зерня.<br>
 +
 +
&nbsp;Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З'ясуйте відміни інших іменників.<br>1. Я ділю із вербою всю журбу до краплини, обнімаю тополю і горнусь до калини. (/. Шевченко). 2. Виводить соло півень на тину. (М. Сіренко). 3. Він горланить, розчепірює дзьоба ножицями. (Григір Тютюнник). 4. Селяни всі потроху філософи, бо все життя ходять біля землі, хліба, меду, сонця. (М. Стельмах). 5. У маляти заболить пальчик, а у матері — серце. (Народна творчість). 6. Доброта виховується добротою, справедливість — справедливістю. (Олесь Гончар).<br>
 +
<br>
''Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас<br>'' ''Надіслано читачами із інтернет-сайтів''  
''Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас<br>'' ''Надіслано читачами із інтернет-сайтів''  

Версия 12:50, 3 сентября 2009

ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ
 
За особливостями відмінювання іменники поділено на чотири угруповання, що називаються відмінами. У певному відмінку іменники кожної з відмін мають однакові закінчення.
Щоб визначити, до якої відміни належить іменник, його потрібно поставити у початковій формі, тобто в називному відмінку однини, й визначити в ньому закінчення й основу.
До жодної відміни не належать:
•    незмінювані іменники (табу, бюро, таксі, кутюр'є);
•    іменники, що вживаються тільки у формі множини
(Гребінки, двері, ворота, ножиці, сани, консерви).
 

Ознайомтеся з таблицею. Подані нижче іменники згрупуйте за відмінами й запишіть у чотири колонки.
                                                        ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ                            
ВІДМІНА                      РІД             ЗАКІНЧЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ФОРМІ                   ПРИКЛАДИ
І відміна                 чоловічий                              -а (-я)                                              Олекса, Ілля, книжка, вулиця, староста

                              жіночий

                              спільний       

ІІ відміна                чоловічий                    нульове або -о, -е, -а                                  степ, батько, жито, сонце, подвір'я

                               середній                        (на письмі -я) 
ІІІ відміна                жіночий                        нульве                                                        честь, любов, а також іменник мати

ІV відміна               середній                      -а, -я  у словах, що за відмінювання           дівча (дівчати), хлоп'я (хлоп'яти), ім'я (імені)

                                                                  мають суфікси -ат-, -ят-, -ен- 

Доля, хата, рік, душа, борщ, молоко, дихання, вчинок, золото, зілля, куля, маля, сіль, звістка, різнотрав'я, гордість, листя, тім'я, кисіль, гантель, пташеня, вивчення, пуща, щастя, курча, читання, місяць, купіль, калюжа, ягня, тополя, птиця, роздоріжжя, каченя, зерно, зерня.

 Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З'ясуйте відміни інших іменників.
1. Я ділю із вербою всю журбу до краплини, обнімаю тополю і горнусь до калини. (/. Шевченко). 2. Виводить соло півень на тину. (М. Сіренко). 3. Він горланить, розчепірює дзьоба ножицями. (Григір Тютюнник). 4. Селяни всі потроху філософи, бо все життя ходять біля землі, хліба, меду, сонця. (М. Стельмах). 5. У маляти заболить пальчик, а у матері — серце. (Народна творчість). 6. Доброта виховується добротою, справедливість — справедливістю. (Олесь Гончар).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати      1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими