KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 32. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення224. 1. Прочитай слова і склади з ними речення.
Лан — лань.
Лань — тварина родини оленів, струнка і дуже прудка.
2. Якими звуками відрізняються слова лан і лань? Якою буквою позначено м'якість звука [н]?

225. 1. Прочитай вірш.
Твоя це мати — Батьківщина, твій дім з малих дитячих літ. Звідсіль дороги і стежини тобі лежать в широкий світ.
Лідія Компанієць

Буква «знак м якшення» (ь) позначає на письмі м'якість попереднього приголосного звука.

226.   1. Спиши, змінюючи слова за зразком.
Багато                Один
мисливці     —   мисливець
вихователі  —
портфелі     —
зайці          —
2. Поясни, як позначено м'якість приголосних у словах.

227.    1. Спиши слова, вставляючи, де треба, знак м'якшення.
Бат..ко, клад..ка, дон..ка, тон..ка, редька, сйн..ка, спин..ка, шпил..ка, пил..ка, міл..ко.
2. Поясни написання слів.

228.    1. Відгадай загадку і запиши її разом з відгадкою, вставляючи пропущені букви.
Ростом він мален..кий, сірий, чепурнен..кий, справжній молодец..! Хто він? ...
2. Підкресли в словах букви перед знаком м'якшення. Які звуки вони позначають у цих словах?
 
229. 1. Прочитай прислів'я.
1. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 2. Поганий той товариш, хто залишає ближнього в біді.
2.    Спиши виділені слова. Вимов у них звуки і назви букви. Що позначає знак м'якшення у цих словах?
3.    Добери до слів поганий, біда протилежні за значенням.
 
Запам' ятай! М'якість приголосного перед о позначається знаком м'якшення (ь): льон, бадьорий.
 
230. 1. Прочитай вірш і спиши, вставляючи пропущені букви.
Плавай, плавай, лебедон..ко, по син..ому морю. Рости, рости, тополен. .ко, все вгору та вгору.
Тарас Шевченко
2.    Знайди у вірші звертання. Як вони виділяються на письмі, а як — в усному мовленні?
3.    Підкресли слова із знаком м'якшення. Скільки звуків і скільки букв у слові синьому? Вимов звуки і назви букви.
 
Пригадай! При переносі слова знак м'якшення (ь) не можна відривати від попередньої букви: бать-ко, донька. Не можна при переносі  розривати  буквосполучення  ьо: польовий, бадьорий.
 
231.    П о п р а ц ю й т е разом!
1.    Прочитайте текст. Поясніть написання слів з великої букви.
Я пролітав над Житомиром, роздивляючись з висоти знайомі вулиці і парки, красиву річку Тетерів.
У цьому місті народився конструктор космічних ракет і кораблів Сергій Павлович Корольов. Це на його ракеті Юрій Олексійович Гагарін уперше піднявся в космос.
Віктор Гончаренко, льотчик-планерист
2.    Випишіть слова з буквосполученнями ьо та йо. Поділіть ці слова для переносу.
3.    З яких слів утворилася назва міста Житомир? Запишіть речення, користуючись схемою.

232.    1. Прочитай вірш.
Стоїть на пагорбі вітряк, де поле неокрає. Хотів би він літати так, як вертоліт літає. Такі ж у нього крила є, як мають вертольоти. Але йому робить своє — на хліб зерно молоти.
Дмитро Павличко
2.    Випиши слова, у яких є буквосполучення ьо.
3.    Назви співзвучні частини в словах вертольоти і молоти. Які різні звуки позначені буквою л у цих словах?
4.    Поділи для переносу слово вертольоти. Поцікався, як це зробили інші учні.
 
233.    1. Прочитай і спиши речення, вставляючи пропущені букви.
1. Половіли ж..та й вилискувались на сонці. 2. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого з..рна і пол..вих квіток. (Михайло Коцюбинський)
Половіли — достигаючи, набували жовтого кольору.
2.    Яким правилом пояснюється написання слів з пропущеними буквами?
3.    Які звуки позначено буквою л у виділених словах? Що позначає знак м'якшення у слові польових?

234.  1. Прочитай і відгадай загадку.
За селом з'явилось море, синє-синє, неозоре. То не казка і не сон, а зацвів у полі ... .
2.    Запиши відгадку. Вимов у слові-відгадці звуки і назви букви.
3.    Знайди слова, у яких м'якість приголосних позначено буквами є, ь.

235. 1. Прочитай вірш. Знайди у ньому звертання.
ВЕСНЯНКА
Травонько, травонько, зеленись, золотому сонечку поклонись. Щоб розквітла яблунька на горі, щоб тулялось весело дітворі!
Володимир Ладижець
2.    Випиши слова з м'якими приголосними. Підкресли букви, якими позначено їх м'якість.
3.    Поділи для переносу слово травонько.

236.    1. Спиши слова, поділяючи їх для переносу.
Батько, дядько, альбом, біленький, близько, бадьорий.
2. У кожному слові назви м'який приголосний звук, позначений двома буквами.

Відповідай так: «У слові батько м'який звук [т] позначено двома буквами — «те» і «знаком м'якшення».

237.    1. Відгадай загадку.
То чорна, то сива по небу ходила. Побив її вітер — сльози розпустила.
2.    Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова, поділи його для переносу.
3.    Знайди в загадці двоскладове слово, яке не можна поділити для переносу. Чим цікаве це слово?

238.    1. Прочитай прислів'я. Спиши, вставляючи пропущені букви.
1. У д..тини заболит.. пал..чик, а в мами — серце. 2. Вогон.. і ніж — не забавка для д..тини. 3. Добра д..тина бат..кам завжди віддячит.. .
2. Знайди у прислів'ях слово, написання якого треба запам'ятати.
 
239.    1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Спиши, вставляючи пропущені букви.
У н..зині дз..рчало джерел..це, в..селе, дзвінке!
У джерел..ці купала свої віти плакуча в..рба. Разом їм було дуже добре. Джерел..це напувало в..рбичку. А вона захищала його від пекучого сонця.
А восени опали у воду з в..рби л..сточки.
2. Вимов приголосні звуки у виділених словах. Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.

240.    1. Прочитай і спиши, вставляючи пропущені букви.
1. Зерна курочка кл..вала, бити дз..бом не вгавала. 2. Зимовий ден..к як у комара носок. 3. Квітен.. з водою — травен.. з травою. 4. На чужий труд ласий не буд.. .
2. Вираз бити дзьобом усно заміни одним словом.

241. 1. Прочитай текст.
ПЕРЕПІЛКА
Ми зупинилися біля поля.
Десь із хлібів сповістила про себе перепілка.
— Під-падьом! Під-падьом!
Спершу озвалося за горбом. Потім раптово підпадьомкнуло зовсім близько.
Ця пустунка нібито радіє, що є нагода їй побавитися з нами. І голос подає то звідси, то звідти. Загукує до себе в польову гущавінь.
Ми спробували вистежити жартівницю. Та марні наші лови!
За Олесем Гончаром
2.    Прочитай зачин і кінцівку тексту. Перекажи основну частину. Як ти розумієш слово загукує?
3.    Випиши слова з буквосполученням ьо. Поділи для переносу слово польову.

242. 1. Прочитай скоромовку тричі, щоразу прискорюючи темп. Запиши з пам'яті.
Пильно поле пильнували, перепелів полювали.
2.    Знайди у скоромовці слово, в якому немає м'яких приголосних звуків. Який звук найчастіше трапляється у словах скоромовки?
3.    Якими буквами позначено м'якість приголосних у словах?

243. 1. Прочитай текст.
Дунай ще малий та нерозумний. Але до всього придивляється, всюди бігає, все нюхає. Головатий, вуха гострі, очі чорні-чорні. Язик висуне та хекає-хекає, бо набігався.
Леонід Дениско
2.    Про кого йдеться в тексті? Спиши опис зовнішнього вигляду собачки. Підкресли слова — назви ознак, усно постав до них питання.
3.    Випиши з тексту слова, в яких є м'які приголосні звуки. П а м' я т а й, що звук [й] завжди м'який.
4.    Назви букви, якими позначено м'які приголосні звуки, та букви, якими позначено м'якість приголосних.

Відповідай так: «У слові всюди буква «ес» позначає м'який приголосний [с]. М'якість цього звука позначено буквою ю».
 
Запитання і завдання для повторення
1.    Якими буквами позначається на письмі м'якість приголосних звуків?
2.    Якою буквою позначається м'якість приголосних перед о?
3.    Наведи приклади слів, у яких букви я, ю, є позначають по одному і по два звуки.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Вся українська мова онлайн, реферати з української мови, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай українську мову безкоштовно

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.