KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 34. Відмінювання іменників І відміни

• Відмінювання іменників першої відміни
Визначте, до якої відміни належать подані іменники. Поставте їх у формі родового й орудного відмінків однини. Чи однакові їхні закінчення?

Іскра, надія, круча.

Залежно від відмінкових закінчень іменники першої відміни поділяються на групи: тверду, м'яку й мішану.

Тверда група: іменники чоловічого, жіночого та спільного родів з основою на твердий приголосний та із закінченням -а (крім тих, основа яких закінчується на шиплячий приголосний). Голова, перемога, фабрика, непосида, староста.

М'яка група: іменники жіночого і спільного родів з осоновою на м'який приголосний та із закінченням -а (на письмі -я) а іменник чоловічого роду Ілля. Земля, кузня, фантазія, суддя.

Мішана група: іменники жіночого й спільного родів з основою на шиплячий приголосний та із закінченням -а. Межа, тиша, теща, вежа, каша, площа, листоноша.
Щоб визначити групу, іменник потрібно поставити в початковій формі (називному відмінку однини).
 
Вода, Катерина, молодиця, задача, гуща, волосина, яблуня, алича, армія, стрічка, Марія, Марійка, Маруся, локшина, юшка, картопля, тигриця, Микола, лінія, суша, талія, спина, круча, кишеня.
 
Роздивіться і проаналізуйте таблицю відмінювання.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ

ОДНИНА
    Тверда група            М'яка група         Мішана група
Н.    сестра                        красуня               площа
Р.    сестри                        красуні                площі
Д.    сестрі                          красуні               площі
Зн.    сестру                        красуню             площу
Ор.    сестрою                    красунею            площею
М.    (на) сестрі                   (на) красуні     (на) площі
Кл.    сестро                       красуне             площе

МНОЖИНА

Н.    сестри                          красуні                  площі
Р.    сестер                          красунь                 площа
Д.    сестрам                        красуням              площам
Зн.    сестер                         красунь                 площі
Ор.    сестрами                    красунями             площами
М.    (на) сестрах                 (на) красунях         (на) площах
Кл.    сестри                         красуні                   площі


♦ Письмово провідміняйте іменники: веселка, доня, тиша. Виділіть відмінкові закінчення.
Перепишіть, ставлячи поданий у дужках іменник у потрібній формі. Визначте його відміну та групу. З'ясуйте відміну, відмінок і число іменників у кожному реченні.
1. Буває таке на (душа), що піснею тільки й скажеш. (Олесь Гончар). 2. І в'ється щастя над (душа). (Олександр Олесь). 3. Душа (душа) чує, а серце серцю вість подає. (Народна творчість). 4. З глибин (душа) моєї промінь лине. 5. Скажи, (душа), чого тремтять висоти? (Д. Павличко). 6. Книги наближають минулі події до наших днів і наших (душа). (Г. Тарасюк).
Іменники першої відміни твердої групи в орудному відмінку однини мають закінчення -ою: країною, головою; м'якої й мішаної групи — закінчення -ею: піснею, вулицею, тишею; а після голосного й апострофа пишемо -ею: армією, сім'єю.
 
 Визначте групу кожного з поданих іменників. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини, запишіть їх, звіртеся з таблицею відмінювання.
Береза, черешня, алича, осика, вишня, груша, ягода, полуниця, каша, буря, жирафа, мрія, левиця, калоша, втеча, шия.

 Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте |      іменники першої відміни, з'ясуйте їхні відмінки.
1. Я буду мірятися з дол..ю і сперечатися з пр..род..ю, та тільки те, що сам подолаю, мені послужить нагородою. (С. Голованівський).
2.    Щаслива усмішка робить маму просто красун..ю. (Олесь Гончар).
3.    Світить мені рятівною свіч..ю тополя. (Б. Олійник). 4. Віт..р з вишн..ю танцює. (В. Василашко). 5. Ж..ву я правд..ю тією, що птах не може стать змі..ю. (Д. Павличко). 6. Ведмедем ро..кинувся бір і л..житьліід гор..ю. (Є. Гуцало). 7. Гора підпер..залася залізницею. (В. Жовнарук). 8. Байрак над круч..ю шумить. (М. Чернявський).
Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки й поставлені у формі орудного відмінка однини іменники.
1. Сказав, як ... одрубав. 2. ... далеко не зайдеш. 3. Вабить, як кота ... .
4.    Дуб великий, та ... напханий.
► Миша. Сокира. Порохня. Брехня.
ДОВІДКА

У давальному й місцевому відмінках однини перед закінченням -і кінцеві приголосні основи іменників першої відміни [г], [к], [х] чергуються із [з'], [ц'], [с']:
нога — нозі, на нозі; небезпека — небезпеці, у небезпеці; муха — мусі, на мусі.
Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Які звуки чергуються? Вимовте їх.
Спиніться на (дорога); не спіткніться на (сходинка); не заблукайте у (завірюха); перекажіть (Лука); скупайтеся в (ріка Волга); придбайте в (аптека); стисніть у (рука); не розсипте по (долівка).
♦    Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються.
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.
 
Подані іменники поставте у формі місцевого відмінка однини,
запишіть їх
Повага, тривога, змога, щука, базіка, шапка, балакуха, стріха. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Іменники першої
відміни підкресліть. Визначте відмінки іменників.
1. Затишно дітям в пазу..і казок. (Л. Костенко). 2. Соня..ний зайчик л..жить на підло..і, то спалахне, то погасне в тр..во..і. (В. Сосюра). 3. Мед щільниковий ми їли на пасі..і в лісі. Чи не за нами заплакала сойка в горісі? (Є. Гуцало). 4. Не м..нути в доро.л т..рнини. (Я. Кузик).
Ш Якби вам потрібно було намалювати сонячного зайчика, яким би ви його зобразили? Усно складіть словесний опис сонячних зайчика і вовчика.

Шиплячі приголосні [ж], [ч], [ш], [дж] перед свистячими [з], [з'], [с], [с'], [ц], [ц'], [дз], [дз'] змінюються у вимові на відповідні їм свистячі. Внаслідок такого уподібнення приголосних вимовляємо:
•    подовжений свистячий звук: дочці [д о ц': і], донечці
[д о н е(и) ц': і], лисичці [л и(е) с и ц': і];
•    два свистячі звуки: подружці [п о д р у з' ц' і], книжці [к н и з' ц' і], товаришці [т о в а р и с' ц' і].
На письмі такі зміни у вимові не позначаємо.
Щоб не помилитись у написанні, форму слова із сумнівним приголосним потрібно змінити або дібрати до нього споріднене так, щоб після сумнівного звука стояв голосний
[подружці — подруженька) або приголосний, що не впливає на вимову попереднього звука (донечці — донечка).

 Перепишіть прислів'я, передані звукописом слова відтворюючи літерами. Поясніть правопис цих слів, визначте в них орфограми.
1. Голодній [лиесйц':і] курчатко сниться. 2. При [пшеинйц':і] гарній жнива славні. 3. У [кнйз'ц'і] кохайся — розуму набирайся. 4. Молодому тепліше в [сороц':і], ніж старому в каптані. 5. Не радий хрін [теиртус ц'і], а проте на кожній танцює.
 
 Подані слова передайте звукописом.
 Ложці [лбз'ц'і]
Квіточці, білочці, ніжці, гармошці, подушці, діжці, мережці, сестричці, Марічці.
♦ Позначте в словах орфограму «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються».
270.    Перепишіть прислів'я, уставляючи пропущені літери.
1. Дайте ЛИСЦІ-ЛИСО..ЦІ киселю у мисо..ці! 2. Його і в ло..ці не спіймаєш. 3. У кожній ді..ці щось своє налито. 4. Жупан — соро..ці не пара. 5. Нашій кіше..ці миші хвоста від'їли.
271.    Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте слова з орфогра-
мою «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються». Вимовте ці
слова відповідно до правил української орфоепії. Поясніть написання
цих слів.
1. На правильній стежці. 2. Утопити в ложці води. 3. Ходити по ниточці. 4. Народитися в сорочці. 5. Підносити на тарілочці. 6. Тримати на мушці.
272. Роздивіться та проаналізуйте таблицю.

У ФОРМІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА
ІМЕННИКИ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ МАЮТЬ ЗАКІНЧЕННЯ:
ТВЕРДА    М'ЯКА 1 МІШАНА ГРУПИ
ГРУПА:    Після приголосного:     Після голосного та апострофа:
-0    -е                       -е (на письмі -є)
Миколо    Земле                    Маріє
сестро    круче                     Юліє
мамо    судде                     сім'є
Орфограма
«літери о, е, є у закінченнях кличного відмінка однини іменників І відміни»

Деякі іменники з пестливим значенням мають закінчення
-ю: матусю, Олю, Женю, Галю, Микольцю.
 
♦    Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.
1. (Мова) рідна світи в ріднім домі. (А.Демиденко). 2. Світла (земля) моя усміхнися мені рушниками. (Л. Забашта). 3. А за пісні тобі спасибі рідна (неня). (Т. Нещерет). 4. Люби (дитина) землю цю прекрасну! (С. Круліковська). 5. Горнусь до тебе (Україна). (Л. Гавриленко). 6. (Мрія) не зрадь! (Леся Українка). 7. Так звідки ж ти (дорога) почалась? (Б. Олійник).
♦    Визначте звертання непоширені і поширені.
♦    У першому реченні підкресліть члени речення.
♦    Які з ужитих у реченнях звертань є риторичними? Чому?
♦    Складіть і запишіть лист, розпочинаючи його словами «Моя бабусю, старша моя мамо\». Використайте кілька іменників першої відміни у формі кличного відмінка (наприклад: пораднице, помічнице, людино).
 
Спробуйте розповісти про долю жінки, зображеної на картині. Про що вам хотілося б її розпитати? Що розповісти їй? Як би ви зверталися до неї?
 

У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення: дорігО, машинО, губП (і губів), легеньП (і легенів), кручП, межП, шкілП або закінчення -ей, -івг мишей, суддів, старостів (і старосто — з іншим значенням).
В іменниках, які в називному відмінку однини перед закінченням мають сполуку двох приголосних, у родовому відмінку множини між ними з'являється [о] або [е]: дочок, мисок, ігор, сосон (і сосен), воєн (і війн), домен, шабель. В іншомовних словах на -к(а) з'являється [о]: марка — марок, арка — арок.
 
У формі родового відмінка множини іменники жіночого роду на -я пишемо з м'яким знаком: яблунь, земель, їдалень.
273. Подані іменники поставте у формі родового відмінка множини і запишіть.
Гора, круча, межа, буря, надія, книжка, кулька, будка, поверхня, читальня, вітальня, сосна, вишня, маска, каска, легеня.
♦    Які з іменників у формі родового відмінка множини мають паралельні форми? Назвіть їх.
ГЖГ 274. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі і <Яь родового відмінка множини.
1. Вікно схотіло пити й устами кватирки нахилилось до (долоня) дощу. (С. Мудрик). 2. Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку (площа). (М. Рильський). 3. Знов лечу я над степами, над смарагдом (нива). (Олександр Олесь). 4. Розпитаю, як справи у (сосна), у звірів і (птиця). (Л. Костенко). 5. І всміхнуться сині очі од (пісні) моїх. (В. Сосюра). 6. Трапляються окремі книги, варті цілих (книгозбірня). (Г. Тарасюк).
♦    Позначте в словах орфограму «М'ЯКИЙ знак».
♦    Зробіть словотвірний розбір слова книгозбірня.
а
Дізнайтеся, які бібліотеки діють у ме режі Інтернет. Скористайтеся послу гами однієї з них.
 З архівів Кіровоградської обласної 1
бібліотеки імені Д. Чижевського
 
У місцевому відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення:
•    для твердої та мішаної груп    ах: у книжках, на кручах, у межах;
•    для м'якої групи — -ах (на письмі -ях): на вулицях, на полицях, у сім'ях.
275. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Подані в дужках іменники поставте у формі місцевого відмінка множини, виділіть у них закінчення.
1. Бродить ніч по (вулиця) з-.мових, у провулках вітром зав..ва. (В. Сосюра). 2. А книжки стоять на (полиця), щоб до них нах..лялися лиця. (М. Доленго). 3. Люди цілими гуртами розходяться по (гора) і по (долина). (М. Коцюбинський).
• Відмінювання іменників першої відміни
258. Визначте, до якої відміни належать подані іменники. Поставте їх у формі родового й орудного відмінків однини. Чи однакові їхні закінчення?
4
Іскра, надія, круча.
Залежно від відмінкових закінчень іменники першої відміни поділяються на групи: тверду, м'яку й мішану.
Щоб визначити групу, іменник потрібно поставити в початковій формі (називному відмінку однини).
 
Вода, Катерина, молодиця, задача, гуща, волосина, яблуня, алича, армія, стрічка, Марія, Марійка, Маруся, локшина, юшка, картопля, тигриця, Микола, лінія, суша, талія, спина, круча, кишеня.
 
260. Роздивіться і проаналізуйте таблицю відмінювання.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ

ОДНИНА
    Тверда група    М'яка група    Мішана група
Н.    сестра    красуня    площа
1 Р.    сестри    красуні    площі
Д-    сестрі    красуні    площі
і Зн.    сестру    красуню    площу
Ор.    сестрою    красунею    площею
\ м.    (на) сестрі    (на) красуні    (на) площі
Кл.    сестро    красуне    площе
МНОЖИНА

Н.    сестри    красуні    площі
Р.    сестерО    красуньШ    площа
Д-    сестрам    красуням    площам
Зн.    сестерП    красуньСІ    площі
Ор.    сестрами    красунями    площами
м.    (на) сестрах    (на) красунях    (на) площах
Кл.    сестри    красуні    площі


♦ Письмово провідміняйте іменники: веселка, доня, тиша. Виділіть відмінкові закінчення.
261. Перепишіть, ставлячи поданий у дужках іменник у потрібній формі. Визначте його відміну та групу. З'ясуйте відміну, відмінок і число іменників у кожному реченні.
1. Буває таке на (душа), що піснею тільки й скажеш. (Олесь Гончар). 2. І в'ється щастя над (душа). (Олександр Олесь). 3. Душа (душа) чує, а серце серцю вість подає. (Народна творчість). 4. З глибин (душа) моєї промінь лине. 5. Скажи, (душа), чого тремтять висоти? (Д. Павличко). 6. Книги наближають минулі події до наших днів і наших (душа). (Г. Тарасюк).
Іменники першої відміни твердої групи в орудному відмінку однини мають закінчення -ою: країною, головою; м'якої й мішаної групи — закінчення -ею: піснею, вулицею, тишею; а після голосного й апострофа пишемо -ею: армією, сім'єю.
 
262. Визначте групу кожного з поданих іменників. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини, запишіть їх, звіртеся з таблицею відмінювання.
Береза, черешня, алича, осика, вишня, груша, ягода, полуниця, каша, буря, жирафа, мрія, левиця, калоша, втеча, шия.
ПЖГ 263. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте |      іменники першої відміни, з'ясуйте їхні відмінки.
1. Я буду мірятися з дол..ю і сперечатися з пр..род..ю, та тільки те, що сам подолаю, мені послужить нагородою. (С. Голованівський).
2.    Щаслива усмішка робить маму просто красун..ю. (Олесь Гончар).
3.    Світить мені рятівною свіч..ю тополя. (Б. Олійник). 4. Віт..р з вишн..ю танцює. (В. Василашко). 5. Ж..ву я правд..ю тією, що птах не може стать змі..ю. (Д. Павличко). 6. Ведмедем ро..кинувся бір і л..житьліід гор..ю. (Є. Гуцало). 7. Гора підпер..залася залізницею. (В. Жовнарук). 8. Байрак над круч..ю шумить. (М. Чернявський).
264. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки й поставлені у формі орудного відмінка однини іменники.
1. Сказав, як ... одрубав. 2. ... далеко не зайдеш. 3. Вабить, як кота ... .
4.    Дуб великий, та ... напханий.
► Миша. Сокира. Порохня. Брехня.
ДОВІДКА

У давальному й місцевому відмінках однини перед закінченням -і кінцеві приголосні основи іменників першої відміни [г], [к], [х] чергуються із [з'], [ц1], [с1]:
нога — нозі, на нозі; небезпека — небезпеці, у небезпеці; муха — мусі, на мусі.
265. Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Які звуки чергуються? Вимовте їх.
Спиніться на (дорога); не спіткніться на (сходинка); не заблукайте у (завірюха); перекажіть (Лука); скупайтеся в (ріка Волга); придбайте в (аптека); стисніть у (рука); не розсипте по (долівка).
♦    Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються.
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.
 
266.    Подані іменники поставте у формі місцевого відмінка однини,
запишіть їх
Повага, тривога, змога, щука, базіка, шапка, балакуха, стріха.
267.    Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Іменники першої
відміни підкресліть. Визначте відмінки іменників.
1. Затишно дітям в пазу..і казок. (Л. Костенко). 2. Соня..ний зайчик л..жить на підло..і, то спалахне, то погасне в тр..во..і. (В. Сосюра). 3. Мед щільниковий ми їли на пасі..і в лісі. Чи не за нами заплакала сойка в горісі? (Є. Гуцало). 4. Не м..нути в доро.л т..рнини. (Я. Кузик).
Ш Якби вам потрібно було намалювати сонячного зайчика, яким би ви його зобразили? Усно складіть словесний опис сонячних зайчика і вовчика.

Шиплячі приголосні [ж], [ч], [ш], [дж] перед свистячими [з],
І»'Ь И/ Iе']' М/ [ч'Ь [язЬ ІД3'] змінюються у вимові на відповідні їм свистячі. Внаслідок такого уподібнення приголосних вимовляємо:
•    подовжений свистячий звук: дочці [д о ц': і], донечці
[д 6 н е" ц': і], лисичці [л ие с й ц': і];
•    два свистячі звуки: подружці [п 6 д р у з' ц' і], книжці [к н й з' ц' і], товаришці [т о в а р и" с' ц' і].
На письмі такі зміни у вимові не позначаємо.
Щоб не помилитись у написанні, форму слова із сумнівним приголосним потрібно змінити або дібрати до нього споріднене так, щоб після сумнівного звука стояв голосний
[подружці — подруженька) або приголосний, що не впливає на вимову попереднього звука [донечці — донечка).

Орфограма
«літери, що позначають приголосні, які уподібнюються»

268. Перепишіть прислів'я, передані звукописом слова відтворюючи літерами. Поясніть правопис цих слів, визначте в них орфограми.
1. Голодній [лиесйц':і] курчатко сниться. 2. При [пшеинйц':і] гарній жнива славні. 3. У [кнйз'ц'і] кохайся — розуму набирайся. 4. Молодому тепліше в [сороц':і], ніж старому в каптані. 5. Не радий хрін [теиртус ц'і], а проте на кожній танцює.
 
269.    Подані слова передайте звукописом.
Е22Ш> Ложці [лбз'ц'і]
Квіточці, білочці, ніжці, гармошці, подушці, діжці, мережці, сестричці, Марічці.
♦ Позначте в словах орфограму «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються».
270.    Перепишіть прислів'я, уставляючи пропущені літери.
1. Дайте ЛИСЦІ-ЛИСО..ЦІ киселю у мисо..ці! 2. Його і в ло..ці не спіймаєш. 3. У кожній ді..ці щось своє налито. 4. Жупан — соро..ці не пара. 5. Нашій кіше..ці миші хвоста від'їли.
271.    Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте слова з орфогра-
мою «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються». Вимовте ці
слова відповідно до правил української орфоепії. Поясніть написання
цих слів.
1. На правильній стежці. 2. Утопити в ложці води. 3. Ходити по ниточці. 4. Народитися в сорочці. 5. Підносити на тарілочці. 6. Тримати на мушці.
272. Роздивіться та проаналізуйте таблицю.

У ФОРМІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА
ІМЕННИКИ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ МАЮТЬ ЗАКІНЧЕННЯ:
ТВЕРДА    М'ЯКА 1 МІШАНА ГРУПИ
ГРУПА:    Після приголосного:     Після голосного та апострофа:
-0    -е                       -е (на письмі -є)
Миколо    Земле                    Маріє
сестро    круче                     Юліє
мамо    судде                     сім'є
Орфограма
«літери о, е, є у закінченнях кличного відмінка однини іменників І відміни»

Деякі іменники з пестливим значенням мають закінчення
-ю: матусю, Олю, Женю, Галю, Микольцю.
 
♦    Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.
1. (Мова) рідна світи в ріднім домі. (А.Демиденко). 2. Світла (земля) моя усміхнися мені рушниками. (Л. Забашта). 3. А за пісні тобі спасибі рідна (неня). (Т. Нещерет). 4. Люби (дитина) землю цю прекрасну! (С. Круліковська). 5. Горнусь до тебе (Україна). (Л. Гавриленко). 6. (Мрія) не зрадь! (Леся Українка). 7. Так звідки ж ти (дорога) почалась? (Б. Олійник).
♦    Визначте звертання непоширені і поширені.
♦    У першому реченні підкресліть члени речення.
♦    Які з ужитих у реченнях звертань є риторичними? Чому?
♦    Складіть і запишіть лист, розпочинаючи його словами «Моя бабусю, старша моя мамо\». Використайте кілька іменників першої відміни у формі кличного відмінка (наприклад: пораднице, помічнице, людино).
 
Спробуйте розповісти про долю жінки, зображеної на картині. Про що вам хотілося б її розпитати? Що розповісти їй? Як би ви зверталися до неї?
 

У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення: дорігО, машинО, губП (і губів), легеньП (і легенів), кручП, межП, шкілП або закінчення -ей, -івг мишей, суддів, старостів (і старосто — з іншим значенням).
В іменниках, які в називному відмінку однини перед закінченням мають сполуку двох приголосних, у родовому відмінку множини між ними з'являється [о] або [е]: дочок, мисок, ігор, сосон (і сосен), воєн (і війн), домен, шабель. В іншомовних словах на -к(а) з'являється [о]: марка — марок, арка — арок.
 
У формі родового відмінка множини іменники жіночого роду на -я пишемо з м'яким знаком: яблунь, земель, їдалень.
273. Подані іменники поставте у формі родового відмінка множини і запишіть.
Гора, круча, межа, буря, надія, книжка, кулька, будка, поверхня, читальня, вітальня, сосна, вишня, маска, каска, легеня.
♦    Які з іменників у формі родового відмінка множини мають паралельні форми? Назвіть їх.
ГЖГ 274. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі і <Яь родового відмінка множини.
1. Вікно схотіло пити й устами кватирки нахилилось до (долоня) дощу. (С. Мудрик). 2. Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку (площа). (М. Рильський). 3. Знов лечу я над степами, над смарагдом (нива). (Олександр Олесь). 4. Розпитаю, як справи у (сосна), у звірів і (птиця). (Л. Костенко). 5. І всміхнуться сині очі од (пісні) моїх. (В. Сосюра). 6. Трапляються окремі книги, варті цілих (книгозбірня). (Г. Тарасюк).
♦    Позначте в словах орфограму «М'ЯКИЙ знак».
♦    Зробіть словотвірний розбір слова книгозбірня.
а
Дізнайтеся, які бібліотеки діють у ме режі Інтернет. Скористайтеся послу гами однієї з них.
 З архівів Кіровоградської обласної 1
бібліотеки імені Д. Чижевського
 
У місцевому відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення:
•    для твердої та мішаної груп    ах: у книжках, на кручах, у межах;
•    для м'якої групи — -ах (на письмі -ях): на вулицях, на полицях, у сім'ях.
275. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Подані в дужках іменники поставте у формі місцевого відмінка множини, виділіть у них закінчення.
1. Бродить ніч по (вулиця) з-.мових, у провулках вітром зав..ва. (В. Сосюра). 2. А книжки стоять на (полиця), щоб до них нах..лялися лиця. (М. Доленго). 3. Люди цілими гуртами розходяться по (гора) і по (долина). (М. Коцюбинський).