KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 35. Зв'язок прикметників з іменниками

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Зв'язок прикметників з іменниками

Зв'язок прикметників з іменниками
Спиши іменники, додаючи до них прикметники за питан-нями та за змістом. На що вказують ці прикметники?
                                     На смак   За кольором
редька (я к а?)    гірка    чорна, біла
помідор (яки й?) лимон (яки й?) яблуко (я к е?) полуниці (які?)
2. Поміркуй! Чи є спорідненими слова гірка і гірка? Доведи свою думку.
 
88. 1. Прочитай вірш. Подумай і скажи, в якому значенні — прямому чи переносному — вжито слово срібний. Доведи свою думку.
СРІБНІ ДЕРЕВА
Срібні дерева,    в срібних заметах
срібне гілля,    срібні стежки,
сріблом пухнастим    Срібний-пресрібний
вкрита земля.    ліс приберіг
Срібні у синьому небі    білочці срібній
хмарки,    срібний горіх.
Леонід Первомайський
2. Випиши виділені іменники і зв'язані з ними прикметники за зразком.
Зразок.
Прикметники в реченні зв'язані з іменниками, бо вказують на ознаки предметів. Питання треба ставити від іменника до прикметника. Наприклад: огірок (яки й?) зелений, хустка (я к а?) червона, скло (я к е?) прозоре, ножиці (я к і?) гострі.

89. 1. Прочитай. Знайди слово, яке відповідає звуковій моделі.
Полохливий, як лев. Сильний, як заєць. Хитрий, як ведмідь. Злий, як лисиця. Вайлуватий, як вовк.
2. Чи правильно складено порівняння? Виправ і запиши.

90. Спиши, додаючи до іменників прикметники, що характеризують поведінку тварин. Користуйся довідкою.
Ягня    (я к е?) ... ; лоша    (я к е?) ... ; осел (який?) ... ; сорока (яка?) ... ; горобці (які?) ... .
 
1.    В полі чистім він росте:
на високих ніжках,
в зелених панчішках. Квіточки блакитні, оченьки привітні.
2.    Попелясто-зозулястий
забіяка він горластий з червоною бородою. Йде поважною ходою, носить гордо співунець на голівці гребінець.
 
2.    Назви ознаки, які допомогли знайти відгадки.
3.    Склади самостійно загадки про місяць і сонце, вживаючи прикметники.
 
92. 1. Прочитай текст. Чому його поділено на абзаци?
ЗОЛОТІ ВОРОТА
Тисячу років тому навкруги центральної частини Києва тягнувся глибокий рів. Він перешкоджав ворогам проникнути в місто.
 
В'їхати до столиці можна було через Золоті ворота. На ніч їх міцно замикали, а над ровом піднімали дерев'яний міст. Воїни зі списами та бойовими сокирами вартували на мурах удень і вночі.
До нас дійшли тільки руїни Золотих воріт. Нині їх відбудували. Тепер тут музей.
Золоті ворота — одна з найцікавіших стародавніх пам'яток нашої історії.
Едуард Каганов
2.    Випиши з тексту сполучення іменників з прикметниками. У дужках запиши питання до прикметників.
3.    У слові пам'ять вимов звуки і назви букви. Знайди в тексті слово, споріднене з ним. Самостійно добери інші споріднені слова.
93.    і. Прочитай текст. Спиши.
БЕРЕЗЕНЬ
Ще минулого тижня трималися морози. Біля доріг лежали високі снігові кучугури, і сонце видовбувало в них глибокі печери. Під ногами хрумкотіли крижані «сухарики». А зараз дороги стали чорними.
2.    Підкресли прикметники. До виділених прикметників добери антоніми.
3.    Знайди іменник, вжитий у переносному значенні.
94.    і. Прочитай текст.
НЕЗВИЧАЙНИЙ ПАСАЖИР
Настала ... весна. Але однієї ночі вдарив ... мороз. Тяжко прийшлося лелеці. Лелека забрів у місто. Ранком люди знайшли ... лелеку біля трамвайної зупинки. Лелеку занесли в ... вагон.
У вагоні лелека відігрівся і смачно поснідав. Лелека із задоволенням катався цілий день.
А наступного ранку на зупинці трамвая знову чекав лелека. Водій гостинно відчинив лелеці двері.
2.    Спробуй дібрати пропущені прикметники.
3.    Заміни, де потрібно, слово лелека словами птах, він, крилатий пасажир та іншими. Яким став текст після цієї заміни?
 
95. 1. Прочитай уривок з вірша. Виразно вимовляй приголосні, позначені виділеними буквами.
—    Що ти, березню, привіз для своїх сестер-беріз?
—    Золоті сережки, ниток для мережки.
Микола Сингаївський
2. Відшукай у бібліотеці вірші про весняні місяці. Один з них запиши в зошит. Підкресли прикметники.

96.    Заміни за зразком виділені іменники з прийменниками
відповідними прикметниками. Запиши.
Будинок із цегли — будинок (яки й?) цегляний; тканина із шерсті — ... ; паркан із дерева — ... ; змій із паперу — ....
97.    1. Прочитай вірш. Випиши за зразком іменники із залеж-
ними від них прикметниками.
У полі при долині,    У спеку хлібороби
як вийти за село,    до нього часто йдуть,
в живій криниці б'ється      і радісно джерельцю,
прозоре джерело.    що з нього воду п'ють.
Нехай вода іскриться, холодний струмінь б'є. Нехай жива криниця здоров'я нам дає.
Микола Сингаївський
Зразок.
 
2. Пригадай правило про вживання апострофа. Які звуки позначаються буквами я, ю, є у словах з апострофом?
98. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.
Багато є на світі всяких див. Одне з них — народження тендітного паростка. Дивовижна сила закладена в ньому.
 
Напевно, ти бачив не раз, як блідий тоненький пагінчик пробиває собі шлях до сонця, до життя між камінням, крізь асфальт. Бачив і дивувався: «Звідки в нього така сила?» З благодатної весняної землі, що звільнилась від крижаного полону.
Микола Міщенко
2. Випиши сполучення іменників з прикметниками, ставлячи у дужках питання до прикметників.
99.    1. Прочитай. Яку картину ти уявив, читаючи вірш? Які
слова допомогли її уявити?
...І летить
на чорному коні
чорна буря
в чорному вбранні!
Чорні хмари небо облягли,
трави захитались, полягли.
Лідія Компанієць
А-і 2. Пригадай інші твори, де картини природи змальовано 1=У за допомогою прикметників. Запиши уривок з такого твору.
100.    Попрацюйте разом!
1.    Спишіть сполучення іменників з прикметниками. По-
значте закінчення прикметників.
Однина    Множина
сонячний ранок    сонячні ранки
синій олівець    сині олівці
рідна земля    рідні землі
давня зустріч    давні зустрічі
хороший друг    хороші друзі
2.    Спробуйте самостійно зробити висновок про змінювання
прикметників в однині і множині. Зіставте свої висновки
з правилом.
Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він зв'язаний: зелений дуб — зелені дуби, зелена верба — зелені верби, зелене дерево — зелені дерева.
У множині всі прикметники мають закінчення -і.

АА
 
101. 1. Прочитай текст.
Березень підкрався непомітно. Якось увечері дмухнув теплий вологий вітер. Цілу ніч він шумів голим гіллям у шкільному саду... Потім почався рясний дощ. Він безперестанку йшов цілий день, ущух тільки надвечір. І тоді із землі піднявся густий сивий туман. Він клубочився на вулицях молочними хвилями так, що за два кроки нічого не можна було побачити.
Зразок.
За Олесем Донченком
 
Весна набирала сили. Дерева зазеленіли, хоча й не в повний лист. На верболозі теж вигулькнули ясно-зелені листочки. А сріблясті котики стали довгастими сережками, жовтими, як курчата-пуховички.
Лариса Письменна
 
2.    Знайди слова, вжиті в переносному значенні. Поясни, як
ти їх розумієш.
3.    Поспостерігай за змінами в природі біля свого дому. Свої
спостереження запиши.
ЮЗ. 1. Поміркуйте разом! Що відбувається з прикметником, якщо змінюється іменник, з яким він зв'язаний?
ч&И 2. Запишіть словосполучення. Позначте закінчення прикметників.
Книжка (я к а?) цікава — у книжці (які й?) ... ; гора (я к а?) висока — на горі (які й?) ... ; порада (я к а?) добра — пораду (я к у?) ... ; хустка (я к а?) синя — у хустці (які й?) ... ; дощ (яки й?) весняний — під дощем (яки м?) ... .
104.    і. Прочитай текст і спробуй уявити описане.
Сонце ніжно й тепло усміхалося з (блакитне) неба, і від усмішки тої земля цвіла.
(Цілі) днями після (довге) сидіння в хаті діти бігали надворі. Бавилися на (зелена) леваді, ходили на екскурсії — в ліс, на річку, в степ. Так гарно було! Все ожило, все буяло, тягнулося до (весняне) сонця.
За Андрієм Головком
2.    Спиши, розкриваючи дужки. Став прикметники у потрібній формі.
3.    Спробуй по-іншому передати зміст останнього речення.
105.    і. Прочитай вірш. Випиши сполучення іменників з при-
кметниками. Познач закінчення.
СИНІЙ СТРУМОЧОК
Синім джерельцем з синіх снігів синій струмочок задзюркотів. Синьою піснею день привітав,
 
синьою стрічкою гай заквітчав. Щедро розсипав скрізь у долині, наче намисто, проліски сині.
Анатолій Костецький
2.    Знайди слова, в яких двома буквами позначено один звук.
3.    Склади звукову модель виділеного слова.
106. 1. Спиши речення, добираючи з довідки прикметники, що найбільше відповідають змісту.
1. Сергійко — ... товариш. 2. Собака — ... друг людини. 3. Посуха — ... ворог урожаю. 4. У дні війни ... ворог спустошував наші міста і села. 5. Троянди мають ... запах.
Слова для довідки: вірний, надійний, щирий; жорстокий, злий, лютий, сердитий, запеклий; пахучий, гарний, приємний.
2. Як можна назвати кожну групу прикметників у довідці?


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.