KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 36. Відділ Мохоподібні

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>> Відділ Мохоподібні


Пригадайте Що таке спора, спорангій, ризоїди? Які покоління чергуються в життєвому циклі вищих спорових рослин? Що таке однодомні та дводомні рослини?

Докладне знайомство з вищими споровими рослинами ми розпочнемо з мохоподібних (мал. 142).
Різноманітні мохоподібні: 1 - політрих волосоносний; 2 - печіночник маршанція; 3 - дикран; 4 - бріум; 5 - еріопус. фото
Мал. 142. Різноманітні мохоподібні: 1 - політрих волосоносний; 2 - печіночник маршанція; 3 - дикран; 4 - бріум; 5 - еріопус

Які риси притаманні представникам відділу Мохоподібні? Усі ви у лісі чи на лузі бачили щільні оселення, утворені невисокими рослинами - так звані мохові подушки. Один із видів мохів, які їх утворюють, - це зозулин льон. На прикладі цієї рослини розглянемо, які риси притаманні мохоподібним.
Чим характеризуються представники відділу Мохоподібні? Обережно викопаємо окремі особини зозулиного льону, відмиємо їх від ґрунту і розглянемо за допомогою лупи. Рослини, які ми викопали, - особини статевого покоління. Роздивившись їх, ви зможете помітити, що вони різняться за будовою. Це пояснюється тим, що одні з них утворюють жіночі статеві клітини, інші - чоловічі. Отже, зозулин льон належить до дводомних рослин. На верхівках чоловічих особин розташовані статеві органи, в яких утворюються сперматозоїди, а на верхівках жіночих - яйцеклітини (мал. 143).
Як чоловічі, так і жіночі особини зозулиного льону складаються зі стеблової частини та листків. Дрібні загострені листочки рясно вкривають стебло, вони зелені, бо містять хлорофіл. Але ті з них, які розташовані ближче до ґрунту, - жовто-бурі (тому що в умовах недостатньої освітленості хлорофіл руйнується).
Коренів мохи не мають. До ґрунту вони кріпляться за допомогою багатоклітинних волосиноподібних відростів, які галузяться у всі боки. Це ризоїди. Вони здійснюють ті самі функції, що й корені вищих рослин, - закріплення рослини у ґрунті та поглинання поживних речовин. Але поживні речовини у мохів можуть надходити й через інші ділянки рослини.
На верхівках деяких рослин зозулиного льоцу можна помітити на довгих ніжках коробочки, вкриті кришечкою. Це особини нестатевого покоління, які розвиваються із заплідненої яйцеклітини (мал. 143). Вони дещо нагадують зозулю, що сидить на гілці, звідки й походить назва рослини. Спочатку особини нестатевого покоління мають зелене забарвлення і здатні до фотосинтезу. Проте через певний час вони втрачають хлорофіл, а поживні речовини отримують від особини статевого покоління.
Коробочка - це спорангій. Коли спори у коробочці дозрівають, кришечка відпадає і спори розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають у зелену нитку (мал. 143), яка нагадує нитчасту зелену водорість. Нитка росте, галузиться, і з деяких її клітин унаслідок поділу утворюються чоловічі та жіночі особини статевого покоління. Отже, у життєвому циклі мохів переважає статеве покоління.
Життєвий цикл зозулиного льону. фото
Мал. 143. Життєвий цикл зозулиного льону

Яке значення мохоподібних у природі та житті людини? Ми вже згадували, що мохоподібні - найчисленніший відділ вищих спорових рослин: він налічує близько 25 тис. видів трав'янистих рослин (в Україні -близько 800). Більшість видів мохоподібних зростає на зволожених ділянках суходолу, болотах, є серед них і мешканці прісних водойм. Часто мохи оселяються на деревах, скелях. Деякі види мохів поширені й у пустелях; вони роками можуть зберігати життєздатність, перебуваючи у висушеному стані. Численні мохи на півночі нашої планети є головними складовими рослинних угруповань тундри.
Мохи невибагливі до умов довкілля, вони можуть оселятись там, де рослин раніше не було. Виділяючи кислоти, мохи спричинюють руйнування скель, а відмерлі частки накопичуються між уламками. Так виникають первісні ґрунти, на яких згодом оселяються інші рослини.
Як й інші рослини, мохи під час фотосинтезу створюють органічні речовини з неорганічних. Але тканини мохів для тварин малопоживні: вони погано перетравлюються. Тому значення цих рослин як кормової бази тварин невелике. Проте мохи відіграють провідну роль у процесах утворення торфу та заболочування земель.
На болотах зростають різні види сфагнуму (мал. 144). На відміну від зозулиного льону, сфагнум не має ризоїдів. Він кріпиться до ґрунту нижньою частиною стебла, яка періодично відмирає. Сам сфагнум росте верхівкою. Досить цікава будова листків сфагнуму (мал. 144). Вони утворені клітинами двох типів. Одні з цих клітин живі й мають хлоропласти - вони забарвлені в зелений колір. Інші клітини мертві та безбарвні. В їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода. Сфагнум може поглинати води в 20 разів більше, ніж важить сам. Якщо висушений сфагнум занурити у склянку з водою, то він може увібрати в себе майже всю воду.
Сфагновий мох. фото
Мал. 144. Сфагновий мох

Накопичуючи воду у своєму тілі, сфагнові мохи сприяють заболочуванню місцевості. З одного боку, це явище негативне, оскільки внаслідок заболочування скорочуються площі сільськогосподарських земель. Проте, з іншого боку, болота підтримують водний баланс
нашої планети. Вони живлять водою малі річки, на болотах мешкає багато рідкісних видів тварин і рослин.
Як утворюється торф? Відмерлі рештки сфагнумів та інших рослин, що зростають на болотах, Занурюються у воду. Оскільки у болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі кислоти, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають. Вони осідають на дні боліт протягом десятків, сотень і навіть тисяч років, пресуються і утворюють торф. Шари торфу інколи сягають десятків метрів завтовшки, а за 10 років виникає шар торфу завтовшки лише 1 см. Загалом світові запаси торфу оцінюють приблизно в 270 млрд тонн.
Людина з давніх-давен використовує торф як паливо. Значні його запаси зосереджені на півночі України, зокрема на Поліссі. З пресованого торфу виготовляють плити, які використовують на будівництві як матеріал, що поглинає шуми та зберігає в оселі тепло. Торф, з його високим вмістом органічних речовин, людина використовує і як високоефективне добриво. У хімічній промисловості торф слугує сировиною для виробництва пластмас, воску, фарб, лаків, спиртів, кислот. Висушений сфагнум має бактерицидні властивості, тому його можна використовувати для лікування ран.

Підсумки
Мохи - позбавлені коренів вищі спорові рослини. Функції коренів виконують ризоїди. Особини статевого покоління складаються зі стебла, листків і формують чоловічі та жіночі статеві органи. Рослини нестатевого покоління утворюють спори, з яких виростають особини нового статевого покоління. Мохоподібні поширені в усіх природних зонах суходолу та прісних водоймах. Але найбільш різноманітні та численні вони у зволожених угрупованнях (лісах, болотах, тундрі). Мохи є піонерами серед рослин, оселяючись там, де цих організмів раніше не було, регулюють водний режим ґрунтів і сприяють заболочуванню. Відмерлі рештки сфагнових мохів утворюють торф, який людина застосовує як добриво, паливо та сировину для хімічної промисловості.

Запитання для контролю
1. Чим характеризуються мохи?
2. Яка будова особин статевого й нестатевого поколінь зозулиного льону?
3. Як відбувається статеве і нестатеве розмноження у зозулиного льону?
4. Де поширені мохи?
5. Які особливості будови сфагнових мохів вам відомі?
6. Що таке торф і як він утворюється?
7. Як людина використовує торф?


Поміркуйте
1. На яких особинах зозулиного льону (чоловічих чи жіночих) розвивається нестатеве покоління? Відповідь обґрунтуйте.
2. У сухих степах та напівпустелях на поверхні ґрунту мешкають особливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статеве розмноження?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тема: Будова та різноманітність мохоподібних.
Мета: вивчити особливості будови та життєвого циклу мохів на прикладі зозулиного льону або сфагнуму (на живих рослинах та мікропрепаратах).
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі рослини зозулиного льону, зібрані в дернини, живі або гербарні рослини сфагнуму, мікропрепарати, мікроскопи, лупи, пінцети, препарувальні голки, предметні та накривні скельця, таблиці.
Варіант 1*. Ознайомлення з будовою зозулиного льону.
*Варіант роботи обирає вчитель.
Хід роботи:
1. Із дернини моху пінцетом обережно вилучіть окремі рослини зозулиного льону. За допомогою лупи знайдіть серед них чоловічі та жіночі особини. Визначте, за якими ознаками вони відрізняються одна від одної. Під лупою розгляньте стебло, листки, ризоїди, зверніть увагу на особливості зовнішньої будови листків та їхнє розміщення на стеблі.
2. Вилучіть окремий листок, зробіть його тонкий поперечний зріз. Покладіть зріз у краплину води на предметне скло та накрийте накривним. Під мікроскопом розгляньте внутрішню будову листка. Зверніть увагу на шкірку, жилку та клітини фотосинтезуючої основної тканини.
3. Замалюйте зріз і позначте деталі внутрішньої будови листка.
4. Уважно роздивіться верхівки жіночої (без розвиненої рослини нестатевого покоління) та чоловічої особин. Знайдіть чоловічі та жіночі генеративні (статеві) органи, порівняйте їхню будову.
5. Замалюйте чоловічу та жіночу особини, позначте на малюнку деталі їхньої будови.
6. Знайдіть жіночу рослину із розвиненою особиною нестатевого покоління на верхівці. За допомогою лупи роздивіться частини рослини нестатевого покоління - ніжку та коробочку. Зверніть увагу на її рожево-буре забарвлення та на те, що основа ніжки зрощена з верхівкою жіночої рослини.
7. Під мікроскопом розгляньте мікропрепарат спорангія. Зверніть увагу на особливості форми спор та їхнє розміщення всередині коробочки.
8. Замалюйте особину нестатевого покоління, позначте на малюнку деталі її будови.
9. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі виконаних досліджень.
Варіант 2. Ознайомлення з будовою сфагнуму.
Хід роботи:
1. Розгляньте особину статевого покоління. Знайдіть стебло, бічні гілки та листки.
2. Замалюйте побачене, на малюнку позначте деталі будови.
3. Приготуйте тимчасовий мікропрепарат окремого листка.
4. Під мікроскопом розгляньте будову листка; зверніть увагу на особливості будови різних клітин. Роздивіться хлоропласти у живих видовжених клітинах. У мертвих клітинах знайдіть отвори оболонки.
5. Замалюйте ділянку листка і позначте деталі її будови.
6. На підставі виконаних досліджень зробіть висновки.


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, курс біології для учнів 7 класу, реферати з біології

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.