KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 36. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
Строка 1: Строка 1:
'''[[Заглавная страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників '''  
'''[[Заглавная страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників '''  
-
<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників</metakeywords>Змінювання прикметників за родами.<br>Родові закінчення прикметників<br>107. 1.Попрацюйте з таблицею!<br><br>РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp; Однина&nbsp;&nbsp;&nbsp; Множина<br>чоловічий<br>жіночий<br>середній&nbsp;&nbsp;&nbsp; червоний кавун червона гвоздика червоне яблуко&nbsp;&nbsp;&nbsp; червоні &lt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; г кавуни<br>гвоздики .. яблука<br>чоловічий<br>жіночий<br>середній&nbsp;&nbsp;&nbsp; літній ранок літня ніч літнє пальто&nbsp;&nbsp;&nbsp; літні&nbsp;&nbsp;&nbsp; ранки<br>ночі<br>пальта<br>2. Зробіть висновки про змінювання прикметників за родами. Визначте основу прикметників. Зверніть увагу на твердий і м'який приголосні основи перед закінченням.<br>В однині прикметники&nbsp; змінюються за родами. ^) Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -їй (дерев'яний стіл, вечірній час), жіночого<br>роду&nbsp;&nbsp;&nbsp; а, -я (дерев'яна шафа, вечірня зоря), серед-<br>нього роду&nbsp;&nbsp;&nbsp; е, -є (дерев'яне ліжко, вечірнє небо).<br>У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення -і.<br>108.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Утвори словосполучення, добираючи з довідки до кожного<br>іменника прикметник. Запиши утворені словосполучення,<br>відповідно змінивши прикметник.<br>Пісня, казка, книжка, соловейко, дзвінок, бджілка, мова, хата.<br>Слова для довідки: чарівний, мелодійний, цікавий, дзвінкоголосий, працьовитий, співучий, рідний, материнський.<br>109.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш.<br>ШЕВЧЕНКО<br>Всі його ми батьком звемо,<br>так від роду і до роду:<br>кожний вірш свій і поему<br>він присвячував народу.<br>Ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник.<br>Максим Рильський<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажи, як ти розумієш другу строфу вірша.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками, визнач їх число. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.<br>110.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш.<br>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.<br>І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав.<br>Тарас Шевченко<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши з вірша сполучення іменників з прикметниками. Скорочено познач рід.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажи, які картини ти уявляв, читаючи вірш.<br>&nbsp;<br>111. 1. Утвори словосполучення за питаннями.<br>1. Я к и й? х т о?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Я к а? щ о?<br>&nbsp;<br>2. Я к е?<br>&nbsp;<br>щ о?<br>&nbsp;<br>4. Я к і? хто?<br>&nbsp;<br><br>2. Склади з утвореними словосполученнями речення і запиши за зразком.<br>&nbsp;<br>До поданих словосполучень добери за зразком протилежні за значенням і запиши. У прикметниках познач закінчення.<br>&nbsp;<br>ранн<br>&nbsp;<br>я<br>&nbsp;<br>весна — пізн<br>&nbsp;<br>я<br>&nbsp;<br>весна<br>&nbsp;<br>теплий день зимовий ранок темна кімната<br>113. 1. Прочитай текст.<br>&nbsp;<br>високий берег нове взуття старі дерева<br>&nbsp;<br>КИЇВ<br>Київ — найбільше місто в Україні. Йому вже понад півтори тисячі років. Та Київ завжди молодий. Зараз місто розкинулось на обох берегах широкого Дніпра. Навесні воно потопає в зелені й квітах.<br>Київ — столиця України.<br>2. Випиши з тексту виділені іменники разом з прикметниками, що від них залежать. У дужках познач рід.<br>Зразок. Широкий Дніпро (ч. р.).<br>114. Попрацюйте разом!<br>1. Розгляньте малюнок. Яка його тема?<br>&nbsp;<br>2. Доберіть за змістом малюнка іменники, прикметники, дієслова. Складіть з ними словосполучення і запишіть. Введіть їх у зв'язну усну розповідь.<br>115. Склади усну розповідь на тему «Моя кімната», використо-.ру-.вуючи іменники: кімната, двері, вікно, кватирка, стеля, ІЕЕі Істіни, шафа, стіл, стілець, тумбочка, ліжко, акваріум. Не забувай до іменників добирати прикметники за змістом.<br>&nbsp;<br>кватирка підлога стеля куток поріг<br><br>Правильно вимовляй і пиши:<br>шафа стілець<br>ЛІЖКО<br>г<br>телевізор акваріум<br>&nbsp;<br><br>116.1. Прочитай виразно текст.<br>Багато різних кольорів є в природі: червоний, зелений, жовтий, оранжевий, синій, голубий, чорний. Але є й інші. Малина за кольором малинова, вишня — вишнева, а небо — небесне.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши споріднені слова парами. Познач їх будову. Усно назви рід прикметників.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви яких кольорів можна утворити від слів абрикос, лимон, золото, срібло1?<br>117.1. Прочитай текст. Знайди прикметник, ужитий в усіх трьох родах. Випиши його разом з іменниками, з якими він зв'язаний.<br>Люди завжди любили різні красиві речі з дерева. Тому й столяр здавна був у пошані. Поважають його й тепер. А на допомогу столяреві прийшли машини, які полегшили його працю, — верстат, електрична пилка, електричний рубанок, електричне долото.<br>І парти в школі, і шафа у вашій кімнаті, і стіл, і стільці, й етажерка, на якій лежать ваші улюблені книжки,— все це зробили чарівні руки столяра.<br>Дмитро Чередниченко<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як ти розумієш вираз чарівні руки?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зроби аналіз слова електричний у такому порядку:<br><br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аналізоване слово.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Від якого слова в реченні залежить?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; На яке питання відповідає?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До якої частини мови належить?<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Число.<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рід (в однині).<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яким є членом речення?<br>118. Склади і запиши невеличку розповідь на тему «Мій друг» або «Моя подруга», використовуючи прикметники: ввічливий, чуйний, щирий, добрий, вихований, енергійний, охайний, лагідний, спокійний, кмітливий, дотепний, допитливий, веселий та інші.<br>119.1. Прочитай текст, вставляючи пропущені закінчення прик-&gt;\&nbsp;&nbsp; метників.<br>&nbsp;<br>ВЕСНА<br>Радісн.., гомінк.. і пахуч.. весна. Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами веснян.. струмочки. Смолою пахне набубнявіла брость.<br>Тепл.. вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях пахуч.. черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголос. соловейки. Прилетять, закують довгохвост.. зозулі: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»<br>Паростками молод.. трави, голуб., та біл.. пролісками вкриваються лісов.. галявинки.<br>Іван Соколбв-Микитбв<br>&nbsp;<br>Брость — бруньки.<br>2. Випиши виділені сполучення слів, ставлячи від іменника до прикметника питання. Познач закінчення прикметників. Усно визнач їх число.<br>От стеляться розложист.., як скатерть, зелен., левади. Подекуди розкидані кругл.. кущі верболозу.<br>120.1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені закінчен-л&nbsp;&nbsp; ня прикметників. Поясни, як ти дізнався, які закінчення С23] треба вставити.&nbsp; <br>&nbsp;<br>М'як., зелен., береги обгорнули з обох боків невеличку річку Раставицю. Там далі вона повилася між висок., вербами. По обидва боки Раставиці стеляться чудов.. городи, жовтіють розкішн.. соняшники.<br>За Іваном Нечуєм-Левицьким 2. У третьому реченні підкресли головні члени. 121. 1. Прочитай.<br>Лісова галявина. Одиноко стоїть берізка. Над берізкою віє вітер. Він розчісує її коси.<br>&nbsp;<br><br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До виділених іменників добери такі різні прикметники,<br>щоб спочатку розповідь можна було назвати «Взимку на га-<br>лявині», потім — «На галявині весною», далі — «На галя-<br>вині восени». Користуйся довідкою.<br>Слова для довідки: ніжна, теплий, довгі, зелені; сумна, зажурена, холодний, різкий, золотисті; невесела, пронизливий, колючий, голі.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши один з варіантів розповіді (на вибір).<br>&nbsp;<br>122. Поміркуйте разом!<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Коли так говорять?<br>Срібний голосочок. Сталеві коні. Залізний характер. Золота осінь. Вишневе плаття.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; У поданих сполученнях слів замініть іменники іншими<br>так, щоб прикметники набули прямого значення. Запишіть<br>за зразком.<br>Зразок.<br>&nbsp;<br>Сильний дощ — злива; сильний вітер — ...&nbsp;; суха трава — ...&nbsp;; весняний розлив річки — ....<br>2. З одним із сполучень слів (на вибір) склади і запиши речення. Визнач у ньому головні й другорядні члени.<br>124. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши. Підкресли слова, які допомогли знайти відгадки.<br>&nbsp;<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; В білій одежині цілий рік ходила,<br>навесні зелений волос розпустила,<br>кучері вмивала чистою росою<br>та й розвеселяла білою красою.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Росте хлопчик гарнесенький на городі в мене:<br>чорні очі, жовті вії, капелюх — зелений.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Носатий Микита, дерев'яна свита,<br>де носом проведе, там доріжку прокладе.<br>2. Познач будову виділених слів.<br>125. Склади самостійно або пригадай загадки про шкільне приладдя: олівець, ручку, гумку, зошит, лінійку. Використовуй ознаки цих предметів. Загадки запиши.<br>&nbsp;<br>126. і. Прочитай вірш.<br>Зеленійся, рідне поле,&nbsp;&nbsp;&nbsp; І щоб всяке добре сім'я<br>українська ниво!&nbsp;&nbsp;&nbsp; ти повік плекала,<br>Підоймися, колосися,&nbsp;&nbsp;&nbsp; і щоб світу добра служба<br>достигай щасливо!&nbsp;&nbsp;&nbsp; з твого плоду стала!<br>Іван Франко<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якщо виділені словосполучення вжито не в прямому, а в переносному значенні, то що тут автор мав на увазі?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якими за метою висловлювання є речення в першій строфі? Поясни вживання знаків оклику.<br><br>До твого словничка:<br>плекати, доглядати, піклуватися<br>127.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поміркуйте разом! Про кого можна так сказати:«Це порядна, чесна і добра людина»? Запишіть складене міркування.<br>128.&nbsp;&nbsp;&nbsp; і. Прочитай казку. Чого вона вчить?<br>ДВА МЕТЕЛИКИ<br>Над зеленим лугом летіли два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мої крильця найкращі, бо я схожий на білу хмаринку.<br>А червоний метелик і собі хвалиться:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце.<br>Зайшло сонце, настала ніч. Обидва метелики посіріли.<br>Василь Сухомлинський<br>2. Знайди в тексті прикметники. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.<br>129.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Склади казку про двох хвальків-розбишак. Наприклад,<br>£і^-.«Два півники» або «Як горобчики позбулися своїх хвости-<br>1 ків». Запиши складену казку. Не забувай вживати в казці прикметники, які характеризують дійових осіб.<br>130. Прочитай. Які слова, на твою думку, потрібно замінити? л_ Чому? Спиши, добираючи для заміни слова з довідки.<br>&nbsp;<br>Повіяв теплий вітер. Світить тепле сонечко. День став по-весняному теплий. Повертаються з теплих країв перелітні птахи.<br>Слова для довідки: лагідний, весняний, ласкавий, гарний, приємний, легенький, далекий.<br>131. 1. Прочитай вірш. Спиши, розкриваючи дужки.<br>Ми любимо весну (зелена, чудесна), і грімницю у тучі, і дощик (співуча), і луки (широка), і ріки (глибока), і поле (весела), і (рідна) оселі, і цвіт у маю — всю землю свою.<br>Михайло Стельмах<br>2. Що допомогло поставити прикметники в потрібній формі?<br>132. Попрацюйте разом!<br>1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.<br>Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене, малого, за руку і вела подивитися на це диво...<br>Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінню горобину і калину. Вона першою показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна, як у розквітлому соняшнику ночує джміль.<br>Михайло Стельмах<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доберіть до тексту заголовок. Скажіть словами тексту, за що автор вдячний своїй матері.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Знайдіть в останньому реченні слова, вжиті в переносному значенні. Як ви їх розумієте?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажіть, що цікавого доводилося вам спостерігати<br>влітку на городі, в саду, в полі чи в лісі.<br>&nbsp;<br>133.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст і доведи, що він художній. Знайди прик-<br>метник, вжитий в різних формах.<br>ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?<br>Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме слово зеленого кольору.<br>Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені її добра усмішка, іскристе мерехтіння в добрих очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір не пов'язується з її образом. Тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим од губ, яблуками-антонівка-ми від рук. І за всім цим щемко постає слово «рідна», ніжно хвилююче, мов усі кольори, разом узяті.<br>За Євгеном Гуцалом<br>2. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками. У дужках скорочено зазнач рід.<br>134.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Знайди прикметник, вжитий у різних<br>формах.<br>і II і І<br>У тих місцях, де живе білий ведмідь, він — най-сильніший звір. Йому боятись нічого. Ведмідь уміє спритно ховатися. А ховається він від тюленів. Адже ведмідь полює на них. І треба, щоб тюлені не помітили, як він підкрадається. Для цього і потрібне ведмедю біле хутро. Його, білого, на білій крижині й не видно.<br>Юрій Дмитрієв<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши. Підкресли прикметники, над ними скорочено зазнач рід.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поміркуй! Чи можна цей текст назвати художнім? Чому? Порівняй його з текстом попередньої вправи.<br>&nbsp;<br>135.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай і спиши, вставляючи пропущені закінчення<br>прикметників.<br>Заглядає в хату соняшник вухат.., чубчик — золотист.., носик — конопат.. . Встану рано-рано, щоб не чула мати — підемо удвох ми по селу гуляти: я і мій товариш — соняшник вухат.. .<br>Ганна Чубач<br>&nbsp;<br>136. Попрацюйте разом! Розгляньте малюнки. Розкажіть про своє місто чи село. Вживайте слова, що найбільш яскраво змальовують красу вашого рідного краю.<br>&nbsp;<br>137.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.<br>Народна мудрість говорить: «Якщо хочеш залишити про себе добр.. пам'ять на з..млі — посади дер..во». Отже, посади дер..во, друже!<br>А ще яку добру справу можна зробити? Багато є таких справ. Одна з них — лікування кн..жок. Але ще краще — бер..гти кожну книгу, яка потрапляє до твоїх рук, не допускати, щоб вона «захворіла».<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; А як почувають себе твої книжки?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чому слово захворіла взято в лапки?<br>&nbsp;<br>138.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відшукай у художній книзі або в читанці уривок тексту,<br>в якому багато прикметників. Спиши його. Прикметники<br>підкресли. Один з них (на вибір) розбери у порядку, подано-<br>му у вправі 117.<br>Запитання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яка частина мови називається прикметником?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За чим змінюються прикметники? А іменники?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З якою частиною мови найчастіше зв'язаний прикметник у реченні?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яким членом речення найчастіше виступає прикметник?<br><br>
+
<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників</metakeywords>Змінювання прикметників за родами.<br>Родові закінчення прикметників<br>
 +
Попрацюйте з таблицею!<br><br>РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Однина&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Множина<br>чоловічий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; червоний кавун&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; кавуни<br>жіночий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; червона гвоздика&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; червоні &lt;&nbsp; гвоздики&nbsp;&nbsp; <br>середній&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; червоне яблуко&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; яблука<br><br>чоловічий&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; літній ранок&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ранки<br>жіночий &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; літня ніч&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; літн&lt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ночі<br>середній&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; літнє пальто&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; пальта<br><br><br>2. Зробіть висновки про змінювання прикметників за родами. Визначте основу прикметників. Зверніть увагу на твердий і м'який приголосні основи перед закінченням.<br>В однині прикметники&nbsp; змінюються за родами. ^) Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -їй (дерев'яний стіл, вечірній час), жіночого<br>роду&nbsp;&nbsp;&nbsp; а, -я (дерев'яна шафа, вечірня зоря), серед-<br>нього роду&nbsp;&nbsp;&nbsp; е, -є (дерев'яне ліжко, вечірнє небо).<br>У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення -і.<br>108.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Утвори словосполучення, добираючи з довідки до кожного<br>іменника прикметник. Запиши утворені словосполучення,<br>відповідно змінивши прикметник.<br>Пісня, казка, книжка, соловейко, дзвінок, бджілка, мова, хата.<br>Слова для довідки: чарівний, мелодійний, цікавий, дзвінкоголосий, працьовитий, співучий, рідний, материнський.<br>109.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш.<br>ШЕВЧЕНКО<br>Всі його ми батьком звемо,<br>так від роду і до роду:<br>кожний вірш свій і поему<br>він присвячував народу.<br>Ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник.<br>Максим Рильський<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажи, як ти розумієш другу строфу вірша.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками, визнач їх число. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.<br>110.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш.<br>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.<br>І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав.<br>Тарас Шевченко<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши з вірша сполучення іменників з прикметниками. Скорочено познач рід.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажи, які картини ти уявляв, читаючи вірш.<br>&nbsp;<br>111. 1. Утвори словосполучення за питаннями.<br>1. Я к и й? х т о?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Я к а? щ о?<br>&nbsp;<br>2. Я к е?<br>&nbsp;<br>щ о?<br>&nbsp;<br>4. Я к і? хто?<br>&nbsp;<br><br>2. Склади з утвореними словосполученнями речення і запиши за зразком.<br>&nbsp;<br>До поданих словосполучень добери за зразком протилежні за значенням і запиши. У прикметниках познач закінчення.<br>&nbsp;<br>ранн<br>&nbsp;<br>я<br>&nbsp;<br>весна — пізн<br>&nbsp;<br>я<br>&nbsp;<br>весна<br>&nbsp;<br>теплий день зимовий ранок темна кімната<br>113. 1. Прочитай текст.<br>&nbsp;<br>високий берег нове взуття старі дерева<br>&nbsp;<br>КИЇВ<br>Київ — найбільше місто в Україні. Йому вже понад півтори тисячі років. Та Київ завжди молодий. Зараз місто розкинулось на обох берегах широкого Дніпра. Навесні воно потопає в зелені й квітах.<br>Київ — столиця України.<br>2. Випиши з тексту виділені іменники разом з прикметниками, що від них залежать. У дужках познач рід.<br>Зразок. Широкий Дніпро (ч. р.).<br>114. Попрацюйте разом!<br>1. Розгляньте малюнок. Яка його тема?<br>&nbsp;<br>2. Доберіть за змістом малюнка іменники, прикметники, дієслова. Складіть з ними словосполучення і запишіть. Введіть їх у зв'язну усну розповідь.<br>115. Склади усну розповідь на тему «Моя кімната», використо-.ру-.вуючи іменники: кімната, двері, вікно, кватирка, стеля, ІЕЕі Істіни, шафа, стіл, стілець, тумбочка, ліжко, акваріум. Не забувай до іменників добирати прикметники за змістом.<br>&nbsp;<br>кватирка підлога стеля куток поріг<br><br>Правильно вимовляй і пиши:<br>шафа стілець<br>ЛІЖКО<br>г<br>телевізор акваріум<br>&nbsp;<br><br>116.1. Прочитай виразно текст.<br>Багато різних кольорів є в природі: червоний, зелений, жовтий, оранжевий, синій, голубий, чорний. Але є й інші. Малина за кольором малинова, вишня — вишнева, а небо — небесне.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши споріднені слова парами. Познач їх будову. Усно назви рід прикметників.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви яких кольорів можна утворити від слів абрикос, лимон, золото, срібло1?<br>117.1. Прочитай текст. Знайди прикметник, ужитий в усіх трьох родах. Випиши його разом з іменниками, з якими він зв'язаний.<br>Люди завжди любили різні красиві речі з дерева. Тому й столяр здавна був у пошані. Поважають його й тепер. А на допомогу столяреві прийшли машини, які полегшили його працю, — верстат, електрична пилка, електричний рубанок, електричне долото.<br>І парти в школі, і шафа у вашій кімнаті, і стіл, і стільці, й етажерка, на якій лежать ваші улюблені книжки,— все це зробили чарівні руки столяра.<br>Дмитро Чередниченко<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як ти розумієш вираз чарівні руки?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зроби аналіз слова електричний у такому порядку:<br><br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аналізоване слово.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Від якого слова в реченні залежить?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; На яке питання відповідає?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До якої частини мови належить?<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Число.<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рід (в однині).<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яким є членом речення?<br>118. Склади і запиши невеличку розповідь на тему «Мій друг» або «Моя подруга», використовуючи прикметники: ввічливий, чуйний, щирий, добрий, вихований, енергійний, охайний, лагідний, спокійний, кмітливий, дотепний, допитливий, веселий та інші.<br>119.1. Прочитай текст, вставляючи пропущені закінчення прик-&gt;\&nbsp;&nbsp; метників.<br>&nbsp;<br>ВЕСНА<br>Радісн.., гомінк.. і пахуч.. весна. Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами веснян.. струмочки. Смолою пахне набубнявіла брость.<br>Тепл.. вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях пахуч.. черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголос. соловейки. Прилетять, закують довгохвост.. зозулі: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»<br>Паростками молод.. трави, голуб., та біл.. пролісками вкриваються лісов.. галявинки.<br>Іван Соколбв-Микитбв<br>&nbsp;<br>Брость — бруньки.<br>2. Випиши виділені сполучення слів, ставлячи від іменника до прикметника питання. Познач закінчення прикметників. Усно визнач їх число.<br>От стеляться розложист.., як скатерть, зелен., левади. Подекуди розкидані кругл.. кущі верболозу.<br>120.1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені закінчен-л&nbsp;&nbsp; ня прикметників. Поясни, як ти дізнався, які закінчення С23] треба вставити.&nbsp; <br>&nbsp;<br>М'як., зелен., береги обгорнули з обох боків невеличку річку Раставицю. Там далі вона повилася між висок., вербами. По обидва боки Раставиці стеляться чудов.. городи, жовтіють розкішн.. соняшники.<br>За Іваном Нечуєм-Левицьким 2. У третьому реченні підкресли головні члени. 121. 1. Прочитай.<br>Лісова галявина. Одиноко стоїть берізка. Над берізкою віє вітер. Він розчісує її коси.<br>&nbsp;<br><br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До виділених іменників добери такі різні прикметники,<br>щоб спочатку розповідь можна було назвати «Взимку на га-<br>лявині», потім — «На галявині весною», далі — «На галя-<br>вині восени». Користуйся довідкою.<br>Слова для довідки: ніжна, теплий, довгі, зелені; сумна, зажурена, холодний, різкий, золотисті; невесела, пронизливий, колючий, голі.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши один з варіантів розповіді (на вибір).<br>&nbsp;<br>122. Поміркуйте разом!<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Коли так говорять?<br>Срібний голосочок. Сталеві коні. Залізний характер. Золота осінь. Вишневе плаття.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; У поданих сполученнях слів замініть іменники іншими<br>так, щоб прикметники набули прямого значення. Запишіть<br>за зразком.<br>Зразок.<br>&nbsp;<br>Сильний дощ — злива; сильний вітер — ...&nbsp;; суха трава — ...&nbsp;; весняний розлив річки — ....<br>2. З одним із сполучень слів (на вибір) склади і запиши речення. Визнач у ньому головні й другорядні члени.<br>124. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши. Підкресли слова, які допомогли знайти відгадки.<br>&nbsp;<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; В білій одежині цілий рік ходила,<br>навесні зелений волос розпустила,<br>кучері вмивала чистою росою<br>та й розвеселяла білою красою.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Росте хлопчик гарнесенький на городі в мене:<br>чорні очі, жовті вії, капелюх — зелений.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Носатий Микита, дерев'яна свита,<br>де носом проведе, там доріжку прокладе.<br>2. Познач будову виділених слів.<br>125. Склади самостійно або пригадай загадки про шкільне приладдя: олівець, ручку, гумку, зошит, лінійку. Використовуй ознаки цих предметів. Загадки запиши.<br>&nbsp;<br>126. і. Прочитай вірш.<br>Зеленійся, рідне поле,&nbsp;&nbsp;&nbsp; І щоб всяке добре сім'я<br>українська ниво!&nbsp;&nbsp;&nbsp; ти повік плекала,<br>Підоймися, колосися,&nbsp;&nbsp;&nbsp; і щоб світу добра служба<br>достигай щасливо!&nbsp;&nbsp;&nbsp; з твого плоду стала!<br>Іван Франко<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якщо виділені словосполучення вжито не в прямому, а в переносному значенні, то що тут автор мав на увазі?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якими за метою висловлювання є речення в першій строфі? Поясни вживання знаків оклику.<br><br>До твого словничка:<br>плекати, доглядати, піклуватися<br>127.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поміркуйте разом! Про кого можна так сказати:«Це порядна, чесна і добра людина»? Запишіть складене міркування.<br>128.&nbsp;&nbsp;&nbsp; і. Прочитай казку. Чого вона вчить?<br>ДВА МЕТЕЛИКИ<br>Над зеленим лугом летіли два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мої крильця найкращі, бо я схожий на білу хмаринку.<br>А червоний метелик і собі хвалиться:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце.<br>Зайшло сонце, настала ніч. Обидва метелики посіріли.<br>Василь Сухомлинський<br>2. Знайди в тексті прикметники. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.<br>129.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Склади казку про двох хвальків-розбишак. Наприклад,<br>£і^-.«Два півники» або «Як горобчики позбулися своїх хвости-<br>1 ків». Запиши складену казку. Не забувай вживати в казці прикметники, які характеризують дійових осіб.<br>130. Прочитай. Які слова, на твою думку, потрібно замінити? л_ Чому? Спиши, добираючи для заміни слова з довідки.<br>&nbsp;<br>Повіяв теплий вітер. Світить тепле сонечко. День став по-весняному теплий. Повертаються з теплих країв перелітні птахи.<br>Слова для довідки: лагідний, весняний, ласкавий, гарний, приємний, легенький, далекий.<br>131. 1. Прочитай вірш. Спиши, розкриваючи дужки.<br>Ми любимо весну (зелена, чудесна), і грімницю у тучі, і дощик (співуча), і луки (широка), і ріки (глибока), і поле (весела), і (рідна) оселі, і цвіт у маю — всю землю свою.<br>Михайло Стельмах<br>2. Що допомогло поставити прикметники в потрібній формі?<br>132. Попрацюйте разом!<br>1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.<br>Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене, малого, за руку і вела подивитися на це диво...<br>Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінню горобину і калину. Вона першою показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна, як у розквітлому соняшнику ночує джміль.<br>Михайло Стельмах<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доберіть до тексту заголовок. Скажіть словами тексту, за що автор вдячний своїй матері.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Знайдіть в останньому реченні слова, вжиті в переносному значенні. Як ви їх розумієте?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкажіть, що цікавого доводилося вам спостерігати<br>влітку на городі, в саду, в полі чи в лісі.<br>&nbsp;<br>133.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст і доведи, що він художній. Знайди прик-<br>метник, вжитий в різних формах.<br>ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?<br>Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме слово зеленого кольору.<br>Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені її добра усмішка, іскристе мерехтіння в добрих очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір не пов'язується з її образом. Тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим од губ, яблуками-антонівка-ми від рук. І за всім цим щемко постає слово «рідна», ніжно хвилююче, мов усі кольори, разом узяті.<br>За Євгеном Гуцалом<br>2. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками. У дужках скорочено зазнач рід.<br>134.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Знайди прикметник, вжитий у різних<br>формах.<br>і II і І<br>У тих місцях, де живе білий ведмідь, він — най-сильніший звір. Йому боятись нічого. Ведмідь уміє спритно ховатися. А ховається він від тюленів. Адже ведмідь полює на них. І треба, щоб тюлені не помітили, як він підкрадається. Для цього і потрібне ведмедю біле хутро. Його, білого, на білій крижині й не видно.<br>Юрій Дмитрієв<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши. Підкресли прикметники, над ними скорочено зазнач рід.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поміркуй! Чи можна цей текст назвати художнім? Чому? Порівняй його з текстом попередньої вправи.<br>&nbsp;<br>135.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай і спиши, вставляючи пропущені закінчення<br>прикметників.<br>Заглядає в хату соняшник вухат.., чубчик — золотист.., носик — конопат.. . Встану рано-рано, щоб не чула мати — підемо удвох ми по селу гуляти: я і мій товариш — соняшник вухат.. .<br>Ганна Чубач<br>&nbsp;<br>136. Попрацюйте разом! Розгляньте малюнки. Розкажіть про своє місто чи село. Вживайте слова, що найбільш яскраво змальовують красу вашого рідного краю.<br>&nbsp;<br>137.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.<br>Народна мудрість говорить: «Якщо хочеш залишити про себе добр.. пам'ять на з..млі — посади дер..во». Отже, посади дер..во, друже!<br>А ще яку добру справу можна зробити? Багато є таких справ. Одна з них — лікування кн..жок. Але ще краще — бер..гти кожну книгу, яка потрапляє до твоїх рук, не допускати, щоб вона «захворіла».<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; А як почувають себе твої книжки?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чому слово захворіла взято в лапки?<br>&nbsp;<br>138.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відшукай у художній книзі або в читанці уривок тексту,<br>в якому багато прикметників. Спиши його. Прикметники<br>підкресли. Один з них (на вибір) розбери у порядку, подано-<br>му у вправі 117.<br>Запитання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яка частина мови називається прикметником?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За чим змінюються прикметники? А іменники?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З якою частиною мови найчастіше зв'язаний прикметник у реченні?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яким членом речення найчастіше виступає прикметник?<br><br>
 +
<br>
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2<br>''  
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2<br>''  

Версия 09:28, 16 сентября 2009

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників

Змінювання прикметників за родами.
Родові закінчення прикметників

Попрацюйте з таблицею!

РІД                                       Однина                           Множина
чоловічий                        червоний кавун                                   кавуни
жіночий                            червона гвоздика             червоні <  гвоздики  
середній                          червоне яблуко                                  яблука

чоловічий                      літній ранок                                           ранки
жіночий                         літня ніч                                 літн<        ночі
середній                       літнє пальто                                           пальта


2. Зробіть висновки про змінювання прикметників за родами. Визначте основу прикметників. Зверніть увагу на твердий і м'який приголосні основи перед закінченням.
В однині прикметники  змінюються за родами. ^) Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -їй (дерев'яний стіл, вечірній час), жіночого
роду    а, -я (дерев'яна шафа, вечірня зоря), серед-
нього роду    е, -є (дерев'яне ліжко, вечірнє небо).
У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення -і.
108.    Утвори словосполучення, добираючи з довідки до кожного
іменника прикметник. Запиши утворені словосполучення,
відповідно змінивши прикметник.
Пісня, казка, книжка, соловейко, дзвінок, бджілка, мова, хата.
Слова для довідки: чарівний, мелодійний, цікавий, дзвінкоголосий, працьовитий, співучий, рідний, материнський.
109.    1. Прочитай вірш.
ШЕВЧЕНКО
Всі його ми батьком звемо,
так від роду і до роду:
кожний вірш свій і поему
він присвячував народу.
Ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник.
Максим Рильський
2.    Розкажи, як ти розумієш другу строфу вірша.
3.    Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками, визнач їх число. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.
110.    1. Прочитай вірш.
Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав.
Тарас Шевченко
 
2.    Випиши з вірша сполучення іменників з прикметниками. Скорочено познач рід.
3.    Розкажи, які картини ти уявляв, читаючи вірш.
 
111. 1. Утвори словосполучення за питаннями.
1. Я к и й? х т о?        3. Я к а? щ о?
 
2. Я к е?
 
щ о?
 
4. Я к і? хто?
 

2. Склади з утвореними словосполученнями речення і запиши за зразком.
 
До поданих словосполучень добери за зразком протилежні за значенням і запиши. У прикметниках познач закінчення.
 
ранн
 
я
 
весна — пізн
 
я
 
весна
 
теплий день зимовий ранок темна кімната
113. 1. Прочитай текст.
 
високий берег нове взуття старі дерева
 
КИЇВ
Київ — найбільше місто в Україні. Йому вже понад півтори тисячі років. Та Київ завжди молодий. Зараз місто розкинулось на обох берегах широкого Дніпра. Навесні воно потопає в зелені й квітах.
Київ — столиця України.
2. Випиши з тексту виділені іменники разом з прикметниками, що від них залежать. У дужках познач рід.
Зразок. Широкий Дніпро (ч. р.).
114. Попрацюйте разом!
1. Розгляньте малюнок. Яка його тема?
 
2. Доберіть за змістом малюнка іменники, прикметники, дієслова. Складіть з ними словосполучення і запишіть. Введіть їх у зв'язну усну розповідь.
115. Склади усну розповідь на тему «Моя кімната», використо-.ру-.вуючи іменники: кімната, двері, вікно, кватирка, стеля, ІЕЕі Істіни, шафа, стіл, стілець, тумбочка, ліжко, акваріум. Не забувай до іменників добирати прикметники за змістом.
 
кватирка підлога стеля куток поріг

Правильно вимовляй і пиши:
шафа стілець
ЛІЖКО
г
телевізор акваріум
 

116.1. Прочитай виразно текст.
Багато різних кольорів є в природі: червоний, зелений, жовтий, оранжевий, синій, голубий, чорний. Але є й інші. Малина за кольором малинова, вишня — вишнева, а небо — небесне.
2.    Випиши споріднені слова парами. Познач їх будову. Усно назви рід прикметників.
3.    Назви яких кольорів можна утворити від слів абрикос, лимон, золото, срібло1?
117.1. Прочитай текст. Знайди прикметник, ужитий в усіх трьох родах. Випиши його разом з іменниками, з якими він зв'язаний.
Люди завжди любили різні красиві речі з дерева. Тому й столяр здавна був у пошані. Поважають його й тепер. А на допомогу столяреві прийшли машини, які полегшили його працю, — верстат, електрична пилка, електричний рубанок, електричне долото.
І парти в школі, і шафа у вашій кімнаті, і стіл, і стільці, й етажерка, на якій лежать ваші улюблені книжки,— все це зробили чарівні руки столяра.
Дмитро Чередниченко
 
2.    Як ти розумієш вираз чарівні руки?
3.    Зроби аналіз слова електричний у такому порядку:

1.    Аналізоване слово.
2.    Від якого слова в реченні залежить?
3.    На яке питання відповідає?
4.    До якої частини мови належить?
5.    Число.
6.    Рід (в однині).
7.    Яким є членом речення?
118. Склади і запиши невеличку розповідь на тему «Мій друг» або «Моя подруга», використовуючи прикметники: ввічливий, чуйний, щирий, добрий, вихований, енергійний, охайний, лагідний, спокійний, кмітливий, дотепний, допитливий, веселий та інші.
119.1. Прочитай текст, вставляючи пропущені закінчення прик->\   метників.
 
ВЕСНА
Радісн.., гомінк.. і пахуч.. весна. Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами веснян.. струмочки. Смолою пахне набубнявіла брость.
Тепл.. вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях пахуч.. черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголос. соловейки. Прилетять, закують довгохвост.. зозулі: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»
Паростками молод.. трави, голуб., та біл.. пролісками вкриваються лісов.. галявинки.
Іван Соколбв-Микитбв
 
Брость — бруньки.
2. Випиши виділені сполучення слів, ставлячи від іменника до прикметника питання. Познач закінчення прикметників. Усно визнач їх число.
От стеляться розложист.., як скатерть, зелен., левади. Подекуди розкидані кругл.. кущі верболозу.
120.1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені закінчен-л   ня прикметників. Поясни, як ти дізнався, які закінчення С23] треба вставити. 
 
М'як., зелен., береги обгорнули з обох боків невеличку річку Раставицю. Там далі вона повилася між висок., вербами. По обидва боки Раставиці стеляться чудов.. городи, жовтіють розкішн.. соняшники.
За Іваном Нечуєм-Левицьким 2. У третьому реченні підкресли головні члени. 121. 1. Прочитай.
Лісова галявина. Одиноко стоїть берізка. Над берізкою віє вітер. Він розчісує її коси.
 

2.    До виділених іменників добери такі різні прикметники,
щоб спочатку розповідь можна було назвати «Взимку на га-
лявині», потім — «На галявині весною», далі — «На галя-
вині восени». Користуйся довідкою.
Слова для довідки: ніжна, теплий, довгі, зелені; сумна, зажурена, холодний, різкий, золотисті; невесела, пронизливий, колючий, голі.
3.    Запиши один з варіантів розповіді (на вибір).
 
122. Поміркуйте разом!
1.    Коли так говорять?
Срібний голосочок. Сталеві коні. Залізний характер. Золота осінь. Вишневе плаття.
2.    У поданих сполученнях слів замініть іменники іншими
так, щоб прикметники набули прямого значення. Запишіть
за зразком.
Зразок.
 
Сильний дощ — злива; сильний вітер — ... ; суха трава — ... ; весняний розлив річки — ....
2. З одним із сполучень слів (на вибір) склади і запиши речення. Визнач у ньому головні й другорядні члени.
124. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши. Підкресли слова, які допомогли знайти відгадки.
 
1.    В білій одежині цілий рік ходила,
навесні зелений волос розпустила,
кучері вмивала чистою росою
та й розвеселяла білою красою.
2.    Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов.
3.    Росте хлопчик гарнесенький на городі в мене:
чорні очі, жовті вії, капелюх — зелений.
4.    Носатий Микита, дерев'яна свита,
де носом проведе, там доріжку прокладе.
2. Познач будову виділених слів.
125. Склади самостійно або пригадай загадки про шкільне приладдя: олівець, ручку, гумку, зошит, лінійку. Використовуй ознаки цих предметів. Загадки запиши.
 
126. і. Прочитай вірш.
Зеленійся, рідне поле,    І щоб всяке добре сім'я
українська ниво!    ти повік плекала,
Підоймися, колосися,    і щоб світу добра служба
достигай щасливо!    з твого плоду стала!
Іван Франко
2.    Якщо виділені словосполучення вжито не в прямому, а в переносному значенні, то що тут автор мав на увазі?
3.    Якими за метою висловлювання є речення в першій строфі? Поясни вживання знаків оклику.

До твого словничка:
плекати, доглядати, піклуватися
127.    Поміркуйте разом! Про кого можна так сказати:«Це порядна, чесна і добра людина»? Запишіть складене міркування.
128.    і. Прочитай казку. Чого вона вчить?
ДВА МЕТЕЛИКИ
Над зеленим лугом летіли два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить:
—    Мої крильця найкращі, бо я схожий на білу хмаринку.
А червоний метелик і собі хвалиться:
—    Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце.
Зайшло сонце, настала ніч. Обидва метелики посіріли.
Василь Сухомлинський
2. Знайди в тексті прикметники. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.
129.    Склади казку про двох хвальків-розбишак. Наприклад,
£і^-.«Два півники» або «Як горобчики позбулися своїх хвости-
1 ків». Запиши складену казку. Не забувай вживати в казці прикметники, які характеризують дійових осіб.
130. Прочитай. Які слова, на твою думку, потрібно замінити? л_ Чому? Спиши, добираючи для заміни слова з довідки.
 
Повіяв теплий вітер. Світить тепле сонечко. День став по-весняному теплий. Повертаються з теплих країв перелітні птахи.
Слова для довідки: лагідний, весняний, ласкавий, гарний, приємний, легенький, далекий.
131. 1. Прочитай вірш. Спиши, розкриваючи дужки.
Ми любимо весну (зелена, чудесна), і грімницю у тучі, і дощик (співуча), і луки (широка), і ріки (глибока), і поле (весела), і (рідна) оселі, і цвіт у маю — всю землю свою.
Михайло Стельмах
2. Що допомогло поставити прикметники в потрібній формі?
132. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.
Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене, малого, за руку і вела подивитися на це диво...
Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінню горобину і калину. Вона першою показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна, як у розквітлому соняшнику ночує джміль.
Михайло Стельмах
2.    Доберіть до тексту заголовок. Скажіть словами тексту, за що автор вдячний своїй матері.
3.    Знайдіть в останньому реченні слова, вжиті в переносному значенні. Як ви їх розумієте?
4.    Розкажіть, що цікавого доводилося вам спостерігати
влітку на городі, в саду, в полі чи в лісі.
 
133.    1. Прочитай текст і доведи, що він художній. Знайди прик-
метник, вжитий в різних формах.
ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?
Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме слово зеленого кольору.
Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені її добра усмішка, іскристе мерехтіння в добрих очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір не пов'язується з її образом. Тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим од губ, яблуками-антонівка-ми від рук. І за всім цим щемко постає слово «рідна», ніжно хвилююче, мов усі кольори, разом узяті.
За Євгеном Гуцалом
2. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками. У дужках скорочено зазнач рід.
134.    1. Прочитай текст. Знайди прикметник, вжитий у різних
формах.
і II і І
У тих місцях, де живе білий ведмідь, він — най-сильніший звір. Йому боятись нічого. Ведмідь уміє спритно ховатися. А ховається він від тюленів. Адже ведмідь полює на них. І треба, щоб тюлені не помітили, як він підкрадається. Для цього і потрібне ведмедю біле хутро. Його, білого, на білій крижині й не видно.
Юрій Дмитрієв
2.    Спиши. Підкресли прикметники, над ними скорочено зазнач рід.
3.    Поміркуй! Чи можна цей текст назвати художнім? Чому? Порівняй його з текстом попередньої вправи.
 
135.    Прочитай і спиши, вставляючи пропущені закінчення
прикметників.
Заглядає в хату соняшник вухат.., чубчик — золотист.., носик — конопат.. . Встану рано-рано, щоб не чула мати — підемо удвох ми по селу гуляти: я і мій товариш — соняшник вухат.. .
Ганна Чубач
 
136. Попрацюйте разом! Розгляньте малюнки. Розкажіть про своє місто чи село. Вживайте слова, що найбільш яскраво змальовують красу вашого рідного краю.
 
137.    1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.
Народна мудрість говорить: «Якщо хочеш залишити про себе добр.. пам'ять на з..млі — посади дер..во». Отже, посади дер..во, друже!
А ще яку добру справу можна зробити? Багато є таких справ. Одна з них — лікування кн..жок. Але ще краще — бер..гти кожну книгу, яка потрапляє до твоїх рук, не допускати, щоб вона «захворіла».
2.    А як почувають себе твої книжки?
3.    Чому слово захворіла взято в лапки?
 
138.    Відшукай у художній книзі або в читанці уривок тексту,
в якому багато прикметників. Спиши його. Прикметники
підкресли. Один з них (на вибір) розбери у порядку, подано-
му у вправі 117.
Запитання для повторення
1.    Яка частина мови називається прикметником?
2.    За чим змінюються прикметники? А іменники?
3.    З якою частиною мови найчастіше зв'язаний прикметник у реченні?
4.    Яким членом речення найчастіше виступає прикметник?


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.