KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 38. Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>> Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні


Пригадайте Які характерні риси будови та особливості чергування поколінь у папоротеподібних? Що таке вивідкові бруньки?

Плауноподібні та Хвощеподібні - ще два відділи вищих спорових рослин. За особливостями життєвого циклу вони нагадують папоротеподібних: особини нестатевого покоління мають пагони та корені; особини статевого покоління - заростки - невеликі за розмірами та живуть окремо. Відрізняються вони насамперед будовою вегетативних органів.
Що собою становлять представники відділу Плауноподібні? Як і папоротеподібні, плауноподібні - одні з найдавніших вищих спорових рослин. Сотні мільйонів років тому серед плаунів були й деревоподібні форми. Наприклад, стовбур вимерлого лепідодендрона сягав заввишки до 40 м, а діаметр міг становити 2 м. Рештки цих рослин разом із деревоподібними папоротями та хвощами брали участь в утворенні покладів кам'яного вугілля та нафти. Сучасні плауноподібні (близько 1300 видів) - це багаторічні вічнозелені лише трав'янисті рослини із повзучим стеблом (мал. 151).
Різноманітні плауноподібні: 1 - селагінела; 2 - баранець; 3- плаун річний. фото
Мал. 151. Різноманітні плауноподібні: 1 - селагінела; 2 - баранець; 3- плаун річний
Плаун булавоподібний. фото
Мал. 152. Плаун булавоподібний

Ознайомимося з плаунами на прикладі плауна булавоподібного (мал. 152). Ця багаторічна вічнозелена рослина оселяється у зволожених ділянках хвойних лісів. Повзуче стебло вилчасто галузиться, його довжина може досягати 3 м. Стебла вкриті дрібними лускоподібними листками. Від горизонтального стебла відходять додаткові корені. На верхівках деяких вертикальних пагонів розташовані видозмінені спороносні листки, зібрані в колоски. У колосках утворюється велика кількість спор.
Зі спор розвиваються заростки. Це особини статевого покоління, на яких розвиваються чоловічі та жіночі статеві органи. Проте заросток розвивається надзвичайно повільно - понад 10 років. У цей час заросток вступає у взаємовигідне співжиття з ґрунтовими грибами. В основному ж плаун розмножується вегетативно.
Цікавий спосіб вегетативного розмноження баранця звичайного. На його верхівкових листках утворюються вивідкові бруньки. Після дозрівання вони відкидаються від рослини на відстань до 50 см.
Плауни застосовують у господарстві людини. Спори деяких плаунів багаті на олію, ними пересипають ливарні форми. їх використовують також у виготовленні ракет для феєрверків: тріск під час вибухів цих ракет виникає внаслідок гучного лускання оболонок спор, коли олія всередині закипає. У медицині спори плаунів застосовують як присипку у разі подразнення шкіри та для виготовлення оболонок пігулок. Серед плаунів є й отруйні види, неїстівні для тварин.
Які риси притаманні представникам відділу Хвощеподібні? Сучасні хвощеподібні, як і плауноподібні, - це виключно багаторічні трав'янисті рослини (мал. 153, 154). Ця група рослин нечисленна - відомо усього 30 видів, що належать до єдиного роду - Хвощ. Характерна риса хвощів - почленованість їхніх пагонів.
Хвощ польовий. фото
Мал. 153. Хвощ польовий

Докладніше із цими рослинами ознайомимось на прикладі хвоща польового (мал. 153). Ця рослина відома як бур'ян і може зростати на городах і полях. Оселяється він на кислих ґрунтах зі зниженою родючістю. Тож хвощ польовий є біоіндикатором кислих ґрунтів, адже там, де він росте, ґрунт має підвищену кислотність.
У ґрунті міститься багаторічне кореневище завдовжки 2 м, від якого відходять додаткові корені. На кореневищі утворюються маленькі бульбочки, в яких запасається крохмаль (мал. 153). Щорічно хвощ утворює два види вертикальних пагонів, які відходять від кореневища. Заввишки вони можуть сягати до 50 см. Навесні з'являються нерозгалужені пагони бурого кольору, які несуть розетки дрібних листків. І пагони, і листки позбавлені хлорофілу. На верхівках цих пагонів утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені - літні. Ці пагони кільчасто галузяться, на бічних гілках розташовані маленькі клиноподібні листки, позбавлені хлорофілу. Тому фотосинтез відбувається у зелених стеблах.
Із спор розвиваються особини статевого покоління - заростки. Вони мають вигляд дрібних пластинок, які ростуть на поверхні добре зволожених ґрунтів. Одні з цих заростків утворюють сперматозоїди, інші - яйцеклітини. Як і в інших спорових рослин, із зиготи розвиваються особини нестатевого покоління.
Хвощі поширені у різних кліматичних зонах, переважно у вологих лісах, на болотах та луках. Деякі види хвощів, наприклад хвощ польовий, застосовують у медицині як сечогінний та кровоспинний засіб. У тканинах хвощів великий вміст сполук Силіцію, тому вони дуже жорсткі та неїстівні для більшості тварин. Є серед хвощів і отруйні види (наприклад, хвощ болотяний). Лише деякі види, зокрема хвощ плямистий, галузистий, зимовий, використовують для годівлі тварин (мал. 154).
Різноманітні хвощеподібні: 1 - хвощ зимовий; 2 - хвощ строкатий; 3 - хвощ великий; 4 - хвощ лісовий. Велетенські хвощі (5). фото
Мал. 154. Різноманітні хвощеподібні: 1 - хвощ зимовий; 2 - хвощ строкатий; 3 - хвощ великий; 4 - хвощ лісовий. Велетенські хвощі (5)

Підсумки

Плауноподібні та хвощеподібні - два відділи вищих спорових рослин, які в наш час представлені багаторічними трав'янистими рослинами. Спори у них розвиваються у спороносних колосках.

Запитання для контролю
1. Які характерні риси будови плауноподібних?
2. Як здійснюється життєвий цикл плауноподібних?
3. Які особливості будови хвоща польового?
4. Чим характеризується життєвий цикл хвощеподібних?
5. Яке значення у природі та житті людини плауноподібних та хвощеподібних?


Поміркуйте
Які є відміни у будові та життєвому циклі між мохоподібними, з одного боку, та хвощеподібними і плауноподібними - з іншого?


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тема: Особливості будови плауна булавоподібного та хвоща польового.
Мета: вивчити особливості будови плауна булавоподібного та хвоща польового.
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі та гербарні зразки нестатевого покоління плауна булавоподібного та хвоща польового, препарувальні голки, пінцети, лупи, мікроскопи, таблиці.
Варіант 1. Ознайомлення з будовою плауна булавоподібного.
Хід роботи:
1. Розгляньте особину нестатевого покоління. Зверніть увагу на довге повзуче стебло із сидячими листками, вертикальні пагони, що вилчасто галузяться, та додаткові корені. Знайдіть на верхівках вертикальних пагонів спороносні колоски.
2. Скориставшись лупою, розгляньте будову спороносних колосків. Знайдіть вісь колоска, на якій розташовані спороносні листки, та зверніть увагу на їхню форму. Відокремте один спороносний листок і знайдіть спорангій на короткій ніжці.
3. Замалюйте особину нестатевого покоління та підпишіть на малюнку деталі її будови.
4. Помістіть спорангій на предметне скло у краплину води і роздушіть його. Накрийте краплину накривним скельцем і розгляньте тимчасовий препарат під мікроскопом. Знайдіть спори і роздивіться їх.
5. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі виконаних досліджень.
Варіант 2. Ознайомлення з будовою хвоща польового.
Хід роботи:
1. Розгляньте особину нестатевого покоління. Знайдіть весняні та літні пагони. Роздивіться кореневище з бульбочками та коренями.
2. Зверніть увагу на будову літнього пагона. Знайдіть на ньому вузли та міжвузля, бічні відгалуження з лускоподібними листками та розгляньте їх за допомогою лупи.
3. Роздивіться будову весняного пагона зі спороносним колоском на верхівці. Зверніть увагу на кільця зубчастих листків навколо стебла.
4. За допомогою лупи розгляньте спороносний колосок. Зверніть увагу на те, що він складається з шестикутних утворів, які ніжкою кріпляться до стрижня колоска. Відокремте один утвір та знайдіть мішкоподібні спорангії, розташовані на його нижньому боці.
5. Замалюйте літній та весняний пагони та підпишіть на малюнку деталі їхньої будови.
6. Приготуйте тимчасовий мікропрепарат спор. Для цього постукайте засушеним спороносним колоском по предметному склу. Розгляньте препарат під мікроскопом.
7. Порівняйте будову плауна булавоподібного та хвоща польового.
8. На підставі виконаних досліджень зробіть висновки.


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Завдання з біології учням 7 класів, підручники з біології онлайн, розробка планів уроків для вчителів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.