KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 38. Еволюція антропоїдів. Людиноподібні мавпи та людина

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Еволюція антропоїдів. Людиноподібні мавпи та людина


ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
-    основні погляди на походження людини;
-    особливості еволюції людини;
-    раси, націю, народності.
 
Чому людину відносять до біологічного виду? Питання походження людини цікавило людство в усі часи. Це одна із найважливіших проблем природознавства, її розв'язання має принципове, світоглядне значення. Навколо питання про становлення людини здавна точилася ідеологічна боротьба. Ідея про природне походження людини могла виникнути тільки на ґрунті матеріалістичного світогляду, який бере початок ще з античності. Думка про приналежність людини до тваринного світу з'явилася в середньовіччі, проте пануючий тоді ідеалістичний світогляд не дав змоги розвинутися цій ідеї. Засновник першої класифікації тваринного світу Карл Лінней стояв, як відомо, на позиціях незмінності видів. Він поділяв думку про надприродне створення людини, проте помістив людину у ряд Примати, який виділив у клас Ссавці. До цього ж ряду К. Лінней відніс також мавп і напівмавп. Саме К. Лінней запропонував родову і видову назву - Ното заріепз - Людина розумна.
Автор першої теорії еволюції французький природодослідник Ж.-Б. Ламарк був водночас і автором першої в історії біології гіпотези походження людини. Він вважав, що предками людини були деревні мавпи, які перейшли до двоногого ходіння. Англійський природодослідник Ч. Дарвін на підставі порівняльно-анатомічних і ембріологічних даних підтвердив ідею подібності людини та людиноподібних мавп. Він навів багато фактів, які, на його думку, доводять походження людини від тварин, що пізніше були доповнені працями багатьох авторів.
За сучасними матеріалістичними поглядами, людина - природний продукт тривалого розвитку живої природи від простого до складного, тобто виникла в результаті еволюції (антропогенезу). Людина має багато спільного з тваринами: риси будови, розвиток, фізіологічні та біохімічні процеси в організмі, спадковість. Людина, як і всі ссавці, не має якихось суттєвих ознак організму (анатомічних або генетичних, а також особливостей росту і розвитку), які не були б зумовлені еволюцією нижчих приматів. Але становлення людини - результат не лише біологічної еволюції, а й розвитку соціального середовища. Людина як біологічний вид належить до типу Хордові, підтипу Хребетні, класу Ссавці, ряду Примати.
Якою була еволюція антропоїдів? Антропогенез -виникнення і формування людини в процесі еволюції, пов'язані з розвитком її трудової*діяльності, свідомості, членороздільної мови, а також з розвитком первісних форм суспільства.
За однією з найпоширеніших гіпотез, людина і сучасні людиноподібні мавпи утворюють дві різні гілки одного стовбура філогенетичного дерева, тобто походять від спільного предка. їхніми предками вважають давніх, вимерлих кілька мільйонів років тому, невеликих мавп, яких назвали пропліопітеками (див. схему). Жили вони на деревах, живились рослинною їжею. Від них виникли орангутани, гібони й дріопітеки (деревні мавпи) - предки сучасних людиноподібних мавп.
Один із видів дріопітеків був, можливо, тією гілкою, від якої починається розвиток предків сучасної людини. Ця форма утворила велику кількість видів австралопітеків. Ці мавпи жили на рівнинах, пересувались переважно на задніх кінцівках, як знаряддя праці використовували усілякі природні предмети. Перехід від використання різних природних предметів як знарядь праці до регулярного і свідомого їхнього виготовлення дав вихідній формі приматів, з якої потім виникла людина, величезні переваги над рештою приматів. Саме з цього періоду і починається формування Людини умілої.
Деякі антропологи Людину умілу вважають ще мавпою, інші відносять її до найдавніших людей. Морфологічно ці антропоїди мало відрізнялися від людиноподібних мавп. Однак вони не тільки використовували природні предмети як знаряддя, а й виготовляли примітивні ріжучі та рубаючі знаряддя з гальки.
У процесі становлення людини розрізняють три стадії, або фази: найдавніші люди, давні люди та перші сучасні люди. Ці стадії не змінювали одна одну з повним зникненням попередньої, а деякий час співіснували та конкурували між собою. Популяції, які належали до видів прогресивніших за матеріальною культурою і складалися переважно із сильних та кмітливих особин, відтісняли інші популяції в гірші місця існування або знищували їх фізично.
Найдавніші люди. Перехідні форми від людиноподібних мавп до людини мали риси і мавп, і людини. Мавполюди виготовляли із каміння примітивні знаряддя праці: скребки, зубила, списи; користувалися вогнем та жили первісним стадом. Житла у них ще не було. До мавполюдей відносять пітекантропа і синантропа.
Давні люди (неандертальці), крім різноманітного кам'яного знаряддя, користувались ще й кістяним (ножі, багатогранні наконечники та ін.). Спілкувалися вони за допомогою жестів і зачаткової членороздільної мови. Жили давні люди групами. Одягались у шкури. Останні давні люди жили серед перших сучасних людей і зникли близько 40-50 тисяч років тому.
Перші сучасні люди (кроманьйонці) жили в побудованому ними житлі або печерах, на стінах яких знайдено малюнки із зображенням різних епізодів їхнього життя. На той час люди вже носили одяг, пошитий із шкур кам'яними голками. Знаряддя праці були оздоблені різьбою. Перші сучасні люди вміли шліфувати, свердлити, знали гончарську справу.
Вони приручали тварин та вирощували рослини. Оберігаючи своїх нащадків - своє майбутнє - та літніх людей - живих носіїв накопиченого досвіду (знання способів полювання, виготовлення зброї, традицій, звичаїв), люди набували здатності жертвувати собою на користь популяції, племені, сім'ї. Піднявшись над тваринним світом, наші предки в результаті складного і тривалого процесу вдосконалення перетворилися на людей сучасного типу. Провідними і визначальними для їхнього життя стали суспільно-трудові відносини як основа організованого суспільства.

1. Хто створив першу гіпотезу походження людини?

2. Чому людину відносять до біологічного виду?

3. Що таке антропогенез?

4. Які соціальні фактори відігравали основну роль в антропогенезі?

5. Які етапи виділяють у процесі становлення людини?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти біології, домашнє завдання запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
  


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.